Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Finlandssvenska stiftelser ger stor donation för att få behörig daghemspersonal

Från 2017
Uppdaterad 23.03.2017 10:02.
Barn leker i sandlåda
Bildtext Stiftelserna satsar på daghemmen i och med donationen till Helsingfors universitet.
Bild: Mikael Crawford / Yle

Stiftelserna Tre Smeder, Brita Maria Renlunds minne samt Aktiastiftelserna i Esbo-Grankulla och i Vanda donerar 750 000 euro till Helsingfors universitet. Donationen ska råda bot på bristen på behörig personal i svenskspråkiga skolor och daghem i huvudstadsregionen.

- Vi donerar den här summan för att stärka utbildningen av svenskspråkiga barnträdgårdslärare som antas få anställning i regionen. Det har rått en ganska stor brist på behöriga barnträdgårdslärare i regionen. Universitetet har bestämt att donationen används till barnträdgårdslärarutbildningen men vi har inte satt villkor för den. Det kan vi inte göra, säger Patrik Lerche, ombudsman för Stiftelsen Tre Smeder och Aktiestiftelsen i Esbo-Grankulla.

Varför just 750 000 euro?

- Den möjliggör ett permanent lektorat enligt de uppgifter vi har fått, säger Lerche.

Stiftelsen Tre Smeder har tidigare donerat en miljon euro som har använts för klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.

Staten ger motfinansiering

Staten har ett motfinansieringsprogram för donationer till universiteten. Det här betyder att staten lägger till ett visst belopp, högst tre euro, för varje donerad euro. Motfinansieringsprogrammet pågår till den sista juni i år.

- Donatorerna har valt att rikta sin donation till utbildningsområdet pedagogik och lärarutbildning. Universitetet har bestämt att summan ska gå till svenskspråkig undervisning och forskning inom det pedagogiska utbildningsområdet, säger Martta Lindström, kontaktchef för samhällsrelationer vid Helsingfors universitet.

Efter den sista juni klarnar det hur stor statens motfinansiering blir.

Den svenskspråkiga enheten vid pedagogiska fakulteten växer. Fakulteten har från och med hösten ansvar för barnträdgårdslärarutbildningen i södra Finland och i fjol höstas inleddes den nya klasslärarutbildningen. Den utbildningen möjliggjordes tack vare donationer.