Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFV förbereder sig för årsmöte: Hur tackla misstroendet i bostadsfrågan?

Från 2017
Uppdaterad 17.03.2017 17:54.
Svenska folkskolans vänners logo.
Bild: Svenska folkskolans vänner

Hur mycket kostade styrelsens resa till Kanada? Kommer förtroendekrisen kring kanslichefens bostadsarrangemang att föranleda diskussion på årsmötet? De frågorna ges ytterst försiktiga svar av tre styrelsemedlemmar som Yle Nyheter har talat med inför SFV:s årsmöte den 27 mars.

- Jag ser inget särskilt med det årsmötet. Troligen blir det fler diskussioner än tidigare. Vid mötet kan styrelsen svara direkt på frågor och inte via medierna vad SFV har åstadkommit, kommenterar styrelsemedlem Stig-Björn Nyberg.

"Ni gav ordföranden en fullmakt in blanco och det är ju det som skrämmer oss utomstående. Styrelsemedlemmar skall aldrig vara enbart gummistämplar!"

sign. "kritisk" på svenska.yle.fi

I kommentarsfältet på svenska.yle.fi fanns flera kommentarer som ifrågasatte styrelsens omdöme gällande kanslichefens bostadsarrangemang. Hur är det möjligt att bevilja en bostadsförmån utan att veta varken beskattningsvärde eller storlek på bostaden?

"Ni gav ordföranden en fullmakt in blanco och det är ju det som skrämmer oss utomstående. Styrelsemedlemmar skall aldrig vara enbart gummistämplar!" kommenterade signaturen "kritisk" på vår webbplats.

Att SFV:s årsmöte denna gång skulle vara särskilt viktigt nu förstår inte styrelsemedlemmen Stig-Björn Nyberg.

- Jag vet inte riktigt varför det här årsmötet skulle vara viktigare än kommande årsmöten, säger han. Jag kan inte svara mer än så, för jag vet inte hur kommentatorerna har tänkt sig.

Nyberg upplever att SFV eller "vännerna" som föreningen också kallar sig, har varit helt öppna med hur man tänker.

- Jag vet inte hur man kan berätta mer än vi gjort. Han hänvisar också till ledningens insändare den 15 mars i Hbl om hur SFV har förvaltat sitt kapital. Insändaren publicerades med rubriken "Öppenhet och dialog". Insändaren är undertecknad av styrelseordfrörande Per-Edvin Persson och kanslichef Johan Aura.

Jag är historiker, inte futurolog

styrelsemedlem Stig-Björn Nyberg, SFV

På frågan om han ser någon orsak att möblera om i styrelsen förutom att SFV:s styrelseordförande går i pension svarar Nyberg så här:

- Inte vet jag varför vi skulle göra det. Många bra människor sitter i styrelsen. Själv har jag varit med sedan 1998 och kommer att avgå i mars 2019.

kommentarsplats på svenska.yle.fi skriver sign. Maria så här:

Styrelsen borde avgå i sin nuvarande form. Förtroendet är förbrukat.

sign. Maria på svenska.yle.fi

Tror du att det blir omställningar i styrelsen på årsmötet?

- Jag vet inte. Jag är historiker, inte futurolog, så jag vet inte vad som kommer att ske.

- Tyvärr så kan jag inte svara på den frågan, säger Stig-Björn Nyberg.

Det är viktigt när man sitter i en styrelse att ställa de rätta frågorna. Då får man svar på det man inte vet. Det här är lärdomen av det hela.

Stig-Björn Nyberg, styrelsemedlem, SFV

Transparens efterlyses på alla plan i samhället just nu. På frågan hur Nyberg ser på betydelsen av att föreningar och stiftelser i dag öppnar upp sin verksamhet, efter det senaste årets rubriker kring olägenheter och direkt missbruk av kapital, svarar han så här:

- Det är hemskt viktigt att journalister gräver i hur stiftelser fungerar. Nu är ju SFV inte någon stiftelse. Vi har ju fått läsa i Hbl om stiftelser som inte har skött sig. Det är ju bra att det kommer fram.

Finns det lärdomar som SFV kunde ta till sig visavi turbulensen i bostadsfrågan?

- Jo, nog finns det säkert lärdomar i det hela, säger Nyberg. När man sitter i en styrelse är det viktigt att man ställer de rätta frågorna. Då får man svar på det man inte vet. Det här är lärdomen av det hela.

Vilken prislapp hade styrelsens resa till Kanada nyligen?

