Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många känner inte till att preventivmedel är gratis för unga i Raseborg

Från 2017
Händer håller fram olika sorts preventivmedel.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Sedan årsskiftet får raseborgare under 20 år preventivmedel gratis men många känner inte till förmånen. Det gäller allt från spiraler och p-piller till kondomer.

Trots att förmånen funnits i över två månader är det många som ännu inte vet om den.

- Det handlar inte bara om p-piller utan också om minipiller, hormonringar, spiraler och hormonimplantat, berättar Maj-Britt Malmén som är enhetschef för förebyggande hälsovård och rådgivning.

Hormonpreparaten gäller flickor men även kondomer erbjuds gratis hos hälsovårdare och på preventivrådgivningar.

Låg tröskel att börja

Det vanligaste sättet att börja med preventivmedel är genom skolhälsovården. Ett annat alternativ är att besöka eller ringa preventivrådgivningen på sin ort. Man kan gå dit helt själv eller tillsammans med en förälder.

Före man börjar med ett preventivmedel diskuterar man tillsammans med hälsovårdaren om vilket preventivmedel som passar just en själv, säger Malmén.

Enhetschef för förebyggande hälsovård och rådgivning Maj-Britt Malmén.
Bildtext Enhetschef Maj-Britt Malmén.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Röker man eller har man migrän är det vissa sorter som man inte ska använda, men det finns en massa olika sorters preventivmedel, så det finns nog något som passar alla.

Alla preventivmedel som finns på marknaden erbjuds inte gratis. Men också om man tidigare använt ett märke som inte erbjuds kan man i nästan alla fall hitta ett motsvarande preparat som fungerar på samma sätt.

Inkluderar även studerande från andra orter

Förmånen gäller inte bara unga som är bosatta i Raseborg, utan också dem som studerar på orten.

Till exempel på yrkeshögskolan Novia finns det många studerande som är från andra kommuner. Vi har bestämt att förmånen också gäller dem, berättar Malmén.

Papper med information om preventivrådgivningen på Axxell/Novia på en anslagstavla.
Bild: Yle/Anna Hellberg

När Raseborg beslöt om gratis preventivmedel sommaren 2016 föreslog De grönas fullmäktigegrupp att det skulle gälla unga under 25 år, men det förslaget gick inte igenom.

I handlingsprogrammet för sexual- och fortplantningshälsa rekommenderas det att gränsen dras vid under 20-åringar. Raseborg har följt den rekommendationen, säger Malmén.

Det är förstås också en budjetfråga.

Är man 20 år eller äldre får man fortfarande de 6 första månaderna gratis, när man börjar med dem för första gången.

Dokument om utdelning av preventivmedel i Raseborg.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Vissa preventivmedel, bland annat spiraler och hormonimplantat verkar i 3 eller 5 år. På det sättet kan man ha nytta av förmånen också efter att man fyllt 20 år.

Informationen nått fram långsamt

På yrkeshögskolan Novia och yrkesskolan Axxell i Ekenäs är de få som vet om att de kan få preventivmedel gratis. Några studerande har hört om förmånen via sin skolhälsovårdare, men ingen har hört om det andra vägar.

Carola Rosenqvist, som är skolhälsovårdare vid Ekenäs högstadium och gymnasium tror att informationen nog har spridits ryktesvägen, men att det fortfarande borde informeras mera.

- Vi informerar om förmånen i alla våra klientkontakter, men det finns också de som själva går till en gynekolog och får sina p-piller den vägen. Då kan det hända att de betalat för dem i onödan.

Hälsovårdare Carola Rosenqvist.
Bildtext Skolhälsovårdare Carola Rosenqvist.
Bild: Yle/Anna Hellberg

Rosenqvist tror att man varit försiktig med att informera om ändringen eftersom den är så ny och en del av förberedelserna ännu är på hälft. Man håller som bäst på att utveckla preventivrådgivningen, bland annat försöker man erbjuda flera läkartider än förut.

Det står om förmånen på kommunens hemsida, med det är knappast ett ställe dit många unga går. Det är bra att komma ihåg att informera på flera olika sätt för att nå så många som möjligt, säger Rosenqvist.

Artikeln är skriven av Anna Hellberg, praktikant på Yle Västnyland.