Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I vilken ålder ska man gifta sig? När är du som nöjdast med din kropp? Så här svarar vetenskapen

Från 2017
Två människor som hoppar av glädje mot solnedgången
Bild: Pixabay.com, CC0

Enligt en tysk undersökning trivs människan bäst med sitt liv som ung vuxen och sedan igen som åldring. Nättidningen Business Insider har försökt utreda det här genom att samla ihop undersökningsdata från olika områden. Undersökningarna ger många svar, även om man kanske inte ska ta dem helt bokstavligt.

Undersökningarna är huvudsakligen gjorda i USA, så man bör vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser om situationen i Finland utgående från dem. Undersökningarna bakom länkarna är på engelska.

Människan är bäst på många saker som ung eller ung vuxen, men toppen kan nås även på äldre dagar.

Grafik över i vilken ålder man är bäst på olika saker.
Bild: Yle Grafik

Att lära sig ett nytt språk: Ungefär 7–8

Något slutgiltigt svar finns ännu inte, men den allmänna uppfattningen är att människan har lättast för att lära sig ett andra språk före tonåren. Det har undersökts bland annat i den här neurovetenskapliga undersökningen.

Hjärnans prestationsförmåga: 18

Vetenskapsmän inom kognitiv forskning har testat hjärnans prestationsförmåga genom att visa tecken åt människor, som sades motsvara siffror. Sedan tilldelades personerna siffror som de skulle ändra tillbaka till tecken. Enligt en undersökning som publicerades 2016 klarade sig 18-åringarna bäst.

Förmågan att komma ihåg okända människors namn: 22

Situationen är välbekant: hur mycket man än försöker minnas namnet på en ny bekantskap, märker man att man glömt det på en gång. Det här förekommer ändå minst då man är 22 gammal. Informationen hittas i den här undersökningen.

Kvinnorna är mest attraktiva: 22

Informationen kommer från nätdejtingsidan OKCupids bok Dataclysm. Där utgick man från en gallupundersökning som behandlade kärlek, dejtning och förhållanden. Enligt gallupen tycker män att kvinnor i övre 20-årsåldern är mest attraktiva. Uppfattningen ändras knappt alls när männen blir äldre.

Kvinnor i 20-årsåldern föredrar något äldre män. Kvinnor över 30 attraheras mest av män som är några år yngre.

Business Insider påpekar att de som besvarat gallupen är användare av OKCupid, och är därför inte ett representativt urval av befolkningen.

Nöjd med livet: 23

Enligt en undersökning gjord i Tyskland som publicerades år 2013 är når man för första gången en nöjdhetstopp med sitt liv vid 23-års ålder. För undersökningen intervjuades 23 000 personer.

Muskelkraft: 25

Människans muskler är starkast när man är 25 år. Inga större bekymmer uppstår ändå direkt efter det, eftersom muskelkraften består i de följande 10 till 15 åren. Det kom fram i en undersökning från Kanada där förhållandet mellan åldrande och muskelkraft undersöktes. Muskelkraften avviker från de andra områdena i den här undersökningen eftersom man kan påverka den.

Rätt tidpunkt att inleda ett stadigt parförhållande: 26

I den åldern har alla redan träffat tillräckligt många kandidater. Efter det börjar människorna para ihop sig utan dig. Tanken är baserad på den så kallade 37-procentsregeln som presenteras i den här artikeln.

Maratonlöpares topp: 28

Att springa ett maratonlopp på drygt två timmar lyckas bäst som 28-åring. Informationen härstammar från en utredning om maratonlopp de senaste 50-åren.

Schackspelares topp: 31

Schackspelare når sina bästa resultat vid 31-års ålder. Det undersöktes genom att gå igenom spelstatistik för nästan hundra mästare.

Komma ihåg nya ansikten: 31

Som de flesta av oss vet är det inte lätt att lägga nya ansikten på minnet. I början av årtiondet undersöktes det genom att gå igenom laboratorietester. 31-åringar klarade sig bäst.

Gyllene åldern för Nobelvinnare: 40

Det här har undersökts av amerikanska Nation Bureau of Economic Research. För det mesta har Nobelvinnare gjort sitt prisvinnande arbete vid 40-års ålder. Och även om man aldrig får ett Nobelpris, kan det vara bra att veta att det är den rätta åldern för stora prestationer.

Högsta lönen: Kvinnor 39 och män 48

Enligt en rapport från USA är kvinnornas lön som högst vid 39-års ålder och männens vid 48 eller 49. Enligt företaget Payscales undersökning är löneskillnaden mellan könen betydlig.

Matematisk förmåga: 50

Även om det är ett tag sedan de gått i skola, klarar sig 50-åringarna bättre än andra då det kommer till matematiska uppgifter. Mera information hittar du här.

Att tolka andra människors känslor: 51

I undersökningen fick cirka 10 000 försökspersoner titta på ansiktsbilder som var beskurna så att bara ögonen syntes. Försökspersonerna ombads beskriva personens känslor baserat på ögonen.

Att vara lycklig/nöjd med livet: 69

Enligt en tysk undersökning är 23- åringar nöjdast med sina liv. Efter några år av osäkerhet i medelåldern kommer dock en ny uppförsbacke och nästa topp nås vid 69-års ålder. Intressant är också att 55-åringar och äldre förutspådde att känslan av att vara lycklig bara skulle minska de kommande åren.

Mångsidigt ordförråd: 71

I tester som handlade om ordförråd har, kanske aningen överraskande, kring 70-åringarna klarat sig bäst.

Att vara nöjd med sin kropp: 74

I en opinionsundersökning gjord i USA kom det fram att två tredjedelar av över 65-åringarna tyckte om sitt utseende. Männen var som nöjdast då de passerat 80, medan kvinnorna upplevde samma känsla vid ungefär 75- års ålder.

Psykiskt välmående: 82

I en undersökning av Vetenskapliga akademin i USA, publicerad av tidningen PNAS, ombads människor ge ett vitsord mellan 1 och 10 för sitt psykiska välmående. Det bästa vitsordet, en sjua, gav de som hör till den äldsta gruppen, alltså 82-85 åringarna.

Iiris Mattsson/Praktikant på Yle nyheter

Diskussion om artikeln