Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mammografi innan du fyllt 50 – onödigt eller nödvändigt?

Från 2017
Uppdaterad 16.03.2017 16:45.
Mammografiundersökning i Berlin 2007
Bild: All Over Press

Mer än hälften av de finländska kvinnorna har gått på mammografi innan 50 års ålder. Vart sjätte bröstcancerfall hittas hos en kvinna, som är yngre än 50 år, och alltså inte ännu har kallats till masscreening.

En stor del av de finländska kvinnorna går på mammografiundersökning redan före den kostnadsfria masscreeningen. De flesta av dem betalar för mammografin själv.

Enligt en avhandling vid Helsingfors universitet har mer än 60 procent av de finländska kvinnorna under 50 år varit på en mammografiundersökning.

Kvinnor som fyllt 50 får gå på gratis mammografi vartannat år. Men experternas syn på att symptomfria kvinnor, som är yngre än 50 år går på mammografi, växlar kraftigt.

Screeningchef: Onödigt med mammografi utan symptom

Enligt Tytti Sarkeala som är screeningschef på Finlands Cancerregister är det onödigt att skicka symptomfria kvinnor under 50 år till mammografi.

– Lite krasst sagt är det endast ett sätt för läkarstationer att få in extra pengar, säger hon.

Sarkeala säger att mammografi enligt undersökningar inte är det effektivaste sättet att hitta cancer i yngre kvinnors bröst.

– Hos kvinnor under 50 är bröstvävnaden så pass tät att det inte nödvändigtvis går att upptäcka cancer med hjälp av mammografi. Dessutom ger mammografi en del felaktiga positiva provresultat. Det här leder till onödiga undersökningar som kan orsaka oro och extra kostnader, säger Sarkeala.

Hon påminner om att det till exempel kan finnas en infektionsrisk då man tar en provbit från bröstet. En röntgenundersökning av brösten ökar dessutom alltid strålningsrisken en aning.

– Att strålningsrisken ökar är något som det är bra att beakta om man börjar gå på mammografi årligen från 40 års ålder eller som ännu yngre, säger Sarkeala.

Specialistläkare: Hellre i onödan än för sällan

Heidi Nilsson som har arbetat länge med kvinnosjukdomar samt är specialistläkare inom födslar vid läkarcentralen Femeda säger att det kan vara för sent för en del kvinnor att inleda mammografiscreening först vid 50-årsåldern.

När det gäller patienter som är över 40 år gamla kan det vara bra att fundera på om en mammografiundersökning vartannat eller vart tredje år kunde vara nödvändigt. Nilsson säger att hon dessutom skickar patienten på en ultraljudsundersökning av brösten för att få mera information.

Det är viktigt att alltid se på individens behov och samtidigt beakta strålningsrisken. Alla bröst är olika; en del bröst går att undersöka genom att trycka med fingrarna, men andra kräver mammografi. Patienterna har också olika riskfaktorer.

– Det kan handla om stora eller knöliga bröst eller att det finns bröstcancer i släkten i kombination med riskfaktorer som övervikt, rökning, stor alkoholkonsumtion eller orörlighet, säger Nilsson.

Nilsson som varit i branschen i trettio år säger att de yngsta av hennes patienter som har haft bröstcancer varit i 40-årsåldern. Enligt henne lönar det alltid sig att undersöka brösten, också om det skulle betyda onödiga prover.

– Hellre en extra provtagning än en gång för sällan, säger hon.

Cancerforskare: Viktigt att väga för- och nackdelar

Heikki Joensuu som är forskarchef vid HNS Cancercentrum poängterar att det alltid är viktigt att väga för- och nackdelar för en mammografiundersökning, precis som för en ultraljudsundersökning.

– Mammografi är till mindre nytta för kvinnor som ännu får sin mens, eftersom deras bröstvävnad är tätare än hos äldre kvinnor. Ungefär hälften av bröstcancerfallen hos yngre kvinnor kan bli oupptäckta genom mammografi. Det här betyder att mammografiundersökningar kan ge en person med bröstcancer en falsk känsla av trygghet och cancern kan växa sig större, säger Joensuu.

Han påminner om att mammografiundersökningar kan orsaka falska alarm; extra undersökningar och till och med onödiga operationer. Dessutom ökar mammografi som sagt strålningsrisken.

– Å andra sidan finns det också unga kvinnor vars bröstcancer hittats i ett tidigt skede just tack vara mammografi, säger Joensuu.

Finns det symptom eller särskilda riskfaktorer lönar det sig alltid att undersöka brösten, anser han.