Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa föreslås bli del av ett universitetssjukhus

Från 2017
Uppdaterad 17.03.2017 19:00.
vasa centralsjukhus
Bildtext Åbo vill utreda universitetssjukhus i västra Finland.
Bild: Yle/Roy Fogde

I flera år har man velat få ett bättre samarbete mellan Österbotten, Åbo och Satakunda. Enligt Yle Uutiset vill Petri Virolainen, som är sjukhusdirektör för Åbo universitetscentralsjukhus, att man reder ut möjligheterna till att slå ihop sjukhusen i Åbo, Vasa och Björneborg och skapa ett gemensamt universitetscentralsjukhus på västkusten.

Leena Setälä, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, tycker det är en bra idé.

- Vi borde ta reda på om det är realistiskt eller inte. Vi har haft den här idén i flera år. Satakunda, Egentliga Finland och Österbotten skulle behöva arbeta bättre tillsammans speciellt då det gäller specialsjukvård och läkarskolning och annan utbildning inom hälsovård. Det har vi också gjort. Grundtanken med det samarbetet är att koppla ihop resurserna för de här tre sjukvårdsdistrikten med Åbo universitet så att det blir mer som en helhet.

Bättre för vårdkedjan

Setälä vill att sjukvårdsdistrikten tillsammans med Åbo universitet skulle bli en organisation eftersom det skulle vara bättre för vårdkedjan.

- Ta till exempel cancervård. För att utveckla kvaliteten på cancervården måste den centraliseras. Men det är samtidigt viktigt att ha cancervård nära där patienterna bor. Det är en kedja. När man bygger hela vårdkedjan kunde det vara bättre att samarbeta inom en organisation än mellan tre sjukvårdsdistrikt.

Enligt Setälä är det inte viktigt för samarbetet om Vasa har omfattande jour eller inte.

- Det är en detalj i det hela.

Har inte tagits upp officiellt

Göran Honga som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt är förvånad över att höra om utredningen.

- I morse hade Erva-området samarbetsmöte och det här ärendet fanns inte på listan och det har inte behandlats.

Enligt Honga är det svårt att ta ställning till ett sådant förslag just nu.

- Alla alternativ har diskuterats under de föregående regeringarna, men nu väntar ju all för tillfället på vad som händer med den stora vårdreformen eller inte. I Vasa väntar vi på centraliseringsförordningen som ska komma efter påsk. Rent konkret kommer inget att hända före vårdreformen klarnar. Innan man kan ta ställning till något så skulle jag gärna se en konkret idé för att kunna utvärdera den. Jag skulle gärna utreda allt som kan trygga vården i Vasa på sikt, men det finns inga konkreta planer på något sådant och det har inte diskuterats.

Utspel före kommunalvalet?

Samlingspartisterna Susanna Koski och Anne-Mari Virolainen gav ett ställningstagande i torsdags där de vädjar att sjukvårdsdistrikten i Vasa och Egentliga Finland utreder möjligheten för ett universitetssjukhus i västra Finland. Det är inte första gången som någon föreslår att Vasa centralsjukhus ska bli universitetssjukhus, utan det har diskuterats i olika omgångar av olika politiker. Anne-Mari Virolainen är gift med Petri Virolainen.

Samtidigt har Koski och samlingspartiet röstat emot en omfattande jour vid Vasa centralsjukhus i december.

Göran Honga anser det är svårt att ta ställning till politikernas ställningstagande eftersom det inte är tillräckligt specifikt.

- Nu är Koski representant för ett regeringsparti och regeringen har aviserat och börjat verkställa planerna på att skära ner antalet sjukhus och så kommer samma person och föreslår att Vasa då i stället för fulljour ska ha universitetssjukhus. Om man först säger att ni inte får ha omfattande jour, men ni kunde utreda om ni kan ha universitetssjukhus så rimmar det inte riktigt. Och inte rimmar det med de planer som regeringen Sipilä har uttryckt att de kör via lagstiftningsförändringarna. Det är väldigt svårt att förstå det här uttalandet nu, om det inte är någon form av utspel före kommunalvalet.

"Lösa idéer"

- Diskussionerna har främst varit lokala. Inte har denna regering eller den föregående mig veterligen haft planer på att starta nya universitet eller nya medicinska fakulteter. Det här är nog inte ens spekulationer, utan lösa idéer som en kort tid har florerat i diskussionerna, säger Honga.

Koski och Virolainen skriver att orsaken till ställningstagandet är att sjukvårdsdistrikten just nu granskar arbetsfördelningen med vårdreformen och att det därför är aktuellt att också ta reda på hur svårt det skulle vara att grunda ett universitetssjukhus i västra Finland.

"Borde ha gjorts på 90-talet"

Men enligt medicinalråd Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet är det inte huruvida Vasa i framtiden har omfattande jour eller inte som är det viktiga i frågan om Vasa centralsjukhus kan bli ett universitetssjukhus. Enligt Keistinen skulle det ha varit ett bättre läge för Vasa att få universitetssjukhus på 1990-talet då gamla Vasa län var ett administrativt område med nästan en halv miljon invånare och det fanns en läkarbrist.

- Då märkte man att läkarutbildningen var alltför liten och Björneborg startade läkarutbildning, då hade det varit rätt tidpunkt att få läkarutbildningen till Vasa i stället eftersom Vasa redan hade ett bra och fungerande universitet och det skulle ha varit lätt att bygga en tvåspråkig läkarutbildning i Vasa samtidigt som Vasa och västra delen av Finland hade en enormt svår läkarbrist.

- Nu har man redan gjort korrigerande åtgärder. Vi har en läkarutbildning i Finland som skolar över 600 läkare årligen och sedan studerar flera hundra finländare utomlands i EU-länder. På så sätt är man inte i tid nu utan man borde ha varit lite förutseende och sett den här situationen lite tidigare.

Diskussion om artikeln