Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fyra ledamöter i Sjundeåfullmäktige med på alla möten

Från 2017
Uppdaterad 19.03.2017 08:43.
Ett bildcollage av en byggnad och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Bildtext Fullmäktige i Sjundeå har mötts 31 gånger under den fyra år långa mandatperioden.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Den tidigare centerpartisten Åke Holmlund bildar numera en egen obunden grupp i fullmäktige i Sjundeå. Eftersom Holmlund har varit med på alla fullmäktigemöten under perioden 2013-2016 har också De obundna den högsta närvaroprocenten i Sjundeåfullmäktige.

Yle Västnyland har sett på närvaroprocenten för de fullmäktigeledamöter som har suttit hela mandatperioden 2013-2016 i Sjundeå. Av 27 invalda ledamöter har 21 suttit hela perioden. (I slutet av artikeln finns förklarat hur mätningen utfördes).

I medeltal är närvaroprocenten för samtliga fullmäktigemedlemmar i Sjundeå 86 procent, men variationen är stor. Samlingspartiet är tvåa efter Åke Holmlund med 92 procents närvaro medan SFP och SDP följer tätt efter på 90 procent.

En graf.
Bildtext En jämförelse mellan partierna i Sjundeå.
Bild: Yle/Petra Thilman

I Sjundeå har också ledamöter bytt parti mitt i perioden och fältet är splittrat med många små partier där det hänger på en eller två ledamöter hur aktiv närvaron har varit.

Om man ser till de 21 ledamöter som har suttit hela perioden är fördelningen av ledamöter följande:

  • SFP 7
  • Samlingspartiet 4
  • SDP 2
  • Vihreä Vastuu 2
  • Siuntion Porkkala Kokoomus 2
  • Vänsterförbundet 2
  • De obundna 1
  • Valtavaara-ryhmä 1

Fyra ledamöter har deltagit i alla fullmäktigemöten och tre ledamöter har missat bara ett möte på hela tiden.

En graf.
Bildtext En bild som visar de sex ledamöter som har varit mest frånvarande och de sju som har deltagit i alla eller nästan alla möten.
Bild: Yle/Petra Thilman

Under perioden 2013-2016 har Sjundeåfullmäktige mötts 31 gånger.

I Sjundeå är det 15 av fullmäktigeledamöterna som valdes in i förra kommunalvalet som ställer upp för återval.

En graf.
Bildtext Den här bilden visar hur ofta de ledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten.
Bild: Yle/Petra Thilman

Fakta om mätningen

Yle Västnyland granskade i hur hög grad ledamöterna har deltagit i fullmäktigemötena i fem västnyländska kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Vi har för varje kommun granskat hur hög närvaroprocent ett parti eller en grupp har. I vissa kommuner finns det bara en person i en grupp och då står ju den enda personen för hela gruppens närvaro eller frånvaro.

Vi har också gjort en lista på enskilda ledamöter som har den högsta respektive lägsta närvaron.

Dessutom har vi valt att lyfta fram närvaron för de ledamöter som ställer upp för återval.

Alla inte med

Vi valde att bara granska de ledamöter som har suttit hela perioden och har alltså inte räknat med dem som har slutat mitt i eller med dem som då har kommit in under pågående mandatperiod.

Det betyder att vissa partier eller grupper inte alls finns med i vår granskning eftersom alla ledamöter har bytts ut under mandatperioden.

Vi har också valt att granska åren 2013-2016 och inte möten under år 2017. De som ställde upp i senaste val förband sig att delta i en period på fyra år, men tiden har förlängts senare eftersom kommunalvalet flyttades från hösten till våren.

Som närvarande på ett möte är man också om har kommit för sent till mötet eller om man har gått innan mötet har tagit slut.

Man är också närvarande i vår statistik även om man har varit jävig i något ärende och inte deltagit i behandlingen av just den frågan under ett möte.

Partibyten

Flera ledamöter har bytt parti under perioden. I statistiken räknas de då in i den grupp de nu senast finns i.

Det finns också ledamöter som nu sitter i fullmäktige i en viss grupp, men som ställer upp i kommunalvalet för en annan grupp. Deras namn finns alltså då under olika partibeteckningar beroende på vilken graf det gäller.

Det är också bra att veta att antalet fullmäktigemöten varierar mellan kommunerna, liksom också längden på mötena.

Diskussion om artikeln