- Det vet jag inte för jag var inte med på resan. Min hustru lider av alzheimers så jag var tvungen att stanna hemma. Jag har inte tagit reda på priset.

Är det en angelägen fråga?

- Jag vet inte. Jag har inte kommit att tänka på frågan eftersom resan till Kanada var väldigt viktig. Det är enda landet där två språk fungerar jämställt. Därför ansåg vi det vara viktigt att resa dit och lära oss någonting om tvåspråkighet där, för att föra fram det här i det tvåspråkiga Finland.

Jag har varit godtrogen.

styrelsemedlem Kjell Herberts, SFV.

En annan styrelsemedlem med säte i Vasa, Kjell Herberts, är frimodigare i sina uttalanden gällande styrelsens arbete. Han är inne på sitt andra år i SFV-styret.

Efter diskussionen kring SFV:s hantering av kanslichefens bostadsarrangemang kan man vänta sig att det finns en del kritiska och helt berättigade frågor som ställs under årsmötet.

Kjell Herberts
Bildtext Styrelsemedlemmen Kjell Herberts, SFV.
Bild: Yle/Roger Källman

- Det är förstås den så kallade lyxlägenheten jag tänker på, säger han. Frågan löstes ju i och med att Aura backade bostaden. Det som var lite pinsamt var att hela styrelsen inte var informerad om vad det hela handlade om.

- Jag kan själv tycka att jag har varit godtrogen och inte ställt de frågor man borde ställa i alla sammanhang.

Så det finns plats för lite eftertanke här?

- Jag tror att alla i styrelsen, oberoende av om man känt till bostadsarrangemanget eller inte, upplever att man har fått en näsbränna och bör vara mycket försiktig.

- Det handlar om att förvalta andras kapital och speciellt Svenska folkskolans vänner som bör göra skäl för namnet folkrörelse.

SFV är i en speciell situation eftersom vi har medlemmar som kan ställa krav.

styrelsemedlem Kjell Herberts, SFV.

Herberts tangerar skillnaden mellan förening och stiftelse för att förtydliga SFV:s ansvar.

- SFV är i en speciell situation eftersom vi har medlemmar som kan ställa krav. Stiftelser och fonder har ju inte den konstellationen.

Herberts upplever att det inte är hans sak att avgöra huruvida det finns orsak att möblera om i styrelsen vid årsmötet.

- Jag sitter andra året i styrelsen och kommer inte att bli långvarig. Vi har en ganska ung styrelse och många har varit med bara en kort tid. Desto mer vill jag inte spekulera.

Tycker någon att hela styrelsen har klumpat till sig så bör det givetvis noteras.

styrelsemedlem Kjell Herberts, SFV.

Han betonar att styrelsearbetet skötts professionellt - förutom fadäsen i bostadsfrågan. Därför var styrelsen kanske för godtrogen, eftersom övrig verksamhet har skötts bra.

Herberts förstår dem som önskar att styrelsen avgår och framfört sin åsikt på svenska.yle.fi.

- Personligen kommer jag inte att kämpa för en plats i styrelsen. Tycker någon att hela styrelsen har klumpat till sig så bör det givetvis noteras. Det är en ganska naturlig reaktion i ett sådant här läge.

Väntar du dig en sådan fråga eller ett sådant krav?

- Jag har inte tänkt på det. Det kommer om det kommer. Jag är beredd på att den frågan ska komma.

Här avser Herberts frågan om SFV-styrelsen ska avgå eller sitta kvar, red.anm.

Kraven på ökad transparens i hela samhället och SFV i synnerhet upplever Herberts som helt befogat.

- Föreningen måste vara öppen, vi har ju medlemmar. Jag kom med i styrelsen just på grund av den öppenhet jag kände att fanns i verksamheten. Här är en organisation som vill göra en insats för Svenskfinland.

Därför var svängarna i bostadsfrågan jobbiga. Själva innehållet i det "vännerna" sysslar med har varit viktigt för Herberts.

- Jag har kanske lite glömt bort hur viktiga ekonomiska ramar är och betydelsen av att de sköts snyggt.

Svenskfinland blir alltmer sårbart.

styrelsemedlem Kjell Herberts, SFV.

Herberts bild av SFV ändrades nog till en del av svängarna kring bostadsfrågan. Hur kunde det ske utan att jag noterade det? Jag var inte observant på en sådan här sak under ytan.

I övrigt har han fullt förtroende för det arbete vännerna gör och verksamheten.

- Svenskfinland blir alltmer sårbart, upplever han.

SFV är inte en organisation i kris trots att det temporärt varit turbulent.

styrelsemedlem Kjell Herberts, SFV.

