Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa inför tandvård på veckosluten för att uppnå vårdgarantin

Från 2017
Uppdaterad 20.03.2017 14:19.
Tandläkarverktyg i ett mottagningsrum.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Elin Willows

I februari krävde regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland att Vasa stad rättar till bristerna i tillgången till mun- och tandvård. Nu vidtas åtgärder för att uppnå vårdgarantin.

Vårdgarantin inom Vasa stads vårdgaranti överskreds med över en månad och för att rätta till situationen inleds från och med april en avveckling av köerna till icke-brådskande tandvård genom mottagning under helger och söckenhelger klockan 8-18.

Då patienten bokar en icke-brådskande tid, sätts han eller hon i kö. Patienten meddelas en uppskattad vårdtid.

- Patienterna i vårdkön sänds en tid per post. Förfarandet pågår så länge att ramarna för vårdgarantin uppnås, försäkrar tf. ledande övertandläkare Hanna Kangasmaa i ett pressmeddelande.

I denna stund har kön varit för lång och vårdgarantin har överskridits med en månad. Kötiden har varit cirka sju månader. Väntetiden till en tandläkarmottagning är maximalt sex månader efter bedömningen av vårdbehovet.

Köerna till tandregleringen väcker diskussion

I denna stund är tandregleringskön lång, cirka fyra år. Vasa stads tandvård känner till denna situation inom tandregleringen.

- En ändring av verksamhetsmodellen har gjorts för att underlätta situationen. Arbetsfördelningen har ändrats och mer arbetskraft har överförts för att utföra tandreglering. Patienterna kallas i tur och ordning från kön, berättar Kangasmaa om förändringarna.

I denna stund sköts i Vasa de barn och unga som är i behov av tandreglering och vars bettfel förväntas medföra praktiska olägenheter.

Roparnäs tandklinik flyttar till Korsnäståget

Roparnäs tandklinik flyttar från och med 3.4.2017 till Korsnästågets hälsostation. Den nya adressen är adressen för Korsnästågets hälsostation, Fräsargatan 2.

Ingången till Roparnäs tandklinik sker via dörren till Korsnästågets hälsostation. Ingen speciell anmälan behöver göras för besök till tandvården.

Diskussion om artikeln