Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sipilä: Lokala språkexperiment skadar inte svenskan

Från 2017
Uppdaterad 22.03.2017 21:56.
Juha Sipilä, Centern

Statsminister Juha Sipilä är van att försvara den jättelika vårdreformen när han rör sig ute på kampanjfältet inför kommunalvalet. Kolugnt håller han fast vid att allt kommer att gå som smort, bara folk förstår hur bra reformen är. I Svenska Yles serie Fokus på partiet vill Sipilä däremot tona ner betydelsen av regeringens språkexperiment med slopad skolsvenska.

Fokus på partiet

Kolugn Sipilä tror på regeringens tidtabell för vårdreformen

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen är ordmonster som har fått väldigt mycket kritik från olika håll. Oppositionen och sakkunniga har pekat på brister i den snabba beredningen av jättereformen. Det finns också farhågor om att reformen drar ner på intresset för folk att rösta i kommunalvalet.

Juha Sipilä bedyrar att regeringen tar kritiken i beaktande, men samtidigt poängterar han att reformen inte enbart sågas.

- Feedbacken är ju nog lite motstridig. Man kan ju inte ta till sig all kritik som sådan.

Det finns en hel del förändringsmotstånd och det figurerar felaktiga uppgifter om vårdreformen.

― Statsminister Juha Sipilä (C)

Överhuvudtaget verkar Sipilä väldigt lugn och övertygad om social- och hälsovårdsreformens förträfflighet. Han tycks inte ha de minsta dubier om att reformen inte skulle bli en framgångssaga. Hur skall regeringen se till att det inte blir ett enda kaos, vilket en del varnar för?

- Genom noggranna tidtabeller. Vi har fattat våra egna beslut enligt tidtabellen. Sedan har kommunerna och landskapen 1,5 år på sig att se till att reformen förverkligas som den skall 1.1.2019.

Kommunalvalet 2017 i kort form: Juha Sipilä (C) om vårdreformen - Spela upp på Arenan

Som det största hotet mot reformen ser Juha Sipilä det starka motståndet.

- Det finns en hel del förändringsmotstånd och det figurerar felaktiga uppgifter. Efter att riksdagen har behandlat hela reformen tror jag att alla börjar jobba i samma riktning. Men det hör till det här skedet att vi för en häftig debatt, som resulterar i en bra reform som alla förbinder sig till.

"Småbarn får bra färdigheter hemma"

Centern hör till de partier som tycker att det är familjens egen sak att avgöra hur länge de vill sköta barnen hemma. Medan t.ex. Samlingspartiet vill öka andelen 3-åringar inom småbarnspedagogiken tycker Sipilä att barn som vårdas hemma får samma förutsättningar i livet.

- Jag vill inte skuldbelägga de familjer som vill sköta sina barn hemma fram till förskoleåldern. Det är också helt möjligt och barnen får nog bra färdigheter hemma.

Gällande den kostnadsfria dagvården, som har dykt upp i kampanjer inför kommunalvalet, vill Sipilä inte lova någonting.

- Det skulle vara fint om vi hade råd med det. I debatten glömmer man ändå ofta bort att den offentliga ekonomin går på minus. Förra året hade vi ett underskott på 4 miljarder euro. Ett löfte om avgiftsfri dagvård skulle jag inte våga ge i alla kommuner.

Ingen motsättning mellan huvudstadsregionen och övriga Finland

För Juha Sipilä och Centern är det traditionellt väldigt viktigt att hela Finland utvecklas jämbördigt enligt regionernas egna förutsättningar. Till vilket pris som helst, kan det verka som.

Har vi råd att hålla hela Finland bebott i framtiden?

- Det handlar inte om att ha råd, utan om hur vi vill utnyttja hela landets resurser. Bioekonomin sysselsätter i hela Finland om vi utnyttjar våra naturresurser där de existerar.

Sådana möjligheter finns ändå inte i varje minsta by, hur ska man tänka då?

- Det beror helt på hur väl man utnyttjar de naturliga förutsättningarna för att skapa jobb. Jag har väldigt svårt att tänka mej någon motsättning mellan huvudstadsregionen och resten av Finland. Vi behöver alla varandra. Det gäller att utveckla hela landet jämlikt.

Det bekanta Center-mantrat lyder alltså att bioekonomi och utnyttjandet av naturresurser kan bli en räddning för glesbygden.

Jag har väldigt svårt att tänka mej någon motsättning mellan huvudstadsregionen och resten av Finland. Vi behöver alla varandra.

― Juha Sipilä (C)

Sipilä: Obligatorisk skolsvenska behövs

Centerns regeringspartner Sannfinländarna driver på lokala språkexperiment, där svenskan görs frivillig i grundskolan i en del kommuner i östra Finland. Experimentet finns som en skrivning i regeringsprogrammet, men har ännu inte förverkligats.

Enligt planerna skulle det kunna ske på hösten, men experimentet har kritiserats för att det är i konflikt med grundlagen. Hur som helst vill Juha Sipilä tona ner betydelsen av språkexperimentet för svenskans ställning.

Kommunalvalet 2017 i kort form: Juha Sipilä (C) om skolsvenskan - Spela upp på Arenan

- Om det nu förverkligas i några kommuner så inverkar det inte på svenskans ställning på något sätt. Det är ytterst viktigt för mig att svenska språkets ställning kvarstår i Finland. I övrigt ska vi också värna om minoriteternas ställning i Finland.

Om språkexperimentet förverkligas i några kommuner så inverkar det inte på svenskans ställning på något sätt.

― Juha Sipilä (C)

Sipilä säger att han själv är en förespråkare av den obligatoriska skolsvenskan.

- Finland är ett tvåspråkigt land och vi behöver undervisning på båda språken. Vi har sett hur den så kallade tjänstemannasvenskan har försämrats när den obligatoriska studentsvenskan slopades. Jag skulle inte slopa den obligatoriska skolsvenskan i grundskolan.

Den naturliga - och uppenbara - följden av sämre kunskaper i svenska allmänt är att servicen på svenska lider, medger Juha Sipilä.

- Att tjänstemannasvenskan är så pass dålig idag sätter en större press på de tvåspråkiga kommunerna, när det gäller att ordna servicen på de båda inhemska språken. Det har nog blivit svårare att hitta språkkunniga arbetstagare när studentsvenskan inte är obligatorisk.

Diskussion om artikeln