Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Samlingspartiet och Sannfinländarna: Raseborg borde locka finska inflyttare

Från 2017
Uppdaterad 23.03.2017 05:22.
Kungsgatan i Ekenäs.
Bildtext Är Raseborg för svenskt? Frågan kom upp i valdebatten med kandidater från Raseborg.
Bild: Yle/Minna Almark

Samlingspartiet och Sannfinländarna tror att finskspråkiga inte lockas till Raseborg. De anser att det brister i marknadsföringen på finska. Men det tror inte alla andra partier, inte heller maktpartiet SFP.

Befolkningskurvan i Raseborg ser död ut. Medan Nyland växer jämnt och stadigt, stampar befolkningssiffran för Raseborg på stället. Kommunalvalskandidater från sex grupper i Raseborg tyckte sig se flera orsaker till den sorgliga kurvan.

Två kurvor som beskriver befolkningstillväxten i Nyland respektive Raseborg 1987-2015.
Bildtext Befolkningstillväxten i Nyland (övre kurvan) och Raseborg (nedre kurvan) 1987-2015. Källa: Statistikcentralen.
Bild: Tilastokeskus - Statistikcentralen

Vänsterförbundet: Mycket försvinner - locka med kultur

Tor-Erik Söderholm från Vänsterförbundet beklagar allt som har försvunnit från staden.

- Många verksamheter har försvunnit inom psykiatrin där jag jobbar. De har centraliserats och flyttat till Helsingfors. Många utbildningar har också försvunnit.

En bild på Tor-Erik Söderholm
Bildtext Tor-Erik Söderholm kandiderar för Vänsterförbundet som för närvarande har en plats i fullmäktige i Raseborg.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Söderholm hoppas att staden ska bli intressant för sina egna invånare och den vägen också en magnet som drar till sig andra finländare.

- Jag har varit med i kulturaktiviteter av olika slag och jag tänker att vi genom sådant kan göra oss intressanta, utveckla turismen och göra staden levande också under vinterhalvåret.

Sannfinländarna: Folk tror det är svårt att leva på finska i Raseborg

Sannfinländarnas Petri Palin tror att det ligger andra orsaker bakom den svaga befolkningstillväxten.

- Jag tror nog att den ursprungliga orsaken sitter lite djupare.

En bild på Petri Palin
Bildtext Petri Palin är den enda sannfinländaren i Raseborgs stadsfullmäktige.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Det handlar enligt Palin om hurdan bild staden skapar av sig själv, inte minst när det gäller språket.

- Människor tror att det är svårt att leva här bara på finska. Det måste vi ändra på.

Palin vet att staden har haft kampanjer i huvudstadsregionen för att locka hit tvåspråkiga människor, men säger att de inte har varit någon framgångssaga.

SFP: Man ska tro att det lyckas

Maktpartiet SFP:s Werner Orre tror det framför allt handlar om attityder.

Raseborg har fokuserat på gamla problem.

― Werner Orre, SFP

- Det handlar om lokala identiteter men också om inställningen. Om man anser att vi är bra och vi lyckas, då blir det bra.

Orre efterlyser Raseborgsanda och anser att staden hittills har fokuserat för mycket på gamla problem.

En bild på Orre Werner
Bildtext SFP:s Werner Orre kandiderar i valet 2017. SFP har egen majoritet i det nuvarande fullmäktige där också Orre sitter.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Det som för Orre representerar nya grepp och nytt hopp är sådant som investeringen i havskabeln för snabba dataförbindelser.

- Det är framtidens motorväg.

Han nämner också utvecklingskorridoren kring riksväg 25. Med hjälp av den kan regionen från Kyrkslätt till Hangö bli attraktiv.

- Det spelar ingen större roll om ett företag etablerar sig i Raseborg, Ingå eller Hangö. Vi ser framåt och bygger en stark och livskraftig region, målar Orre upp en ljus framtid.

SDP: Vi borde vara mera öppna

SDP:s Ulf Heimberg tror att språkfrågan kan spela en liten roll i Raseborgs och Västnylands situation.

- Språkpolitiken kan ha varit svår för den utomstående.

En bild på Ulf Heimberg
Bildtext Ulf Heimberg är en av tolv socialdemokrater i Raseborgs stadsfullmäktige. SDP är den näst största gruppen i Raseborg.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Heimberg ser det som ett verkligt problem att befolkningen i hela regionen fortfarande är på ungefär samma nivå som för hundra år sedan, det vill säga drygt 40 000 invånare.

Industrier har försvunnit. Men nu kan en renässans enligt Heimberg vara i antågande i och med satsningen på en stor industritomt i Skogby samt planerna för Läppområdet. Det gäller också att satsa på riksväg 25 och de övriga trafiklederna.

Men viktigast är att trygga tillgången på arbetskraft. Utbildningsnivån måste bli högre menar han.

Vi har fått ett rykte om att man får bekymmer när man kommer hit.

― Ulf Heimberg, SDP

- Det som vi allra först måste ta tag i är ett utbildningspolitiskt program så att ungdomar under 30 år börjar få en examen.

