Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Meteorologer oroade över spar i amerikanska klimatforskningen

Från 2017
NOAA:s väderkarta
Bild: EPA/NOAA / HANDOUT

Forskarna följer med oro den diskussion om nedskärningar som förs i USA. President Donald Trumps administration planerar nedskärningar på upp till 17 procent i finansieringen till den nationella väder- och atmosfärforskningscentret NOAA.

Den nya politiken i USA kan påverka forskningen och väderobservationerna också i Finland, säger Juhani Damski, generaldirektör på Meteorologiska institutet.

- All verksamhet inom området är internationell och baserar sig på att vi utbyter information med andra länder. Det gäller inte bara väderprognoser utan också andra områden.

Damski påpekar att lokala observationer på olika håll i världen ligger som grund för omfattande forskning och de är viktiga med tanke på forskningen kring klimatförändringen. Därför är det mycket viktigt att observationerna är möjligast heltäckande och av god kvalitet.

USA är en del av kretsen där utbyte av data sker.

Enligt Damski har utbytet och samarbetet gått smidigt ända sedan tiden efter krigen och USA hör till de största aktörerna.

- Utbytet har fungerat bra och utvecklas hela tiden. Hela verksamheten baserar sig på internationalism och utbyte av information och jag anser att det är ett system som fungerar mycket väl världen över.

Damski säger ändå att det är för tidigt att dra några långt gående slutsatser av nedskärningsplanerna i USA.

Tero Valtanen/Yle uutiset

Diskussion om artikeln