Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Fler fredsbevarande kvinnor är ingen lösning på sexövergreppen"

Från 2017
fredsbevarare
Bildtext Det att några få fredsbevarare begår brott äventyrar trovärdigheten för hela FN.
Bild: EPA/FRANCIS R. MALASIG

FN publicerar många och långa rapporter och verksamhetsplaner för att komma åt sexövergreppen bland fredsbevarare, men mycket är bara för syns skull, säger forskaren Sabrina Karim. FN:s eget återkommande förslag om fler kvinnor bland fredsbevararna ger hon inte mycket för.

Det talas mer om sexuella övergrepp inom FN-styrkorna än någonsin förr, men resultaten är fortfarande väldigt magra.

Samtidigt har de sexuella övergreppen långtgående följder i de berörda konfliktdrabbade samhällena. Övergreppen påverkar utvecklingen och återhämtningen negativt i flera år framåt.

Sabrina Karim har forskat i bland annat kön och fredsbevarande och är biträdande professor vid Cornell University.

Hon och hennes kollegor har undersökt hur FN-soldaters närvaro har påverkat kvinnorna i Liberias huvudstad Monrovia.

Det förekommer rykten om att en orsak till att Nigerias fredsbevarare har så låga siffror för sexualbrottsmisstankar är att de har med en kontingent med kvinnor vars främsta uppgift är att erbjuda sexuella tjänster.

Av de hundratals intervjuade kvinnorna hade hälften haft sex mot pengar eller presenter, och en stor majoritet av dem med FN-personal.

Studien visade att med varje rotation av FN-sodlater ökade sannolikheten att unga kvinnor skulle ingå liknande förhållanden, och det ökar ojämlikheten i samhället, säger Sabrina Karim.

- När unga flickor har sex för tidigt kan de drabbas av en rad hälsoproblem. De hamnar in i en ond cirkel av fattigdom, de får barn när de själva är barn, då kan de inte utbilda sig och på så sätt bidrar det till en fortsatt ojämställdhet mellan könen i det långa loppet, säger Karim.

Det att män som deltar i FN-operationer och ska föra fram program om jämställdhet mellan könen men bidrar till det motsatta, gör att det blir svårt för lokalbefolkingen att ta dem på allvar, säger Karim.

Ingen har dömts för sexualbrotten

FN har publicerat otaliga rapporter och program för att komma åt problemet, men hittills har lite hänt.

Senast bidrog den nya generalsekreteraren Antonio Guterres till debatten.

I en marknadsföringsvideo med bakgrundsmusik som från ett datorspel förklarar Guterres hur allvarligt FN ser på övergreppen.

- Vi kommer inte att tolerera att någon begår sexuella övergrepp eller har överseende med dem. Vi låter ingen dölja de här brotten med en FN-flagga. Varje offer är värd rättvisa och vårt fulla stöd. Låt oss tillsammans uppfylla det här löftet, säger Guterres.

FN-soldater på fredsbevararuppdrag i Libanon.
Bildtext De allra flesta fredsbevararna begår inga brott eller övergrepp.
Bild: EPA/SALVADOREAN PRESIDENCY

Det här låter bra. Men Sabrina Karim känner inte till ett enda fall där någon ur FN-personalen skulle ha dömts för övergrepp, och nyligen kom det fram att många barn som utsatts för övergrepp och lovats kompensering och hjälp inte hade fått det.

Hon tycker ändå det är positivt att Guterres har valt att genast ta upp problemet. I och för sig har också andra generalsekreterare gjort det, men mest när stora skandaler kommit till ytan och de har tvingats till det.

Det mesta sopas under mattan och för offren är det mycket svårt att anmäla fallen och föra fram bevis.

- FN gör mycket för syns skull, men de är också rätt maktlösa på toppnivå - man kan inte komma åt problemen därifrån. Problemet ligger hos länderna som bidrar med fredsbevarare. Men är FN för hårt mot dem så slutar de bidra med soldater, och så har FN inga fredsbevararoperationer mer, säger Karim.

Kvinnor ska inte behöva kontrollera sina kolleger

Ett förslag som har kommit upp i många av FN:s rapporter är att öka antalet kvinnliga fredsbevarare.

Tanken är att fler kvinnor skulle göra det svårare moraliskt för män att begå brotten och kunna vara närvarande i samhällena. Men det har också frågats om tanken är att fler kvinnor bland trupperna skulle betyda att män inte skulle behöva vända sig utåt för sex.

Det förekommer också rykten om att en orsak till att Nigerias fredsbevarare har så låga siffror för sexualbrottsmisstankar är att de har med en kontingent med kvinnor vars främsta uppgift är att erbjuda sexuella tjänster.

Den fula sanningen är att en liten, liten del söker till uppdragen just för att de då kan begå övergrepp obestraffat.

Karim ger inte mycket för idén om fler kvinnor.

- Ansvaret för att få stopp på det här borde inte sättas på kvinnor, utan på de män som begår brotten. Kvinnorna ska inte behöva kontrollera beteendet hos sina kolleger, det är en orättvis ansvarsfördelning.

Dessutom visar statistiken att det inte har en betydelse hur mycket kvinnor det finns i styrkorna, säger Karim. Det handlar ändå om procentuellt så få av fredsbevararna som verkligen begår brott.

Det stora problemet är och förblir att man kommer undan med det. Man måste komma åt kulturen inom fredsbevararuppdragen och ta itu med det inifrån.

- Om befälhavaren signalerar att det inte är okej genom att bestraffa förövarna inom styrkan genom att till exempel dra in lönen så kunde det kännas som om det inte är värt det, säger Karim.

Psykologiska test en lösning?

Speciellt inom FN:s polisstyrkor förekommer mycket misstankar om både köp av sex och sexuellt våld, trots att kriterierna för att kunna delta i de här styrkorna är väldigt strikta.

- Man måste ha tillräckligt hög grad, ha ett visst antal år erfarenhet, kunna använda en dator, kunna köra en bil med manuell växellåda... När man nu har de här andra kriterierna, varför låter man inte testa deras personlighet, undrar Karim.

Det kunde vara ett sätt att stoppa en del av dem som gör sig skyldiga till sexuellt våld.

Det finns många men.

Många av förövarna skulle inte bete sig så hemma - de skulle aldrig ha sex med en 14-åring. De säger att det inte är samma sak, för de här människorna är annorlunda. En sorts rasism, säger en människorättsjurist som jobbat inom FN.

Den fula sanningen är att en liten, liten del söker till uppdragen just för att de då kan begå övergrepp obestraffat.

Diskussion om artikeln