Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Varierande närvaro vid Hangös fullmäktigemöten

Från 2017
Uppdaterad 19.03.2017 08:33.
Ett bildcollage med en bild av ett vattentorn och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Bildtext I Hangö finns den fullmäktigeledamot som har den lägsta närvaroprocenten i Västnyland.
Bild: Yle/Linus Westerlund

En stor del av ledamöterna i Hangös stadsfullmäktige har varit flitigt närvarande vid fullmäktigemötena. Men en del ledamöter, som ställer upp för återval, har en rätt låg närvaroprocent.

SDP:s Keijo Larila är i en klass för sig. Med en närvaroprocent på åtta procent har han den lägsta närvaron bland fullmäktigeledamöterna i Västnyland. Speciellt i Larilas fall är att han ställer upp för återval och vill fortsätta sin tid i fullmäktige.

Marko Niemi från Vänsterförbundet har en närvaroprocent på 64. Han ställer upp för återval. Den här gången ställer han upp för Kommunisterna.

Jaana Pulkkinen från SDP ställer också upp för återval och har en närvaroprocent på 64.

I medeltal har Hangöpolitikerna i stadsfullmäktige en närvaroprocent på 86. Men partierna har alltså stor variation mellan sig och inom sig, visar Yle Västnylands granskning. (Du kan läsa mer om hur granskningen gjordes sist i artikeln).

En graf.
Bildtext En jämförelse mellan partierna i Hangö.
Bild: Yle/Petra Thilman

De två tidigare samlingspartisterna, Anja Roos och Jarmo Valtimo, som lämnade sin grupp och bildade en egen obunden grupp har den högsta närvaroprocenten på 99. Anja Roos är den enda ledamoten som har varit med på alla fullmäktigemöten perioden 2013-2016.

En graf.
Bildtext En bild som visar de tio ledamöter som har varit mest frånvarande och de nio som har deltagit i alla eller nästan alla möten
Bild: Yle/Petra Thilman

Hangö fullmäktige har mötts 36 gånger under perioden 2013-2016. Alla 35 ledamöter som valdes in i fullmäktige har suttit hela perioden och 25 av nuvarande fullmäktigeledamöter ställer upp i valet. Under årens gång har partibyten skett och nu ställer också ledamöter upp för andra partier än i senaste val.

Mandatfördelningen i Hangfullmäktige då granskningen gjordes är:

  • SDP 12
  • SFP 11
  • Vänsterförbundet 4
  • Samlingspartiet 2
  • Sannfinländarna 2
  • Obundna 2
  • Centern 1
  • KD 1
En graf.
Bildtext Den här bilden visar hur ofta de ledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten.
Bild: Yle/Petra Thilman

Fakta om mätningen

Yle Västnyland granskade i hur hög grad ledamöterna har deltagit i fullmäktigemötena i fem västnyländska kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Vi har för varje kommun granskat hur hög närvaroprocent ett parti eller en grupp har. I vissa kommuner finns det bara en person i en grupp och då står ju den enda personen för hela gruppens närvaro eller frånvaro.

Vi har också gjort en lista på enskilda ledamöter som har den högsta respektive lägsta närvaron.

Dessutom har vi valt att lyfta fram närvaron för de ledamöter som ställer upp för återval.

Alla inte med

Vi valde att bara granska de ledamöter som har suttit hela perioden och har alltså inte räknat med dem som har slutat mitt i eller med dem som då har kommit in under pågående mandatperiod.

Det betyder att vissa partier eller grupper inte alls finns med i vår granskning eftersom alla ledamöter har bytts ut under mandatperioden.

Vi har också valt att granska åren 2013-2016 och inte möten under år 2017. De som ställde upp i senaste val förband sig att delta i en period på fyra år, men tiden har förlängts senare eftersom kommunalvalet flyttades från hösten till våren.

Som närvarande på ett möte är man också om har kommit för sent till mötet eller om man har gått innan mötet har tagit slut.

Man är också närvarande i vår statistik även om man har varit jävig i något ärende och inte deltagit i behandlingen av just den frågan under ett möte.

Partibyten

Flera ledamöter har bytt parti under perioden. I statistiken räknas de då in i den grupp de nu senast finns i.

Det finns också ledamöter som nu sitter i fullmäktige i en viss grupp, men som ställer upp i kommunalvalet för en annan grupp. Deras namn finns alltså då under olika partibeteckningar beroende på vilken graf det gäller.

Det är också bra att veta att antalet fullmäktigemöten varierar mellan kommunerna, liksom också längden på mötena.

Diskussion om artikeln