Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch avslöjar: Finländska biståndspengar har placerats i skatteparadis

Från 2017
Uppdaterad 14.03.2017 18:13.
Barn behöver hjälp i Pakistan
Bild: EPA/MATIULLAH ACHAKZAI

Finländska biståndspengar har placerats i ett bolag som idkar aggressiv skatteplanering i Luxemburg, avslöjar Finnwatch i en ny rapport. Statliga Finnfund försäkrar att man undviker att bli indragen i all form av olaglig skattesmitning, men UM ska utreda.

Under den här regeringsperioden har Finlands biståndspolitik allt mer börjat handla om att investera i privata företag i utvecklingsländer. Tanken är att det här hjälper länderna att få ekonomin på fötter bättre än den traditionella metoden, att ge pengarna direkt åt länderna.

Finlands utvecklingsfinansieringsbolag Finnfund som ligger under utrikesministeriet, erbjuder långsiktig riskfinansiering åt privata företag i utvecklingsländer för lönsamma investeringar och projekt.

Den här nya formen av investeringsinriktad biståndshjälp har kritiserats av flera medborgarorganisationer, som har blivit av med en del av sitt biståndsstöd, då staten istället har börjat pumpa in mera pengar i Finnfund.

Kan vara frågan om olaglig skattesmitning

Enligt medborgarorganisationen Finnwatch finns det bevis för att Finnfund har varit involverat i ett invecklat arrangemang med skatteparadis, där finländska biståndspengar till Malaysia har förts genom fler luxemburgska företag.

Enligt Finnwatch är skatteplaneringen i fråga delvis så aggressiv att det kan vara frågan om olaglig skattesmitning.

Palmer på en strand
Bild: Yle

Hemliga dokument från Luxleaks avslöjar

Det här har kunnat avslöjas genom att granska Dasos Capital Ab:s bokslut och hemliga dokument som läckte ut i och med Luxleaks. Det inhemska bolaget Dasos Capitals affärsidé går ut på att placera biståndspengar i Malaysia, Finland och östeuropeiska länder. Bolaget har också en skogsfond som Finnfund har placerat biståndspengar i.

- De bokslut som vi har gått igenom, och de hemliga dokument som har levererats åt luxemburgska staten, visar att man genom skattearrangemang har försökt undvika att betala skatt både i Finland och i Malaysia, konstaterar Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala.

Enligt Finnwatchs rapport pekar allting på att Finnfund har idkat aggressiv skatteplanering både i Finland och Malaysia, med hjälp av sina dotterbolag i Luxemburg.

Biståndspolitikens trovärdighet har skadats

Det här avslöjandet är ett hårt slag mot den finländska biståndspolitikens trovärdighet. Enligt Finnwatch är det här dessutom bara är toppen av isberget.

Det tror också Eva Nilsson, som forskar i företagsansvar i u-länder. Enligt henne är det här ett typiskt problem som uppstår då man börjar placera biståndspengar i privata bolag.

- Den här rapporten visar det man redan länge har misstänkt, det vill säga att biståndspengar ofta kanaliseras via skatteparadis till privata företag i u-länder.

Enligt Eva Nilsson, som tidigare jobbat vid Kepa, är det här väldigt allvarligt, eftersom den stora trenden idag är att en allt större del av Finlands biståndspengar går till privata sektorn.

- När pengar kanaliseras genom olika investeringsfonder förlorar vi transparensen i den här kedjan, och då är det mycket svårare för skattebetalare och beslutsfattare att få någon information om var våra biståndspengar egentligen tar vägen, säger Nilsson.

Bildtext Eva Nilsson forskar i företagsansvar i u-länder.
Bild: Yle/Patrik Schauman

En grundprincip för statens ägarpolitik är att skatterna ska betalas i det land där bolaget har sin affärsverksamhet. Den här principen följer man ändå inte i Dasos Capital, påpekar Finnwatch.

Finnwatch påpekar också att det statliga Finnfund enligt lagen inte har rätt att placera på annat håll än i utvecklingsländer och i Ryssland. Därför är placeringarna i Dasos Capitals skogsfond konstiga.

Ord står mot ord

Finnfund nekar till anklagelserna och försäkrar att man alltid undviker fonder som kan antas sträva efter skattesmitning. Finnfund kritiseras ändå för att inte redogöra tillräckligt tydligt att så verkligen är fallet.

- Vi försöker inte undvika att betala skatter. De som investerar i den här fonden betalar lika mycket skatter som i hemlandet. Det är ett skatteneutralt arrangemang, försäkrar Jaakko Kangasniemi, vd för Finnfund.

Han riktar i sin tur kritik mot Finnwatch rapport och menar att den innehåller faktafel och att man inte har fått en ärlig möjlighet att besvara kritiken. Det här är bara nonsens, anser Finnwatchs verksamhetsledare Sonja Vartiala.

- Det här stämmer inte. Både Dasos Capital och Finnfund har fått flera vekcor tid på sig att kommentera vår rapport. Uppgifterna i rapporten talar för sig, jag vet inte ens om man längre kan kalla Finnfunds verksmahet för biståndsarbete och om det är acceptabelt, säger Vartiala.

Ord står alltså mot ord.

Utrikesministeriet uppger att man nu kommer att börja följa upp hur Finnfunds skatteansvar uppfylls.

Finnwatch kräver bättre lagstiftning mot skatteparadis

Enligt Finnwatch finns det stora brister i hur man i Finland agerar mot aggressiv skatteplanering. Lagstiftningen borde korrigeras för att skatteplaneringen inte ska skena iväg.

Nu förlorar Finland årligen hundratals miljoner euro i skatteintäkter. Finnwatch presenterade därför nyss rekommendationer för lagstiftarna. Enligt Finnwatch är ändå Finlands regering motsträvig.