Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Politiker vill gynna svenskan i Åbo - gymnasier kluvna inför planer på skandinavisk skola

Från 2017
Uppdaterad 16.03.2017 13:50.
En student gör anteckningar i sitt häfte på två språk.
Bild: Yle/Linus Hoffman

En skandinavisk skola föreslås att grundas i Åbo. Förslaget väcker både understöd och motstånd.

Johanna Levola-Lyytinen, rektor för Luostarivuoren lukio och Turun lyseon lukio uppger sig vara en sann nordist. Hon tycker att det vore en ypperlig idé med en skandinavisk skola i Åbo, bara den organiseras på ett lämpligt sätt och inte i anslutning till Katedralskolan, stadens enda svenskspråkiga gymnasium.

– Det är kanske lätt att tänka på det om man ser på det ur en helt finskspråkig synvinkel, svenskan finns där redan och sedan är det att bara föra in finskspråkiga studerande i gymnasiet. Jag tycker att vi behöver ett gymnasium i Åbo som är enspråkigt svenskt. Det behövs för att hela språkmiljön i Åbo är mera finsk än svensk och det behövs språköar där man kan bevara sin svenska.

Vill stärka svenskan bland finskspråkiga

Förslaget om en skandinavisk skola står inskrivet i SDP:s valmanifest inför kommunalvalet i Åbo. Partiets lokala organisation föreslår att förutsättningarna ska utredas och ett alternativ skulle vara att placera den skandinaviska skolan i anslutning till Katedralskolan. Tanken är att Åbo är en naturlig port mot Skandinavien och att den positionen måste förstärkas genom att finskspråkiga elever ges bättre möjligheter att lära sig svenska.

På Katedralskolan reagerade man kraftigt mot förslaget och där är man inte alls pigg på idén att göra skolan tvåspråkig. Idén upplevs snarast som ett hot mot det svenska rummet.

Levola-Lyytinen har i sig inget emot ett tvåspråkigt eller nordiskt gymnasium, tvärtom. Men för en sådan verksamhet behövs det resurser och det har man inte sett av i Åbo inom gymnasierna, säger hon.

Nu inget efter högstadiet för språkbadare

– Här i Luostarivuoren lukio har vi språkbadselever som fortsätter här efter grundskolan. Vi har inget extra för dem och det skulle ju vara bra att ha ett nordiskt gymnasium eller ett tvåspråkigt gymnasium för dem. Eller åtminstone en linje eller ens lite mera resurser så att vi skulle kunna satsa på dem också här i gymnasiet. Jag vet inte om vi skulle ha tillräckligt med tvåspråkiga elever, men det är klart att Luostarivuoren lukio kunde vara ett gymnasium som satsar på svenska eller på det nordiska.

Beklagar missförstånd

Toni Eklund, ordförande för SDP i Åbo, säger att det finns ett genuint intresse för att hitta en lösning som är den bästa för alla och han beklagar att förslaget har missförståtts. Avsikten är inte att minska på resurserna för de svenska skolorna i Åbo, utan att tvärtom öka på resurserna för utbildning på svenska, säger han. Då kunde den skandinaviska skolan vara lika väl i anslutning till en finskspråkig skola som i anslutning till en svenskspråkig skola. Viktigast är att öka på kunnandet, säger han.

Diskussion om artikeln