Utöver utbildad arbetskraft behövs också öppenhet och aktivt grepp för att locka företag.

- Vi är inte attraktiva. Vi har fått ett rykte om att man får bekymmer när man kommer hit.

Många verksamheter och utbildningar har försvunnit.

― Tor-Erik Söderholm, VF

Heimberg vet också vad staden borde göra för att råda bot på problemet.

- Vi borde vara mer öppna och kunna sälja oss bättre. Vi måste skapa ett sådant varumärke att företagen vill komma hit. Den bilden måste vi själva skapa.

Samlingspartiet: Marknadsför också på finska

Samlingspartiets Tuula Öhman tror på marknadsföring för att få nya skattebetalare. Samlingspartiet tycker att Raseborg måste kartlägga sina styrkor för att kunna marknadsföra sig.

- Vad finns det som är speciellt i Tenala? Vad finns i Fiskars, vad finns i Pojo, Ekenäs, Svartå?

Det handlar nog mera om hur dynamiska vi verkar utåt.

― Marko Reinikainen, De gröna

När man vet det kan man marknadsföra sig.

- Också på finska, tillägger hon och förklarar att hon bara har sett en av de lokala fastighetsmäklarna annonsera på finska trots att det finns utrymme och man kan bo billigt i Raseborg.

En bild på  Tuula Öhman
Bildtext Tuula Öhman är Samlingspartiets kandidat. Partiet har två platser i nuvarande fullmäktige.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Anser Öhman alltså att man med avsikt drar sig från att marknadsföra sig på finska för att inte få finskspråkig inflyttning?

- Ja. Vad kan man annars dra för slutsatser?

SFP och De gröna protesterar. De tycker Öhmans påstående inte alls stämmer. Öhman ber dem om bevis på att man också marknadsfört sig på finska.

De gröna: Den bästa reklamen är nöjda raseborgare

De grönas Marko Reinikainen håller inte med Sannfinländarnas Palin och Samlingspartiets Tuula Öhman om att språkfrågan skulle vara den avgörande när det gäller att skapa en bild av staden.

- Tvärtom tror jag att tvåspråkigheten kan göra oss intressanta och attraktiva. Det handlar nog mera om hur dynamiska vi verkar utåt.

Reinikainen medger att det i språkfrågan kan finnas något där alla raseborgare behöver tänka om. Men han anser att man inte kan anklaga staden för enspråkig marknadsföring genom att hänvisa till privata aktörer så som fastighetsmäklare.

En bild på Marko Reinikainen
Bildtext Marko Reinikainen är en av De grönas fyra ledamöter i Raseborg.
Bild: Yle/Linus Mäkelä

Reinikainen påminner också om att det inte finns allt för mycket resurser för marknadsföring.

- Varje gång jag sitter på en valdebatt går vi kandidater i fällan där vi börjar tala ivrigt om marknadsföring. Men det finns jättelite pengar för marknadsföring och turism.

Reinikainen har ett annat recept.

- Den bästa branden är nöjda raseborgare och nöjda företagare.

Han anser att staden redan är på rätt väg men det gäller för Raseborg att bli ännu bättre på service för bland annat dem som vill bygga eller etablera företag i staden.

SFP: Raseborg erbjuder mera än de flesta kommunerna och så ska det vara

Werner Orre från SFP håller med.

De som har bott här länge tror att servicenivån har blivit mycket sämre.

― Werner Orre, SFP

- Folk har höga förväntningar på vad kommunen ska erbjuda. Och i Raseborg erbjuder vi mycket mera än de flesta kommuner. Det vill vi fortsätta med.

Mariabacken i Pojo.
Bildtext Raseborg erbjuder mera service än de flesta kommuner. Bilden är från Pojo där de äldre under den gångna fullmäktigeperioden fick bekanta sig med mat från en måltidsautomat.
Bild: Yle/Marica Hildén

Folk borde enligt Orre helt enkelt inse hur bra allt är i Raseborg.

- Nyinflyttade brukar höja servicenivån i Raseborg till skyarna. De som har bott här länge tror att servicenivån har blivit mycket sämre.

Orre berättar att också företagare utifrån inte är missnöjda. Det har kommit fram när han har varit med i diskussioner om nyetableringar och företagsutvidgningar.

- I alla fall där jag har varit med har de varit glada och nöjda över hur smidigt och snabbt det går i Raseborg.

Yle Västnyland bjuder in partierna i regionens kommuner till valdebatt fem onsdagar i rad. Partierna får välja sin representant. På inbjudningslistan finns de partier som fick platser i valet 2012. Kandidaterna från Raseborg diskuterade också skolnätet, kollektivtrafiken samt ekonomin. Se hela debatten i videorna.

Yle Nyheter Västnyland video: Yle Västnylands valdebatt: Raseborg 1/3 - Spela upp på Arenan
Yle Nyheter Västnyland video: Yle Västnylands valdebatt: Raseborg 2/3 - Spela upp på Arenan
Yle Nyheter Västnyland video: Yle Västnylands valdebatt: Raseborg 3/3 - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln