Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

ONM: Yle fick fällande och friande beslut

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 09:36.

Opinionsnämnden för massmedier behandlade på sitt möte den 22 mars två anmälningar som anknyter till Yle och den så kallade Terrafame-härvan.

Anmälningarna gällde artikeln ”Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta” som Yle publicerade den 25 november 2016.

Den första anmälan gällde huruvida Yle har brutit mot Journalistreglerna, punkt 20, när det gäller rättelser av fel. Enligt ONM har Yle inte brutit mot god journalistisk sed och gav Yle friande beslut.

Den andra anmälan gällde huruvida Yle brutit mot Journalistreglerna, punkterna 1-3, eller om Yles ledning har begränsat journalisternas yttrandefrihet i behandlingen av Terrafame-frågan. Yle fick här ett fällande beslut, rösterna föll 6-6, ordförandens röst avgjorde. Enligt ONM har det funnits flera drag i fallet, som kan tolkas så att chefredaktören har gett efter för utomstående påtryckning.

“ONM har efter omröstning gjort sin tolkning och den motsvarar inte vår uppfattning om de publiceringsbeslut som gjorts. Vi tar ändå ödmjukt emot ONM:s beslut och funderar om det kräver förändringar i vår verksamhet. Förtroende är Yles grundpelare. Det grundar sig på kvalitet och kvaliteten i sin tur på sanning. Publikens förtroende för Yle får en allt större betydelse i det stora och komplicerade informationsflödet som vi lever i,” säger Yles verkställlande direktör Lauri Kivinen.

“Vi respekterar alltid Opinionsnämnden för massmediers beslut, så också nu. Det är Yles skyldighet att i sin journalistik alltid agera ansvarsfullt och rättvist, i alla situationer också under press”, säger direktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen.

Det har gjorts flera förändringar på Yle efter händelserna de senaste månaderna. Riikka Venäläinen utnämndes till andra chefredaktör på Yle Uutiset i januari. Inom den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten har det också gjorts förändringar i organisationen och chefsansvar.

Inom bolaget pågår en omfattande genomgång av de journalistiska principerna och en utomstående kvalitetsrevision.

Yles ansvariga redaktörer fortsätter den öppna diskussionen om Yles journalistik på fredagar i programmet Ajantasa på Yle Radio 1.