Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Orpo: Jag ser ingen motsättning mellan svenskan och andra språk

Från 2017
Petteri Orpo, Samlingspartiet
Bildtext Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo

Med en samlingspartistisk valseger i bagaget från kommunalvalet år 2012, kunde man tänka att partiordförande Petteri Orpo har en lätt match att föra sitt parti till kommunalval nu. Men hårda sparbeslut inom utbildningen på riksplan och en jättereform inom social- och hälsovården kan sätta käppar i hjulet.

Fokus på partiet

Som finansminister hör det till Petteri Orpos uppgifter att försöka föra fram budskapet om strikta budgetramar och återhållsamhet i de statliga finanserna. När Orpo nu gör kampanj inför kommunalvalet verkar uppdraget handla om att lugna ner oron inför den stora social- och hälsovårdsreformen. Och propagera för valfriheten i vården, Samlingspartiets skötebarn.

Trots att kommunerna från och med år 2019 ska ge över ansvaret för social- och hälsovården till landskapen, så är det just social- och hälsovårdsreformen som Orpo får mest frågor om ute på kampanjfältet.

- Jag tror att det är viktigt för människor att förstå vad det handlar om. Det är ju en stor reform.

Kommunalvalet 2017 i kort form: Petteri Orpo (Saml) om vårdreformen - Spela upp på Arenan

Förslaget om valfrihet i vården har stött på kritik från oppositionen och en del experter, som har betecknat det som ett hastverk.

Enligt uppgifter i Suomen Kuvalehti (14.3.2017) vill nu också centrala tjänstemän, som ansvarar för reformen, att valfrihet inte skulle införas fullt ut ännu från år 2019. I stället skulle valfriheten för patienter införas stegvis.

Petteri Orpo och hans parti tror hårt på att valfriheten i vården kommer att gynna både skattebetalarna och samhället. Orpo litar, givetvis, på marknaderna.

- Förr byggde ju kommunerna allt själv, men det ansågs vara dyrt och ineffektivt. Nu kan kommunerna köpa byggandet från privata bolag, och marknaden fungerar.

Vilka är de största riskerna med social- och hälsovårdsreformen?

- Att den är så enorm. Den berör redan hundratusentals personer som nu är anställda vid kommunerna. Men efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster kommer hur som helst att öka, så vi behöver all tänkbar arbetskraft inom den sektorn. Förändringen är ändå jättelik.

Orpo hoppas på nytänk i kommunerna

De fullmäktige som väljs i april, kommer att ha hand om övergången av social- och hälsovården från kommunerna till landskapen. En stor del av kommunernas budget förs alltså också över till staten. Vad blir kvar för kommunerna?

- Det är en helhet som handlar om att trygga kommunernas framtid; dagvård, utbildning, livskraft och välfärd, radar Orpo upp.

Han utmanar och uppmanar de kommunala beslutsfattarna till nytänk.

- Nu har kommunerna en fantastisk chans att rikta sin energi på bland annat utbildning och välfärd, när de blir av med det svåra, det vill säga social- och hälsovården.

Kommunerna har en chans till nytänk när de blir av med det svåra

― social- och hälsovården

I regeringen har Samlingspartiet profilerat sig som det parti som drev på de stora nedskärningarna inom utbildning och forskning. Regeringen har också försökt rucka på rätten till subjektiv rätt till dagvård genom att ge kommunerna möjlighet att välja att slopa den.

Det här är också något många av partiets anhängare har haft svårt att svälja. Nu vill Petteri Orpo ändå lyfta fram Samlingspartiets strävan att småningom erbjuda avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn, tjugo timmar i veckan.

- Småbarnspedagogiken är enligt många undersökningar den form av pedagogik som påverkar en människa mest. Jag tycker att möjligast många barn i vårt land ska kunna ta del av småbarnspedagogiken.

Regeringen har ju ändå beslutat att gruppstorlekarna inom dagvården kunde bli större. Enligt forskning vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, innebär det här att mammorna väljer att stanna hemma längre med barnen. Hur går det ihop?

- Jag beklagar att detta har skett på en del håll. Men en ökning från sju barn per vuxen till åtta är inte jordens undergång. Det här är en del av de svåra sparbeslut vi har tvingats till.

“Jag vill inte se en motsättning mellan svenskan och andra språk”

Sedan Petteri Orpo valdes till partiordförande för Samlingspartiet förra sommaren har han lovat att börja tala svenska i till exempel intervjuer. Hittills har det här löftet ändå inte förverkligats, men nu vågar han sig på att svara på några enkla frågor på svenska.

Petteri Orpo säger att det är väldigt viktigt för både honom och Samlingspartiet att Finland är ett tvåspråkigt land.

Kommunalvalet 2017 i kort form: Petteri Orpo (Saml) om skolsvenskan - Spela upp på Arenan

- Det betyder att vi ska ha bra svenskspråkiga skolor och att all service ska vara tillgänglig på svenska. Det här måste vi utgå från.

Regeringen har ju ändå gått in för att förverkliga ett språkexperiment i östra Finland där man kan byta ut den obligatoriska skolsvenskan mot ett annat språk.

- Det följer regeringsprogrammet och förbereds som bäst. Jag vill inte se några motsättningar där man ställer svenska språket mot ett annat språk. Det här är ett experiment och vi ska se hurdana resultat vi får av det. Jag vill inte dra några slutsatser med tanke på fortsättningen. Svenska språkets ställning är stark och ska vara det också i fortsättningen.

Intresset för språkstudier har minskat drastiskt under de senaste åren bland skoleleverna. Det här bekymrar Petteri Orpo, som anser att man borde ta med främmande språk redan i småbarnspedagogiken.

- Mina barn har gått i språkbadsklass. Det har varit fint att se hur de lär sig ett nytt språk på ett helt annat sätt.

Hur ser du på framtiden för den obligatoriska skolsvenskan?

- Jag kommer från Åbo. Jag har alltid tyckt att det är helt naturligt att alla finländare läser svenska, det vill säga det andra inhemska språket. Jag tycker att det är viktigt också i fortsättningen.

Diskussion om artikeln