Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Världskartan förvränger vår verklighetsuppfattning

Från 2017
Uppdaterad 12.02.2018 14:32.
En bild av världskartan
Bildtext Mercators projektion visar att Grönland är ungefär lika stort som Afrika. I själva verket är Afrika 14 gånger större.
Bild: CC0 Public Domain

Vår världskarta lämpar sig oerhört bra för navigering. Men tyvärr på bekostnad av hur världen egentligen ser ut. Kritiker menar att vår världskarta bidrar till kartografisk imperialism och i USA har man nu tagit ett principbeslut att byta världskarta i undervisningen.

Världskartan som vi känner till den har varit i bruk sedan 1500-talet. Flamländaren Gerhard Mercator utvecklade kartan som följaktligen heter Mercators projektion med sjöfarten i fokus. Det krävs bara en kompass och en linjal för att styra in rätt riktning eftersom den bevarar riktningar rätt. Men eftersom man inte kan avbilda en krökt yta på en plan blir det alltid olika avbildningsfel. Mercators projektion blir rätt vid ekvatorn men fel vid polerna. Det här leder i sin tur till att världskartan som vi känner till den ger en felaktig bild av hur verkligheten ser ut.

Afrika 14 gånger större än Grönland

Ett konkret exempel är Grönlands storlek i förhållande till Afrika. På kartan ser de nästan lika stora ut till ytan men i själva verket är Afrika 14 gånger så stort som Grönland. Detsamma gäller förhållandet mellan Europa och Nordamerika i jämförelse med Afrika och Sydamerika. Generaliserat kan man säga att vår världskarta målar upp en värld där rika världsdelar ser större ut och fattiga ser mindre ut.

Det här har Mercatorprojektionens kritiker betraktat som en form av kartografisk imperialism redan i flera decennier. Att Europa dessutom är placerat i mitten av världskartan bidrar till att skapa en etisk partiskhet. Den västerländska kulturen är världens mittpunkt och utvecklingsländer befinner sig någonstans i periferin.

Kartor har stor politisk betydelse

Kartor har alltså en stor politisk betydelse eftersom de formar våra åsikter om världen. Och här kan man gott och väl ställa sig frågan om Europa verkligen är världens mittpunkt? Befolkningsmässigt har Asien en betydligt större tyngd än Europa. Tar vi i betraktande teknologisk innovation är Kalifornien och dess Silicon Valley eller Indien och Bangalore av en helt annan kaliber.

USA fasar in en ny projektion i undervisningen

För att råda bot på denna form av kartografisk imperialism har skoldistriktet i Boston i USA från och med förra veckan tagit ett principbeslut att sakta men säkert införa en ny projektion i undervisningen. Från Mercatorprojektionens skeva verklighetsbild till Gall-Peters projektionen som korrekt visar ländernas storlek i förhållande till varandra. Den nya projektionen ger en tydlig bild av hur stort exempelvis Afrika i själva verket är.

Gall-Peters projektion av världskartan där storleken på länderna är korrekta.
Bildtext Gall-Peters projektion ger en mera korrekt bild av storleksförhållandet mellan länder.
Bild: By Strebe - Oma teos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16115242

Men Gall-Peters projektionen är ingen ny uppfinning. James Gall teoretiserade nya världskartan redan i mitten av 1800-talet och filmskaparen Arno Peters visualiserade den på slutet av 1960-talet.

Den berömda amerikanska serien West Wing ägnade i tiderna ett helt avsnitt åt Gall-Peters projektionen där lobbyister försökte övertala den amerikanska regeringen att ta i bruk världskartan som mera rättvist visar hur världen ser ut.

Inga beslut om vilken projektion som används i finska skolor

Här i Finland har vi inte tagit något principbeslut om vilken projektion av världskartan geografiundervisning grundar sig på. Geografiläraren Hans-Olof Lithén vid Vasa Övningsskola berör flera projektioner i undervisningen

- Vi lär ut hur världen ser ut och funderar på olika projektioner av världskartan, men vi använder oftast en färdig karta som arbetsredskap för de projekt som vi jobbar med. Och visst är det de som formar vår världsbild. De kartor som hänger framför oss och som vi alltid tittar på.

Det är inte bara den samhälleliga aspekten av dagens kartor som förvränger vår syn på världen. Även inom geografin finns det argument för att placera världens kartografiska mittpunkt utanför Europa.

- När man till exempel talar om El Niño-fenomenet skulle jag gärna ha en karta som har Stilla Havet och datumlinjen i centrum. Då kan man bättre se fenomenets effekter i Peru som är aktuellt i dessa dagar och vad som händer på andra sidan Stilla Havet.

Den enda rätta projektionen

Men det största problemet med projektioner av olika slag är att hur man än väljer att visa världen kvarstår det faktum att det alltid blir ett avbildningsfel.

- Antingen är projektioner ytriktiga, vinkelriktiga eller längdriktiga. Man måste välja vilken man använder. Det finns bara en projektion som alltid är den rätta och det är jordgloben.

Och hur väl överensstämmer då vår bild av Finlands storlek med verkligheten? Mercators projektion blir allt skevare mot polerna och det betyder i praktiken att Finland är också mindre än vad kartböckerna gör gällande.

Japanilainen AuthaGraph-origamikartta puoliksi koottuna. Alla vanha karttakirja.

Lurar kartorna dig? Testa din kunskap

Testa din kunskap om världskartor!

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln