Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa universitet nischar sig

Från 2017
Uppdaterad 22.03.2017 06:48.
Vasa universitet.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa universitet står inför en stor förändring när språkvetenskaperna flyttar till Jyväskylä och man istället profilerar sig inom energi, finansiering och ledarskap. Allt fler universitet kommer profilera sig framöver, tror Harry Lönnroth, dekanus vid filosofiska fakulteten.

I oktober blev det klart att all språkvetenskap flyttas från Vasa till Jyväskylä universitet för att universiteten ska kunna utveckla sina spetsområden

Lönnroth säger att nackdelen med profilering är att mångfalden försvinner, men att universiteten istället kan bli bättre på det de gör och att det handlar om att kunna konkurrera internationellt.

- Tanken i bakgrunden är att Jyväskylä vill bli ett universitet som verkligen satsar på språk och kultur och når hög kvalitet, medan man i Vasa vill att de områden som blir kvar ska vara i världsklass. Då måste man helt enkelt satsa mera resurser på dem.

- Nackdelen är att mångfalden försvinner och det är naturligtvis synd, säger Lönnroth som också är professor i svenska.

Harry Lönnroth, dekanus vid filosofiska fakulteten vid Vasa universitet.
Bildtext Harry Lönnroth börjar pendla mellan Vasa och Jyväskylä i höst.
Bild: Yle/ Markus Bergfors

Snävare satsningar för bättre ekonomi

Bakgrunden till flytten av språkvetenskaperna är de nedskärningar som drabbat universiteten och för att kunna få strategistöd av regeringen krävs tydligare och snävare satsningar.

Johnny Åkerholm, styrelseordförande för Vasa universitet, säger att det som Vasa universitet gör nu är det kanske mest markanta, men att universitetens utbud generellt kommer bli mer snävt.

- Det här är nog inget som kommer att försvinna. Statens finanser kommer under all överskådlig framtid att vara mycket begränsade och det innebär att det kommer uppstå ett kontinuerligt tryck på att effektivera verksamheten.

Mångfald skapar gemenskap

Emelie Bergenheim studerar svenska och till språkbadslärare för tredje året. Hon hoppas kunna avsluta sina studier i Vasa eftersom Åbo Akademi och Jyväskylä universitet diskuterar samarbete kring språkbadsutbildningen

Hon tror flytten kan påverka universitetet negativt.

- Jag tycker inte det är en bra sak, för en av Vasa universitets bästa grej är att här är många olika studeranden från olika områden. Det är just det som skapar den här gemenskapen, säger Bergenheim.

Veera Salminen studerar ekonomi vid Vasa universitet och hon tycker det finns både bra och dåliga sidor med profileringen.

- Det kan vara bra att fokusera på något och få bättre möjligheter att satsa på det, men mångfalden lider. Jag vet många ekonomer som också läser språkvetenskaper, och den möjligheten försvinner nu.

Sofia Siponen och Emelie Bergenheim studerar till språkbadslärare.
Bildtext Sofia Siponen och Emelie Bergenheim hoppas kunna studera klart till språkbadslärare i Vasa.
Bild: Yle/ Markus Bergfors

Samarbeten för att öka bredden

Åkerholm säger att profileringarna innebär att universiteten måste samarbeta mer med varandra för att kunna erbjuda en bred utbildning.

- Det blir ännu viktigare för högskolor och universitet att jobba tillsammans och ha mer samarbete. Ju mer man skär ner på utbudet, desto mer blir man tvungen att ta in utbud från andra ställen för att kunna erbjuda en mångfacetterad utbildnings- och forskningsplattform.

- I Vasas fall har man blandat utvecklat samarbete med Umeå universitet, där Umeå erbjuder Vasa det de är bra på och vice versa, berättar Åkerholm.

Flytten berör 700 studerande och 30 anställda och Lönnroth är en av de som från och med hösten kommer pendla från Vasa till Jyväskylä.

Han säger det är både intressant och utmanande att jobba under en så omfattande reform. Han påpekar också att det är viktigt att förstå att förändringen påverkar många människor.

- Man måste blicka framåt och förstå att det är stora profileringsreformer på gång i landet, men samtidigt måste man förstå de som inte tycker om den här reformen. Det är en väldigt stor sak för många som drabbas, både personligen och yrkesmässigt, berättar Lönnroth.

Lönnroth tror att reformen kommer föra med sig en ljus framtid.

- Vasa universitets situation är ganska bra nu, och är ett av de få universiteten som velat profilera sig väldigt starkt, vilket ministeriet också uppskattat. Genom att profilera sig blir Vasa säkert starkare.

Det är utbildning i engelska, tyska, nordiska språk och språkbad, modern finska samt ryska och franska som biämne som flyttas till Jyväskylä från och med hösten.

Diskussion om artikeln