Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ettankrögare hotar stämma staden Raseborg

Från 2017
Uppdaterad 17.03.2017 17:57.
Porträttbild av Markus Halkosaari och Tony Andersson.
Bildtext Krögarna Markus Halkosaari och Tony Andersson överväger rättsliga åtgärder mot Raseborgs stad.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Krögarna i nattklubben Number One i Norra hamnen i Ekenäs hotar stämma staden Raseborg för oinfriade muntliga löften. Stadsdirektör Tom Simola säger att det är för riskfyllt att ha verksamhet i det gamla magasinet.

Markus Halkosaari driver nattklubben tillsammans med Tony Andersson. De hyr lokalen i andra hand av Skeppsstuveri & speditionsaffär JA Westerlund. Hyresavtalet löper ut 31.3.2017.

I januari beslutade stadsstyrelsen i Raseborg att utlysa en anbudstävling för hurudan verksamhet som kunde drivas i hamnmagasinet. Anbudstiden gick ut i mitten av mars och sammanlagt tre anbud lämnades in.

- Vi lämnade in vårt förslag tillsammans med Ekenäs Segelsällskap, berättar Tony Andersson.

Vilka anbudsgivarna är blir offentlig information då antingen stadsstyrelsen eller planläggningsnämnden har behandlat dem, uppger Raseborgs stads utrymmesförvaltningschef Anna Friberg.

Stadsdirektören lovade fortsättning

Ettans krögare Markus Halkosaari och Tony Andersson hotar stämma staden Raseborg för oinfriade muntliga löften om att krogen ska få fortsätta sin verksamhet Hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs.

Markus Halkosaari säger att stadsdirektör Tom Simola för ungefär ett år sedan lovade att restaurangen, som i folkmun kallas för Ettan, ska få fortsätta med sin verksamhet så länge byggnaden står kvar.

- Den 7.12 i fjol fick vi per e-post ändå beskedet att hyreskontraktet som utgår den sista mars 2017 inte kommer att förlängas, säger Halkosaari.

Skulle vara logiskt med verksamhet

I samma veva säger Halkosaari att stadsdirektör Simola i höstas hade förnekat att han någonsin skulle ha lovat krögarna någonting.

- Det skulle vara logiskt att verksamheten skulle fortsätta om huset är tomt och tills det kommer att rivas. Dess värre säger våra fastighetsexperter att huset inte är säkert. Vad händer om det rasar ihop, frågar Simola och säger att staden är ansvarig för de fastigheter staden hyr ut.

Lägger energi på fel saker

Tom Simola konstaterar att krögarna borde lägga sin energi på att hitta en ny lokal för sin verksamhet i stället för att strida med staden. Han berörs inte särskilt mycket av hotet att bli stämd.

- Man hotar först med att gå till massmedia, sedan hotar man med att gå till rätten. Man hotar mig en gång per månad, ibland en gång per vecka, med att gå till rätten.

Ett gammalt gult magasin med en uteservering omgärdad av staket och fönster.
Bildtext Restaurangen har en terrass mot havet.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Simola säger att hela saken är beklaglig.

- Vi har erbjudit oss både muntligt och skriftligt att leta efter en lämplig lokal för verksamheten. Intresset från företagarnas sida har varit obefintligt.

Han säger att kommunen egentligen inte har någon skyldighet att hyra ut åt någon överhuvudtaget.

Konstruktionerna är i gott skick

Markus Halkosaari säger att enligt Ingenjörsbyrå Fagerholm är fastighetens bärande konstruktioner är i gott skick. Ingenjörsbyrån har granskat fastigheten i tre olika repriser, den senaste granskningen är gjord 12.1.2017.

- Vi är färdiga att stå för alla kostnader som skulle krävas för att få den i sådant skick att den duger för stadens fastighetsexperter, säger han.

En vy över en hamn i vinterskrud. I bakgrunden syns en gul gammal magasinbyggnad.
Bildtext Nattklubben Ettan finns i Hamnmagasinet i Norra hamnen i Ekenäs.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Halkosaari och Andersson är också villiga att betala hela hyran för ett år för fastigheten. Hyran är 10 000 euro per år.

- Ekenäs Segelsällskap har utrustning i fastigheten och föreningen skulle få ha sin utrustning här utan att betala hyra. Vi skulle stöda segelföreningen på det här viset, förklarar de.

Halkosaari och Andersson skulle nöja sig med ett hyreskontrakt som skulle gälla tillsvidare. Kontraktet kunde ha en uppsägningstid på 14 dagar.

- Vi skulle åtminstone vilja fortsätta här över sommaren 2017.

Finns ingen annan lokal

Ettans krögare säger att det inte finns någon annan lämplig lokal för nattklubbsverksamhet i närheten av hamnen.

Tony Andersson säger att Andreas Holmström som är krögare i restaurang Albatross i Stallörsparken har varit orolig över Ettans framtid.

- Holmström är orolig över var ungdomarna samlas om Ettan stängs. Kommer ungdomarna att söka sig till någon annan ort, säger Andersson och låter förstå att krogarna drar nytta av varandra.

Krögarna konstaterar att Ettan sysselsätter ett tiotal personer under sommarmånaderna. De nuvarande krögarna har drivit Ettan i det gamla magasinet i snart fem års tid.

Fastigheten är i dåligt skick

Fastigheten är över 100 år gammal och planerades av Hjalmar Åberg, samma arkitekt som ritat sommarrestaurang Knipan.

Den gamla magasinsbyggnaden är ungefär 700 kvadratmeter stor. Krogen använder cirka 400 kvadratmeter, segelföreningen cirka 100 kvadratmeter, medan resten av fastigheten står tom.

Väggen av ett gammalt magasin. Väggen lutar och är till viss del täckt av en klängväxt.
Bildtext Staden säger att fastigheten är i dåligt skick.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Anna Friberg som är chef för utrymmesförvaltningen i Raseborg svarade per e-post till Yle Västnyland att ”byggnaden är i ett mycket dåligt byggtekniskt skick, vilket framgår ur alla grundliga utredningar som gjorts av utomstående experter. Rivningslov för byggnaden är under arbetet”.

Artikeln uppdaterad 17.3 klockan 17.50 med uppgifter om de fastighetsgranskningar Halkosaari och Andersson låtit utföra.

Diskussion om artikeln