Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Halla-aho vill bli partiledare för Sannfinländarna

Från 2017
Uppdaterad 14.03.2017 07:48.
Jussi Halla-aho
Bildtext Jussi Halla-aho höll ingen presskonferens där han skulle ha svarat på frågor.
Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Europaparlamentariker Jussi Halla-aho meddelar att han ställer upp som partiledarkandidat för Sannfinländarna. Halla-aho meddelade om beslutet på måndagen via ett videomeddelande.

Halla-aho sade att han uppriktigt tycker om Sampo Terho som person. Däremot motsätter sig Halla-aho att riksdagsgruppens ordförande Terho verkar ha blivit den nuvarande partiledaren Timo Soinis arvprins.

– Att den sittande ledningen skulle få utnämna sin efterträdare är inte en nutida metod, anser Halla-aho.

Halla-ahos videomeddelande var till en början omöjligt att se eftersom partiorganet Suomen Uutisets webbsida kraschade. Samtidigt publicerades beskedet på Youtube.

– Partiledningen måste i ord och handling på ett bättre sätt avspegla den oro och de förhoppningar som partiets väljare har, sade Halla-aho.

Jag är inte rädd för vad andra tänker om mig.

― Jussi Halla-aho

Halla-aho sade också att trots att Sannfinländarnas anhängare består av människor från hela det politiska spektret så finns det frågor som förenar:

– Finland kan inte vara en global socialbyrå dit vem som helst kan klampa in för att bli försörjd och ställa fräcka krav, ansåg Halla-aho.

Han tillbakavisar argumentet om att det skulle vara ensidigt att ägna sig så mycket åt kritik av invandringen. Enligt Halla-ahos bedömning dominerar invandringen den politiska debatten i Europa och den trenden kommer till Finland med fördröjning och är den viktigaste frågan i valet.

– Invandringen är den största enskilda frågan i valen i Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Det var den viktigaste orsaken till att britterna beslöt att lämna Europeiska unionen och det var en viktig orsak till att amerikanerna röstade på Donald Trump.

Han räknade upp olika likasinnade partier i Norden och hur de har lyckats påverka invandringspolitiken inom de övriga partierna.

– Ett nationalistiskt och invandrarkritiskt parti kan påverka politiken såväl genom att sitta med i regeringen som att stå utanför regeringen. Det viktigaste är att vara sin egen linje trogen. Om man prutar för mycket på den raseras stödet i opinionen. Om det sker har man ingen hävstång att påverka ärendena med, sade Halla-aho.

Halla-ahos starka och svaga sidor

Han konstaterade vidare att han har goda och svaga sidor. Han förutspådde att massmedierna lyfter fram hans svaga sidor så som att han skulle vara blyg, känslig, räddhågsen, okarismatisk, osocial och ofta är röd om kinderna.

– Det är sant att jag är en dålig "sällskapsofficer" och älskar inte att höra min egen röst.

Som sina starka sidor nämner Halla-aho att han är hårdhudad och skarptänkt.

– Jag är inte rädd för vad andra tänker om mig, förklarade Halla-aho.

Halla-aho påpekade att massmedierna har spekulerat i vad som händer med Sannfinländarnas regeringsmedverkan och fördelningen av ministerportföljerna om han väljs till partiledare.

– På de här frågorna finns det inga klara svar. Utgångspunkten måste vara vad som är mest ändamålsenligt med tanke på partiets målsättningar.

Kritik mot Soini

– Det är inte sunt om partiledningen aldrig utmanas och den omväljs med ett stöd på 99 procent eller enhälligt. Det fråntar ledningen behovet och möjligheten att förnya sig, sade Halla-aho.

Han trodde att det i så fall leder till att största delen av det politiska fältet börjar tro på den sittande ledningens fullkomlighet, oundgänglighet och odödlighet. Halla-aho vill helst se att partiledarskapet begränsas till tre eller fyra perioder.

– Partiet får inte kretsa kring en enda person och inte vara beroende av en person. Det försvagar partiet, slog Halla-aho fast.

Han sade vidare att partiledningen inte tillräckligt har lyft fram de frågor som för väljarna var avgörande.

– Alla begriper att Sannfinländarna inte ensamt kan diktera regeringens linje, men det är svårt att begripa och godta till exempel sådana kommentarer som att immigrationen inte skulle vara en viktig fråga eller att invandrarläget i Europa skulle vara under kontroll, ansåg Halla-aho.

Fyra ordförandekandidater

Nu har sammanlagt fyra personer anmält sitt intresse för ordförandeposten i Sannfinländarna. Vid sidan av Halla-aho och Terho vill också riksdagsledamöterna Leena Meri och Veera Ruoho bli partiledare.

Sannfinländarnas partikongress hålls i Jyväskylä den 10–11 juni. Utgången är osäker eftersom alla partimedlemmar som har betalat sin medlemsavgift har möjlighet att delta och rösta i partiledarvalet.

Jussi Halla-aho i Helsingfors den 11 mars 2017

Vem är Jussi Halla-aho?

Han är känd för skarpa och aggressiva blogginlägg.

Diskussion om artikeln