Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

ONM: Yles ledning gav efter för påtryckningar

Från 2017
Uppdaterad 18.05.2017 08:41.
Atte Jääskeläinen och Juha Sipilä
Bild: Yle/AOP

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) har fällt Yle för att ha gett efter för påtryckningar i rapporteringen om Terrafame-härvan.

ONM anser att det har funnits flera drag i fallet, som kan tolkas som att chefredaktören har gett efter för utomstående påtryckning.

Enligt ONM fattade Yle flera ovanliga beslut gällande hur ämnet skulle behandlas efter att statsministern kontaktade bolaget. Det fanns enligt ONM inga journalistiska grunder för de här besluten.

Samtidigt betonar ordföranden för pressens opinionsnämnd Elina Grundström att nämnden inte har funnit några tecken på att Yle skulle ha brutit mot reglerna med avsikt.

- Jag vill betona att medier ytterst sällan bryter mot de journalistiska reglerna med flit. Chefredaktörer åker inte till jobbet på morgonen med avsikt medvetet bryta mot de journalistiska reglerna. Medier bryter vanligen mot dem i stressade situationer då tiden är knapp. Det kan det ha varit fråga om också i det här fallet då statsministern ilsket tog kontakt, säger Elina Grundström.

Omröstningen var väldigt jämn, rösterna föll 6-6 och avgjordes därmed med ordförande Elina Grundströms röst.

- Nämnden var enig om att chefredaktören har rätt att väga för- och nackdelar med att publicera enskilda nyheter och att fatta redaktionella beslut. Nämnden var också enig om att nyheten om Terrafame-härvan hade korrigerats på oöverlagda sätt och att Yle vidtog många ovanliga åtgärder i rapporteringen. Det som vållade huvudbry var tolkningen av om åtgärderna byggde på en journalistisk bedömning eller om statsministern kom åt att påverka dem, säger Elina Grundström.

Jääskeläinen har fortfarande förtroende

Yles verkställande direktör Lauri Kivinen säger att han tar emot ONM:s beslut med ödmjukhet, även om han inte delar nämndens syn på saken.

- ONM har efter omröstning gjort sin tolkning och den motsvarar inte vår uppfattning om de publiceringsbeslut som gjorts. Vi tar ändå ödmjukt emot ONM:s beslut och funderar om det kräver förändringar i vår verksamhet. Förtroende är Yles grundpelare. Det grundar sig på kvalitet och kvaliteten i sin tur på sanning, säger Kivinen.

Kivinen försäkrar också att han fortfarande har förtroende för Atte Jääskeläinen.

- Han är en erfaren journalist. Han har mitt stöd i sitt uppdrag. Jag tror att det här ger honom ytterligare vägledning i hans arbete och det känns bra att ha honom hos oss som en garant för kvalitet.

Yle friades i det andra fallet

Yle friades däremot i fallet gällande en rättelse som Yle gjorde i den första artikeln som publicerades om Terrafame-härvan den 25 november 2016.

ONM ansåg att artikeln inte innehöll några essentiella sakfel, trots att Yle gjorde ändringar i artikeln utan att informera om det på ett korrekt vis.

Opinionsnämnden tog redan i februari ställning till om Yle gjorde fel när de publicerade artikeln om statsministerns kopplingar till Terrafame utan att höra honom själv. Då friades Yle.

Sipiläs agerade oövervägt

Opinionsnämnden gav också ett uttalande gällande statsminister Juha Sipiläs agerande och huruvida han försökte begränsa Yles eller Yles journalisternas yttrandefrihet.

Enligt ONM kan man tolka Sipiläs handlande som försök till påtryckning. Det här på grund av av den mängd meddelanden statsministern skickade samt tonen i dem.

ONM säger ändå att det är omöjligt att utreda ifall Sipilä försökte påverka Yles innehåll.

- Statsministerns agerande var minst sagt oövervägt och ägnat att begränsa rundradions yttrandefrihet, lyder uttalandet.

Dessutom vägrade Sipilä i två dagar att ge en kommentar till Yle gällande sin koppling till Katera Steel. Enligt ONM kan också sådant beteende anses begränsa yttrandefriheten, särskilt då det är fråga om en minister.

Rubriken och ingressen ändrades 23.3.2017 kl. 15.13. Tidigare stod det att Yle begränsade yttrandefriheten.
Elina Grundströms citat lades till 19.28.

Diskussion om artikeln