Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hur beroende är din kommun av en bransch?

Från 2017
Uppdaterad 20.03.2017 11:34.
Bildsättningsbild för kommunalvalet
Bild: Yle

För orter kan det vara riskabelt om merparten av arbetsplatserna finns inom samma bransch. Kolla hur läget ser ut i din kommun eller ditt postnummerområde!

Valfrågor

Statistikcentralen delar in alla arbetsgivare i 22 branscher. För varje kommun har Svenska Yle sedan räknat ut hur stor procent av de anställda som jobbar i de olika branscherna och hur stor andel den största branschen står för. Denna siffra fungerar som en grov indikator på hur koncentrerat näringslivet i kommuner är.

Den högsta siffran står Pyhäntä i Norra Österbotten för. Bland arbetsgivarna i kommunen står tillverkningsbranschen för 54 procent av jobben. Pyhäntä har därför fått namnet Finlands mest industrialiserade kommun. Mest jobb kommer från flera husfabriker som verkar i kommunen.

Artikeln fortsätter under den interaktiva grafiken.

Kumlinge toppar i Svenskfinland

Bland de svensk- och tvåspråkiga kommunerna ligger åländska Sottunga i topp. Där är det jordbruk, skogsbruk och fiske som sysselsätter nästan varannan anställd.

En dominant bransch i kommunen behöver inte bara vara en dålig sak. Enligt regionforskare Timo Aro finns det två olika sidor.

- Om det finns en stark koncentration kring en bransch hämtar det mycket bra med sig så länge som det går bra för branschen. Å andra sidan kan sårbarheten vara stor, speciellt om det handlar om en mindre kommun. Kommunen är illa ute om den förlitar sig ett ett eller två större bolag och det blir problem, säger han.

Mest utspridd är branschfördelningen i Enare, Sotkamo och Helsingfors.

Viktig fråga i kommunalvalet

Merparten av partierna lyfter fram företagsamhet och sysselsättning som viktiga frågor inför kommunalvalet. På lokalplan kan det handla om att skapa lämplig infrastruktur, planlägga industritomter eller se till att invånare med lämplig utbildning flyttar till kommunen.

- Det pågår en hård konkurrens mellan kommunerna, speciellt gällande nya företagsetableringar och investeringar. För kommunernas framtidsutsikter är det otroligt viktigt att de får företag att etablera sig och att de befintliga företagen vill utvidga, säger han.

Att få tillräckligt blandade företag att etablera sig i kommunen kan till och med bli en ödesfråga.

- Ju mera utspridd företagsstruktur som finns i kommunen eller regionen, desto bättre är möjligheterna att klara av strukturförändringar, säger Timo Aro.

Rättelse kl. 11:30: I en tidigare version av artikeln visades siffrorna enligt hur kommuninvånarna var sysselsatta, inte enligt företagen i kommunen. Detta har nu rättats.

Diskussion om artikeln