Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Företagarförening: Bättre företagsklimat i Pargas men upphandlingen fortfarande ett problem

Från 2017
Pargas centrum.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Fler bostäder i centrumområdena inom Pargas stad och större chanser att delta i stadens upphandlingar. Det är några av de saker som företagare i Pargas önskar sig inför kommunalvalet.

Under flera år har företagsklimatet väckt diskussion bland företagare i Pargas. Enligt Väståbolands företagare har klimatet ändå blivit lite bättre under den senaste tiden. Trots det finns det många saker som företagarna hoppas att staden blir bättre på.

- Enligt vissa enkäter så verkar företagsklimatet i Pargas vara sämre jämfört med andra kommuner. Men vi har funderat över det i företagarföreningens styrelse och vi tycker nog att det har svängt till det bättre, men det syns inte ännu i galluparna. Det säger företagarföreningens viceordförande Staffan Sundström.

Företagaren Staffan Sundström vid sitt arbetsbord i Pargas.
Bildtext Staffan Sundström.
Bild: Yle/ Nora Engström

En orsak till att stämningen har förbättrats är att samarbetet mellan företagarföreningen och staden fungerar, säger Sundström.

- Stadens ledning verkar vara positivt inställd och kontakten mellan företagarföreningen och staden är god.

"Fler företagare kunde ha ställt upp som kandidater"

Snart sitter nya beslutsfattare i stadens nämnder, stadsstyrelsen och fullmäktige. Sundström hoppas att flera företagare kommer att väljas in i stadsfullmäktige i samband med vårens kommunalval. Det är viktigt att personer som har insikt i hur det är att vara egenföretagare deltar i lokalpolitiken, konstaterar Sundström.

- Jag hade hoppats på att fler företagare skulle ha ställt upp som kandidater. Vi hoppas inom företagarföreningen att så många företagare som möjligt blir invalda i fullmäktige och i olika nämnder så att de kan påverka, fortsätter Sundström.

Småföretagare hoppas på positivare inställning inom staden

Största delen av företagen i Pargas är så kallade mikroföretag, alltså företag som har färre än 10 anställda. I praktiken är det ofta frågan om ensamföretagare.

En av dem är Mi Ruokolahti, som tillsammans med en kollega driver en inredningsbutik på Köpmansgatan i centrum av Pargas. Hon hoppas att småföretagarna skulle få mer uppmärksamhet av staden.

Företagaren Mi Ruokolahti i sin butik.
Bildtext Mi Ruokolahti.
Bild: Yle/ Nora Engström

- Jag hoppas att man skulle se skillnad på stora företag och små företag, som drivs av en eller två personer. Det är stor skillnad på vad ett stort företag kan göra och vad ett litet företag kan göra och behöver, konstaterar Ruokolahti.

Ruokolahti hoppas också på en mer positiv inställning inom staden.

- Det här gäller de åsikter vi kommer med och att man inte alltid säger att det inte går eller att saken inte kan ändras. Och att snygga upp här i centrum av Pargas, det skulle vara jättetrevligt, fortsätter Ruokolahti.

"Upphandlingarna ett problem"

En sak som företagarna i Pargas vill ha en ändring på är upphandlingarna. Företagarna tycker att det är svårt att konkurrera med större bolag.

- Enligt nya anvisningarna borde kommunerna dela upp anskaffningarna i mindre delar och ställa sådana krav, att lokala företag kan delta i anbudstävlingarna. Om man har allt för stora krav och anskaffningar så kan det hända att små företag inte kan delta, konstaterar Staffan Sundström.

Korsningen vid Strandvägen i centrum av Pargas.
Bildtext Fler bostäder behövs till Pargas centrum, anser företagarföreningen.
Bild: Yle/ Nora Engström

Enligt Sundström borde staden exempelvis satsa på utbildning av de tjänstemän, som ansvarar för upphandlingarna. En större kunskap ökar företagarnas möjligheter att delta i upphandlingen.

Sundström konstaterar också att det är viktigt att locka investerare till Pargas centrum och bygga nytt, speciellt bostäder. På det sättet skulle centrumområdet livas upp och det i sin tur gynnar företagarna.

- Det borde satsas mer på bostäder så att folk skulle röra sig här. Det gäller också skärgården och de gamla kommuncentrumområdena, där råder det också brist på bostäder, säger Sundström.

- Planläggningen är viktig, men det är också viktigt att lobba för investerare, säger Sundström.

Satsning på turism får ris och ros

Pargas stad genomförde nyligen en företagarenkät, för att höra vad företagarna är nöjda med och vad som borde bli bättre. Enkäten visade att företagsklimatet är lite bättre jämfört med den undersökning som gjordes 2011.

Söderby hamn i Iniö, hösten 2010
Bildtext Stadens satsningar på Skärgårdens ringväg får ris och ros av företagarna.
Bild: YLE/ Linus Hoffman

Det som företagarna är nöjda över är satsningarna på skärgårdsturismen, skärgårdens ringväg, gästhamnarna, förbindelsebåtstrafiken och att staden ordnar informationsträffar för företagarna.

Det som företagarna ger ris för är delvis samma saker som får ros. En del är missnöjda med att staden just satsar så mycket på turism och skärgårdens ringväg. Det att företagarträffarna endast ordnas i Pargas, inte i skärgården, krävande byråkrati, en höjning av fastighetsskatten och svårigheterna att delta i offertrundor ses också som ett problem.

Missnöjet med upphandlingen låter också bekant för stadens företagsrådgivare, Tomas Eklund.

- Vi ska försöka förbättra situationen så att företagarna har bättre chanser att ta del av upphandlingarna. Vi vill också att företagarna behärskar procedurerna kring upphandlingen och därför ordnar vi utbildningstillfällen under våren, inte bara i Pargas utan också de andra kommundelarna, säger Eklund.

tomas eklund
Bildtext Tomas Eklund.
Bild: Yle / Peter Karlberg

- Det är frågan om väldigt stora summor. Staden har tusen anställda och en massa funktioner. De upphandlingar som staden gör är betydande. Det är många företag som får mycket hjälp om de får vara med om stadens inköp.

Servicesedlar en ny typ av service för företagare

En möjlighet är också att spjälka upp upphandlingen i mindre delar, på det sättet kan man gynna mindre, lokala företag. Han håller också med Sundström om att stadens personal kunde utbildas i frågan, så att de personer som har hand om upphandlingarna kan göra det här på rätt sätt.

- Förstås kan man inte spjälka upp dem så mycket att man undviker upphandlingslagen. Men det beror också på från fall till fall. Det är också frågan om ändamålsenlighet, man måste se den stora bilden och det är det som gör det lite svårt. Även om ett lokalt företag lämnar in ett anbud som är lite dyrare, så kan det ändå gynna staden att företaget klarar sig, fortsätter Eklund.

Skriv ett brev
Bild: Creative Commons / Octavio Lopez Galindo

Eklund håller också med om att samarbetet med företagarföreningen fungerar och att de företagarträffar som staden ordnar regelbundet är ett exempel på det här. Nyligen tog staden också i bruk servicesedlar, som en ny typ av service åt företagare.

- Vi tog dem i bruk i slutet av 2016. Om man exempelvis behöver hjälp med att starta ett företag så kan staden bevilja en servicesedel till en privat serviceproducent och med den får man två timmar gratis rådgivning. Det är bra på många sätt: dels lättar det på trycket av företagsrådgivning här vid staden, och dels får företagarna kontakt med varandra, konstaterar Eklund.

Diskussion om artikeln