Herberts ser ändå framåt att lära sig mera om öppenhet och information om smått och stort.

- Alla beslut som fattas ska ha en kontroll och genomskinlighet, betonar han. SFV är inte en organisation i kris trots att det temporärt varit turbulent. Det här har varit en läropeng för alla.

Bland de tre styrelsemedlemmar som Yle Nyheter intervjuar inför årsmötet är Heidi Backman den mest försiktiga.

Hon hoppas att föreningens resultat ska bli tydliga på årsmötet. SFV:s verksamhet ska komma fram vid mötet.

Det är svårt att kunna förutse årsmötets diskussion.

styrelsemedlem Heidi Backman, SFV.

- Den styrelse vi nu har har arbetat framgångsrikt med uppdraget och ekonomin, betonar hon vidare, utan att kommentera huruvida det finns skäl att möblera om i styrelsen. Föreningen är på fötter, det är viktigt.

Hon säger sedan att hon inte ser någon orsak att möblera om i styrelsen eftersom man varit så enig i alla frågor.

Heidi Backman
Bildtext Styrelsemedlem Heidi Backman, SFV.
Bild: Yle

På frågan om hur SFV lyckats öppna upp sin verksamhet i enlighet med tidens krav på transparens svarar Backman att SFV varit aktiv med att lägga ut uppgifter om verksamheten i sin egen tidskrift, i SFV-kalendern och på hemsidorna samt i sociala medier.

Så du tycker att transparens är viktigt inom SFV?

- Det är viktigt jo, sedan finns det information av olika slag på alla arbetsplatser. Det finns information som är öppen och annan som inte är det.

Jag har inte sett någon summa för resan till Kanada.

styrelsemedlem Heidi Backman, SFV.

Backman ser framåt med tillförsikt. Nu har SFV ett överskott, för några år sedan hade föreningen ett underskott, som man lyckats jobba bort.

- Nu kan vi höja understöden för bildning och kultur, därför finns vi till.

På frågan om hurudana lärdomar turbulensen kring SFV har givit svarar hon så här:

- Vi får jobba tydligare med bilden av SFV, kommunikationen och informationen.

Hur mycket kostade resan till Kanada?

- Det vet jag inte. Jag har inte sett någon summa.

Vem vet?

- Resan sköttes nog av kansliet, mer än det kan jag inte säga.

Kanslichefens bostadsförmån ledde till kommentarstorm

Det var Hufvudstadsbladet, som den 11 februari avslöjade nyheten om den planerade bostadsförmånen för SFV:s kanslichef Johan Aura.

Johan Aura, kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner
Bildtext SFV:s kanslichef Johan Aura.
Bild: Yle/ SFV

Lyxbostaden i hjärtat av Helsingfors var närmare 300 kvadratmeter och försedd med finesser av olika slag. Efter påföljande kommentarstorm backade Aura själv ut från arrangemanget, då det klarnat att hela styrelsen varken varit medveten om bostadsförmånen eller godkänt den.

- Bostaden var inte optimal för mina behov, kommenterade Aura själv.

Viceordförande Wivan Nygård-Fagerudd var bestört över planerna.

Vilken verksamhet har SFV kvar?

Svenska folkskolans vänner har en förmögenhet på över 100 miljoner euro att förvalta. "Vännerna" är uppdelade i två föreningar, i understödsförening och moderförening. Föreningen leds av en styrelse och ett förvaltningsråd, medlemmarna finns här.

Utan att desto mer redogöra för SFV:s uppgifter och verksamhet kan konstateras att föreningen dragit sig ur en hel del projekt. Bland dem kan nämnas morgontv-programmet "Min morgon" på Yle Fem, Cityfolkhögskolan i Helsingfors, båtbyggarlinjen i Kuggom finns inte mera och ungdomsverkstaden Sveps i Helsingfors får från och med i år inga pengar från SFV.

Detta är SFV

  • SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek
  • Ger ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland
  • Delar ut pris, stipendier och medaljer
  • SFV upprätthåller Studiecentralen som förmedlar statsbidrag för kurser
  • SFV jobbar med landsbygdsutveckling genom olika utvecklingsprojekt
  • Understödsföreningen har niotusen medlemmar. Medlemskapet kostar 15 euro/år

Artikeln uppdaterad 17.3.2017 kl 10:44: Artikelbilden utbytt till SFV:s nyare logotyp.
Artikeln uppdaterad 17.3.2017 kl 15:46: Artikeln kompletterad med en faktaruta.

Diskussion om artikeln