Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här är Finlands viktigaste vägar och järnvägar

Från 2017
Uppdaterad 22.03.2017 14:03.
Lastbil med släp på landsväg
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Näringslivet, flera fackförbund och myndigheter har sammanställt en utredning där man lyfter fram vilka väg- och banprojekt som är viktiga för Finlands ekonomi.

Bättre vägar och banavsnitt skulle enligt rapporten förbättra Finlands konkurrenskraft. I rapporten räknar man upp flera projekt som skulle bidra till större ekonomisk tillväxt i Finland.

Bland dem som deltagit i utredningsarbetet finns Kommunförbundet, Trafikverket, Skogsindustrin, Byggnadsindustrin, FFC och FTFC.

Stambanan Helsingfors-Uleåborg

Persontrafiken mellan större städer kommer att öka i takt med att befolkningen koncentreras till vissa orter. En ökad kapacitet på stambanan mellan Helsingfors och Uleåborg skulle enligt rapporten vara motiverad med tanke på den stora trafikmängden både för person- och godstrafik.

Rapporten efterlyser också satsningar på avsnitten mellan Tammerfors, Seinäjoki och Vasa. Mellan Tammerfors och Seinäjoki saknas dubbelspårig järnväg på ett 130 kilometer långt avsnitt.

Ett höghastighetståg skulle förkorta restiden från Helsingfors till Tammerfors till en timme. Till Karleby skulle resan ta två och en halv timme och till Uleåborg tre och en halv timme.

Riksväg 4 från Jyväskylä norrut

En förbättrad riksväg skulle gynna industrins transporter, till exempel leveranser av livsmedel till stora städer.

Om landsvägarna inte är i skick blir transporterna dyrare och mera tidskrävande samtidigt som utsläppen ökar.

Riksvägarna 3, 9 och 19

Livsmedelsindustrins behov koncentreras till ovan nämnda vägavsnitt. I framtiden kommer stora långtradare med 76 tons maxvikt att bli vanligare vilket ställer krav på vissa vägavsnitt. Bland annat broarna måste klara av tunga lastbilar.

Banan mellan Tammerfors och Jyväskylä

Banavsnittet borde enligt rapporten dubbelspårig hela vägen mellan städerna. Det kommande massabruket i Äänekoski kommer att använda det här avsnittet för sina transporter.

Savolaxbanan

Om banan förbättras så att tågen kan köra snabbare förbättras kommunikationerna mellan östra Finland och övriga delar av landet.

Allegro-tåget har en toppfart på  220 km/h
Bildtext Ett snabbgående Allegrotåg
Bild: VR

Karelenbanan

Det här banavsnittet har endast ett spår men också här skulle förbättringar vara önskvärda, sägs det i rapporten.

Om offentliga aktörer och företag tillsammans vidtar åtgärder kan även regioner som ligger i periferin uppleva en betydande utveckling.

Flygplatserna

I rapporten ondgör man sig över att flygtrafikens volymer är mindre än i andra nordiska länder. Samtidigt körs små flygfält ned.

Rapporten nämner inga enskilda flygplatser som borde utvecklas men konstaterar att bristfälliga kommunikationer kan hindra att företag och penningströmmar når vissa regioner.

Till exempel turismen i Insjöfinland ligger enligt rapporten efter jämfört med Nyland och Lappland.

Artikeln baseras på Yle uutisets artikel skriven av Tiina Länkinen.

Artikeln ändrad 22.3 kl. 13:29 vad gäller Karelenbanan, "i privat ägo" ändrat till "har bara ett spår" (fi. yksiraiteinen).

Diskussion om artikeln