Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stort behov av fler dagvårdsplatser i Vasa

Från 2017
Uppdaterad 16.03.2017 13:45.
pyssel med hamapärlor på daghem
Bild: Marianne Sundholm

Under de närmaste åren kommer behovet av dagvårdsplatser att fortsätta öka i Vasa och staden behöver satsa också på helt nya daghem. Det slår nämnden för småbarnspedagogik fast i en färsk rapport.

Enligt utredningarna kommer det största behovet av dagvårdsplatser under åren 2017-2020 att bli inom områdena centrum, Gerby och Västerängen. Området centrum-Klemetsö växer kraftigt inom de närmaste åren och från övriga bostadsområden har det flyttat betydligt mer barnfamiljer till centrumområdet än tidigare.

På grund av det stora behovet föreslår nämnden att ett helt nytt daghem, Skeppsgatans daghem, byggs i centrum. Det nya daghemmet skulle ge plats för 150 barn.

Två gosedjur på daghem.
Bild: Yle/Maria Wasström

Nya daghem även i Gerby och Västerängen

Också i Gerby och Västerängen finns behov av fler dagvårdsplatser och även här föreslås nybyggen.

Det har inte funnits tillräckligt många dagvårdsplatser i Gerby och behovet växer i takt med att området byggs ut och fler flyttar in. Gerby daghem föreslås också det byggas med plats för 150 barn.

I Västerängen finns inga småbarnspedagogiska tjänster ännu, men många barnfamiljer kommer att flytta till området inom de närmaste åren och nu föreslås att staden låter bygga ett daghem i stadsdelen.

leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Lokaler i dåligt skick

I utredningen framkommer även att en del av småbarnspedagogikens lokaliteter är i mycket dåligt skick eller oändamålsenliga. Samtidigt går allt fler familjedagvårdare i pension och staden anser det ändamålsenligt att ersätta gruppfamiljedaghemmen med daghemsplatser.

Sammantaget innebär utvecklingen att det behövs betydligt fler daghemsplatser i staden, såväl på finska som svenska.

I Vasa har barnantalet ökat sedan år 2006. Särskilt har antalet barn under tre år inom småbarnspedagogiken ökat markant. År 2016 fanns det sammanlagt 5 176 barn i Vasa inom åldersgruppen 06 år, varav kring 3 400 barn var inom småbarnspedagogiken.

Diskussion om artikeln