Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya parkeringsarrangemang vid Mannerheimvägen i Hangö

Från 2017
En bild av en planerad parkeringsplats.
Bildtext Den planerade nya parkeringsplatsen vid Mannerheimvägen.
Bild: Bild/Hangö stad

Hangö tillåter parkering vid en del av Mannerheimvägen i Hangö där parkering tidigare har varit förbjuden. Dessutom byggs en ny parkeringsplats i närheten av Råudden.

Elva fullmäktigeledamöter i Hangö lämnade i maj 2013 in en motion till Hangö om att man skulle avlägsna parkeringsförbudet vid Mannerheimvägen. Politikerna motiverade motionen med att personer med funktionshinder och andra personer skulle kunna ta de gångstigar som går ner från vägen till stranden.

Jordbyggnadschefen Jukka Takalas förslag till tekniska nämnden, som möttes på onsdagen (15.3), var att man inte ska avlägsna parkeringsförbudet på Mannerheimvägen.

Men politikerna i nämnden röstade enhälligt med rösterna 9-0 för att man ska avlägsna parkeringsförbudet på södra sidan av Mannerheimvägen mellan Bellevuestranden och Gudungsvägen.

Ny parkering

På samma möte beslutade också nämnden att det byggs en ny parkeringsplats nära Råudden. Den nya parkeringsplatsen ska ersätta den gamla parkeringen vid Mannerheimvägen.

En parkeringsplats vid en strand.
Bildtext Den gamla parkeringsplatsen.
Bild: Bild/Hangö stad

Detaljplanen för området har ändrats. I den planen finns det inte plats för parkering där den nuvarande parkeringen finns. Istället byggs nu parkeringen på en annan plats där detaljplanen möjliggör en parkering.

För att bygga den nya parkeringen måste tre tallar fällas. Stadens parksektion har synat tallarna noga och slagit fast att området som helhet inte lider av att man tar bort tallarna.

I beredningstexten för tekniska nämnden sägs att träden som individer inte är betydande.

Planen för parkeringen låg framme till påseende i augusti ifjol.

Diskussion om artikeln