Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esboföräldrar vill inte ändra på elevupptagningsområdena

Från 2017
Uppdaterad 21.03.2017 13:04.
Klocka på skolvägg i rödtegel.
Bild: Yle Victoria Wirén

I Esbo vill föräldrarna behålla det nuvarande systemet med skolvisa elevupptagningsområden. Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo, säger att föräldrarnas oro är obefogad.

- Skolvägen är en viktig sak i många barnfamiljers vardag. Många vill säkert undvika de här alternativen med skolskjutsar. Man vill gärna bo så nära skolan att barnet kan ta sig dit med kollektivtrafik eller gående, säger Sara Illman, vice ordförande för direktionen för Smedsbys skola i Esbo.

En invånarenkät med 921 svar visar att 78 procent vill ha skolvisa elevupptagningsområden vilket är fallet i dagsläget. Enligt den modellen har varje skola ett eget område baserat på hemadress.

Också skolornas direktioner anser att den nuvarande modellen är bra och vill inte gå in för ett enda elevupptagningsområde för hela Esbo.

- Familjer kan inte veta var deras barn kommer att börja i skolan om de flyttar till ett visst område i Esbo. Man kan anta att de kan kanske få börja i den närmaste skolan. Men när beslutet kommer får man se att hur det ser ut i år, fick man plats här eller blev det något annat, säger Sara Illman.

Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Bildtext Bemböle skola
Bild: Tino Oksanen/ Yle

Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo, tillbakavisar kritiken. Målet med det gemensamma elevupptaningsområdet är att skapa en kontinuitet i barnens skolgång.

- Jag är väldigt ledsen om det är otydligt det här arbetet vi gör för att barn ska känna trygghet och ha kontinuitet på sin lärstig, säger Barbro Högström.

Tjänstemännen i Esbo skriver i sitt utlåtande att det råder fel uppfattningar om begrepp i diskussionen, och att den flexibilitet invånarna efterlyser bäst kunde tillgodoses med ett elevupptagningsområde. Det skulle vara fråga om ytterst sällsynta undantag om ett barn inte skulle få plats i den närmast belägna skolan.

- Jag tror det är klokt att vara i kontakt med beredarna till det här ärendet och få fakta, så att man sedan kan få oron att lugna sig via det att man vet mera, säger Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.

Diskussion om artikeln