Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Överskott för åttonde året i rad för Kimitoön

Från 2017
Kimitoöns kommunflagga.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Kimitoöns bokslut för år 2016 visar ett överskott på 869 500 euro. Det betyder att kommunen gör överskott för åttonde året i rad.

Det ackumulerade överskottet, det vill säga tidigare års över- eller underskott, stiger till 15,65 miljoner euro. Budgeten för år 2016 utgick från ett underskott på minus 1,45 miljoner euro.

- Det känns som att vi har en bra grund att stå på, säger förvaltningschef Erika Strandberg. Vi har alla möjligheter att forma vår egen framtid, då vi i den här situationen inte behöver göra upp något sparprogram.

- Kommunens stabila ekonomi möjliggör en utveckling av verksamheten också i fortsättningen. Den hjälper oss också att anpassa oss till den planerade landskaps- och vårdreformen, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Flera olika faktorer bidrog till det goda resultatet, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat, främst till följd av konkurrenskraftsavtalet. Kommunen fick in 390 000 euro mer i skatter och räntekostnaderna blev 175 000 euro lägre än beräknat till följd av den låga räntenivån.

Skuldbördan minskade

Verksamhetens kostnader var 1,44 miljoner euro mindre än budgeterat och verksamhetsintäkterna översteg budgeten med 417 000 euro.

- Kostnadskontrollen har på så vis fungerat väl, säger Pahta.

Under året färdigställdes bland annat renoveringen av Amosparkens skola. Renoveringen av Kimito hälsostation inleddes på senhösten.

Skuldbördan minskade från 22,72 miljoner euro till 21,24 miljoner euro, eller från 3 289 euro per invånare till 3 092 euro per invånare. Skuldbördan för alla Finlands kommuner var i slutet av 2016 i medeltal 2 938 euro.

Diskussion om artikeln