Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Normaltiden infördes i samband med järnvägens intåg

Från 2017
Uppdaterad 27.10.2017 09:39.
Geografi - Vetamix: Normaltid och sommartid - Spela upp på Arenan

Visste du att Greenwich är en stadsdel i London där det finns ett observatorium som byggdes redan på 1600-talet och vars uppgift är att hålla reda på den exakta tiden? Laura Kovero, expert på klockor vid Finlands urmuseum berättar i inslaget om Greenwichtiden som styr tiden i världen.

Greenwichtiden som hela världen följer styr tiden. Den påverkar på så sätt tidpunkten för då vi vrider våra klockor om till sommartid och tillbaka till normaltid igen.

Sommartiden börjar sista söndagen i mars och normaltiden sista söndagen i oktober.

I videon talas det om "vintertid" i stället för normaltid. Vintertid är ett begrepp som vi använder i talspråk. Det egentliga begreppet är normaltid.

Transport med järnväg krävde gemensam tid

Normaltid är en gemensam tid för ett större område eller land som jämkar de olika tider som uppstår när man på varje plats ställer tiden efter solen, så kallad soltid.

Det här innebär oftast att man ställer klockan till tolv när solen står som högst på himlen eller, i tropiska länder, till sex på eftermiddagen vid solens nedgång.

Genom att införa normaltider har världen indelats i tidszoner, där en normaltid gäller i varje tidszon. Världen är indelad i 24 olika tidszoner.

Länge behövdes ingen normaltid. Förut levde man relativt isolerat i byar på landsbygden eller i städer och man reste oftast inte långt, inte fort och inte samordnat.

När järnvägen kom och slog igenom som allmänt transportmedel blev det däremot ohållbart med lokala tider. Det blev krångligt att skriva tidtabeller, och lokförarna fick problem med att hålla reda på tiden mot sin klocka.

Ångloket Lili
Bildtext För lokförarna var införandet av normaltid en lättnad.
Bild: Yle/Sune Bergström

Är sommartiden nödvändig?

Sommartid är en av många överenskommelser som man har gjort inom begreppet tid.

Trots sitt namn, sommartid, har det egentligen inget med solen att göra, trots att solen var den första klockan som människan orienterade sig efter. Man använde sig av solur för att mäta tiden.

Sommartid betyder alltså att lokal tid justeras en timme framåt under en del av året så att människor bättre ska kunna utnyttja den ljusa delen av dygnet under sommarmånaderna.

I länder närmare polerna, som hos oss i de nordiska länderna, är sommartiden inte lika viktig. Det beror på att dagsljuset på sommaren håller i sig nästan dygnet runt. Därför ställer sig många kritiskt till ändrandet av klockorna och tiden fram och tillbaka.

Den egentliga nyttan av tidsändringen har vi i Finland kanske tidigt på våren och om hösten.

Normaltid i sin tur är den tid som enskilda länder definierat som standardiserad nationell tid. Sommartiden är enligt det här en förskjutning av normaltiden med en timme och inte i egentlig mening en motsats till normaltid. (sommartid-vintertid)

Övergång till sommartid.
Bildtext Sommartiden gör den ljusa delen av dagen längre
Bild: YLE/Arkivet

Ett praktiskt sätt att komma ihåg när klockan ska ställas framåt: När sommartiden börjar ska klockan ställas fram en timme. På samma sätt som du ställer fram till exempel dina trädgårdsmöbler om våren.

När sommartiden upphör ska klockan ställas tillbaka en timme; då ställer du tillbaka in ditt trädgårdsmöblemang för förvaring.

Diskussion om artikeln