Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi ger för mycket antibiotika till hundar

Från 2017
Uppdaterad 18.04.2017 20:02.
Labradoren Paavo i snön på gården. Han bär resistenta bakterier.
Bildtext Labradoren Paavo fick många antibiotikakurer och drabbades av superbakterien MRSP.
Bild: Eeva Österberg

Hundar i Finland äter för mycket antibiotika och antalet hundar som bär superbakterier ökar snabbt. Det är nu vår sista chans att tackla problemet, säger forskare.

När Eeva Österberg är ute med sin hund Paavo måste hon hålla honom i kort koppel, han får inte hälsa på andra hundar. Eeva får inte heller själv röra vid andra hundar.

För två år sedan fick labradoren Paavo upprepade infektioner i tassarna. Han måste äta många antibiotikakurer i rad.

I fjol kom diagnosen som en blixt från klar himmel: Paavo bär på en superbakterie. MRSP är en hudbakterie som är resistent mot nästan all antibiotika.

– Vi blev livrädda, vi trodde att Paavo måste avlivas, säger Eeva Österberg.

Resistensen innebär att den nu 7-åriga hunden i Vanda inte får hjälp av antibiotika längre. Dessutom kan han smitta andra hundar.

Orsaken till superbakterien är sannolikt de många antibiotikakurer som Paavo har ätit.

– Veterinärerna skriver så gott som alltid ut antibiotika när djur har infektioner. Många gör det för lättvindigt, säger Eeva Österberg.

Antibiotikaresistensen kan försvinna så småningom, men aktiveras på nytt om Paavo äter antibiotika.

Eeva Österbergs hund Paavo fick för många antibiotikakurer och nu bär han en superbakterie.
Bildtext Eeva Österbergs hund Paavo fick för många antibiotikakurer och nu bär han en superbakterie.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Värre resistens år för år

Myndigheterna uppskattar att det finns 1,5 miljon sällskapsdjur i Finland. Hundarna är mellan 700 000 och 800 000 och det är de som får mest antibiotika.

Sällskapsdjur i Finland äter dubbelt så mycket antibiotika som djuren i Sverige och de andra nordiska länderna. Katariina Thomson på Universitetets Smådjurssjukhus har slagit larm om resistenta bakterier hos hundar.

– Antibiotikaresistensen hos hundar har ökat markant i Finland de senaste åren, läget blir värre år för år. Det är bråttom, sista chansen att åtgärda problemet är nu, säger Thomson.

När djur bär resistenta bakterier måste veterinärerna använda mediciner som borde reserveras för vård av mänskor eller för allvarliga infektioner hos djur.

– Både tarmbakterier och hudbakterier är delvis de samma för djur och människor. Och de här djuren lever väldigt nära oss, de sover ofta i samma säng som vi och går på samma golv där våra småbarn kryper, säger Thomson.

Ju mera antibiotikaresistensen sprider sig, desto större är risken att antibiotika slutar fungera - både för djur och för människor.

Katariina Thomson är chefsveterinär vid Smådjurssjukhuset vid Helsingfors universitet.
Bildtext Katariina Thomson är chefsveterinär vid Universitetets smådjurssjukhus i Helsingfors.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Katariina Thomson säger att Finland ligger tydligt efter Sverige vad gäller arbetet mot antibiotikaresistens.

I Sverige har många olika myndigheter och veterinärer tagit tag i problemet, de har samarbetat intensivt och lyckats halvera antibiotikabruket på 10 år. Som följd av det här har också de resistenta bakterierna hos sällskapsdjur minskat.

Superbakterier, sjukhusbakterier - vad handlar det om?

Först upplysning, sedan krav på vårdhygien

Sverige fick sin första MRSP-epidemi för hundar några år tidigare än Finland. Mellan åren 2006 och 2010 uppdagades plötsligt 400 fall. Då gick myndigheterna ut med stöd och information, och veterinärer samlades och höll egna kurser.

Ulrika Windahl är biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i Sverige.

– SVA har ju mycket kunskap om bakterier och bakteriella infektioner och antibiotika. Vi har åkt runt i landet och hållit föredrag hos veterinärer, och vi har deltagit i arbetgrupper som tagit fram policys för hygien och antibiotikabruk, berättar Windahl.

SVA fick pengar från Jordbruksverket för att publicera råd om vårdhygien på sin hemsida. Ju bättre vårdhygienen är, desto mindre är risken för att resistenta bakterier sprids från djur till djur eller djur till mänskor på veterinärklinikerna. När informationen hade nått ut i landet kom en förordning som ställde krav på veterinärernas vårdhygien.

Dessutom svarar veterinärerna vid SVA på konkreta frågor och ger råd per telefon till exempel om hur man vårdar sår eller infektioner utan antibiotika.

Ulrika Windahl är biträdande statsveterinär i Sverige.
Bildtext Ulrika Windahl är biträdande statsveterinär i Sverige.
Bild: YLE/Taisto Lapila.

Veterinärförbundet borde ha reagerat tidigare

I Sverige var veterinärerna själva mycket aktiva, de ordnade möten, gjorde upp strategier och bad myndigheterna om råd och utbildning.

– Vi veterinärer borde agerat tidigare i Finland, säger Päivi Lahti som är ordförande för Finlands veterinärförbund.

I Finland har veterinärerna väntat att myndigheterna tar initiativ i arbetet mot resistens. Men nu har också veterinärförbundets medlemmar efterlyst råd för att minska bruket av antibiotika, och Päivi Lahti lovar att förbundet aktiverar sig.

Det finns en mindre förening som heter Finlands veterinärpraktiker, den har ordnat utbildning i vårdhygien och har också planer på att skriva hygienråd för veterinärer.

Päivi Lahti är orförande för veterinärförbundet
Bildtext Päivi Lahti är ordförande för veterinärförbundet.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Eviras veterinärer saknar resurser och kan inte ge råd

Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar djurmedicinering i Finland. Men övervakningen av antibiotikabruk är svagare än i Sverige. I Finland saknas en förordning om vårdhygien, så någon övervakning av hygien förekommer knappast alls.

Henriette Helin-Soilevaara är överinspektör på Evira. Hon skulle gärna se mera övervakning i Finland, och anser att myndigheterna borde veta mera.

Kunde Evira ge råd till veterinärerna om vård utan antibiotika?

– Vi har inte resurser att ge råd till veterinärer som behandlar smådjur, som SVA gör i Sverige. Vi är för få på Evira, och har knappast heller det kunnande som krävs, säger Helin-Soilevaara.

Det finns över 200 veterinärkliniker som sköter smådjur i Finland, och myndigheternas målsättning är att övervaka 3-5 % av dem varje år. Men länsveterinärerna hinner bara med 20 kontrollbesök per år i hela landet, det vill säga 1 % av klinikerna.

I Sverige skriver veterinärerna recept och där kan myndigheterna följa med vilken antibiotika enskilda katter och hundar får i sig, i Finland får veterinärerna sälja antibiotika direkt till djurägarna, och myndigheterna vet bara hur mycket partihandeln har sålt veterinärmediciner till veterinärklinikerna.

Henriette Helin-Soilevaara är överinspektör och övervakar medicinering av djur på Evira.
Bildtext Henriette Helin-Soilevaara övervakar medicinering av djur på Evira.
Bild: YLE/Taisto Lapila.

I Finland saknas politisk vilja

Katariina Thomson säger att myndigheterna har väldigt begränsade resurser för arbetet mot antibiotikaresistens i FInland.

– Det är inte en politisk prioritet att bekämpa resistens i Finland. Viljan finns men resurserna saknas, säger Thomson.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen säger att Finland hör till de länder som ger minst antibiotika till produktionsdjur, men har fäst för litet uppmärksamhet vid sällskapsdjuren.

– Vi måste bättra oss vad gäller antibiotika till sällskapsdjur, säger Tiilikainen.

Kimmo Tiilikainen är jordbruks- och miljöminister.
Bildtext Finland måste bättra sig säger Kimmo Tiilikainen, jordbruks- och miljöminister.
Bild: YLE/Taisto Lapila.

Tiilikainen säger att Sverige har skött arbetet mot antibiotikaresistens ytterst exemplariskt, och att Finland säkert delvis kan ta modell av Sverige.

– Den här våren får vi ett nytt nationellt program mot antibiotikaresistens i Finland, med en kampanj som riktar sig till djurägare. Det behövs mera upplysningsarbete, säger Tiilikainen.

Veterinäröverinspektör Nina Kaario på Jord- och skogsbruksministeriet säger att resurserna i Finland är knappa, eftersom staten måste spara.

– De senaste två åren har Finland varit med i ett internationellt strategiarbete för att alla världens länder ska arbeta samfällt mot resistens. Nästa steg är uppdaterade nationella åtgärder, säger Kaario.

– Jag är rädd att det kommer för sent, som resistensläget ser ut nu för smådjur i Finland, säger Katariina Thomson.

Labradoren Paavo simmar med sin husse.
Bildtext Labradoren Paavo simmar med sin husse.
Bild: Eeva Österberg

Hoppas Paavo får leva länge än

Eeva Österberg hoppas att labradoren Paavo får leva länge än.

En gång blev Paavo biten av en främmande hund som sprang lös. Flera gången har han skadat tassarna och fått djupa sår och infektioner. Varje gång har Eeva varit rädd att det ska bli hans undergång.

– Det är skrämmande att tänka på hur mycket sällskapsdjur och hundar det finns i Finland. Om resistensen sprider sig kan många av dem dö på grund av något sår eller en infektion. Det här skulle inte ske om vi hade resistensläget under kontroll, säger Österberg.

Ett hundliv med antibiotika - Spela upp på Arenan

Spotlight Ett hundliv med antibiotika sänds tisdag 18.4 klockan 20 i Yle Fem.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln