Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholmare och Vasabor vill ha en levande gatukultur

Från 2017
Rytmsektionen i sambatåget.
Bildtext Så här såg det under Konstens natt i Vasa sommaren 2016.
Bild: Yle/Markus Bergfors.

Rikt föreningsliv, ett stort utbud av kurser i motion och intressanta föreläsningar håller Korsholmsborna Marita Glasberg och Brita Huhtamäki nöjda över tillgången till kultur- och fritidssysselsättning. Och saknas det något kan man alltid åka in till Vasa. Det här är en artikel i Svenska Yles serie Valfrågor.

Det pågår yogakurs vid Korsholms vuxeninstitut och Vasabon Hanna Hjelt och Marita Glasberg och Brita Huhtamäki från Korsholm är irvriga deltagare av kommunernas kultur- och fritidstjänster.

Korsholmsbon Brita Huhtamäki som kallar sig senior är nöjd med vad kommunen har att erbjuda.

- Det finns mångsidigt utbud av kultur och fritidssysselsättning. Själv deltar jag gärna i motionskurser men också i föreläsningstillfällen, säger Huhtamäki.

Valfrågor

- Vi är storkonsumenter av bibliotekstjänster och gör gärna teaterbesök och där är utbudet nog ganska bra. Men om man jämför våra muséer med de i Sverige så är nog museipedagogiken mera utvecklad där. Det finns mera för barnen att se på och röra vid. Så det borde vi bli bättre på, säger Hanna Hjelt från Vasa.

- Men allt behöver inte vara upp till kommunen. Den enskilda invånaren ska också ta ansvar för den egna fritiden, tycker Marita Glasberg från Korsholm.

- Allt ska ju inte behöva serveras på ett fat. Om du tycker att kommunen borde ordna något speciellt program så kan man ju säga till. Eller så ordnar man något själv. Det beror ju lite på vad det är för sorts aktivitet förstås. Men det finns nog mycket man själv kan påverka också, säger Glasberg som gillar motions- och handarbetskurser.

Hanna Hjelt önskar att kurserna som Korsholms vuxeninstitut och Vasa Arbis ordnar skulle hålla på längre.

- Det finns ett jättebra utbud och massor med fräscha kurser men tyvärr är terminerna för korta. Och det är säkert en budgetfråga tror jag, säger Hjelt.

Korsholms Kulturhus
Bildtext Korsholms kulturhus.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Fler kulturupplevelser i Vasa

Till Vasa får man åka om man vill uppleva kultur. Åtminstone ibland.

- De kulturella upplevelelserna hittar man nog i Vasa, säger Huhtamäki.

- Men det ligger ju lämpligt nära så det är bra. Det finns nog mycket kulturevenemang i Korsholm också. Utbudet är bra men får vara aktiv och följa med för att hålla reda på vad som är på gång, säger Huhtamäki.

Det europeiska mattorget ordnas i Vasa för tredje gången.
Bildtext Europeiska matfestivalen i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kulturlivet skiljer sig åt i kommun och stad

Kommunernas satsning på kultur skiljer sig avsevärt från kommun till kommun. I Vasa satsar staden 299,21 euro per person. Vasa stads budget visar att cirka tre procent av budgeten går till kultur.

I Korsholm är summan 106 euro per person och enligt statistikcentralen utgör det 1,4 procent av kommunens budget. Men siffrorna är ändå inte helt jämförbara. Vasas kostnader per person är högre på grund av teatrarna och muséerna.

Korsholm har inte samma kostnader för sina institutioner som Vasa har.

I Korsholm lever en rik föreningsverksamhet som erbjuder ett stort utbud av både kultur- och fritidsvevenemang. Skulle den delen tas i beaktande kunde andelen kostnad per person antagligen höjas. Korsholms kulturföreningar beviljades totalt 51 360 euro i verksamhetsbidrag, projektbidrag och kulturstipendier under 2016. Stundars beviljades 130 000 euro i verksamhetsbidrag + fem sommarjobbare medan Korsholms musikfestspel fick 38 000 euro (2016).

Invånarna vill ha levande stadskultur

Gemensamt för både Vasa och Korsholm är att invånarna önskar en mera levande stadskultur. Det får både Leena Nyqvist, kulturplanerare i Vasa, och Annica Reini, kultursekreterare i Korsholm höra.

Vasas kulturplanerare Leena Nyqvist i sitt arbetsrum vid stadsbiblioteket.
Bildtext Leena Nyqvist.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

- Det finns alltid något man borde göra mera av, något som folk känner att de saknar. Och det som efterfrågas allra mest är en mera levande stadskärna - en livligare stadskultur, säger Nyqvist.

- Speciellt de yngre människorna saknar stadsfester av olika slag. Vi erbjuder mycket konst och musik men gemensamma festligheter saknas ännu.

I Korsholm efterlyses också temadagar av olika slag.

- En önskan som har funnit i flera år är ett gemensamt evenemang som kunde kallas till exempel "Korsholmsdagar". Det kunde vara något som Konstens natt i Vasa eller Vörådagarna i Vörå. Det är inte omöjligt att ordna ett sådant evenemang i samarbete med alla föreningar som finns ute i byarna, säger Annica Reini.

- Problemet är att vi saknar en kärna så då får man fundera på var man skulle ordna en sådan tillställning. Visst har vi Smedsby men det kanska inte är det mest lämpliga för ett sådant här evenemang.

Korsholms kultursekreterare Annica Reini i sitt rum i ämbetshuset.
Bildtext Annica Reini.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Alla kan aktivera sig för ett rikare kulturutbud

Om du har en idé du vill förverkliga går det alltid att ta direkt kontakt med kommunen.

- Egentligen tycker jag att det är en bättre idé än att allt kommer ovanifrån, säger Leena Nyqvist.

- Det behöver till exempel inte vara dyrt att ordna en fest på stranden. Man kan komma in och prata med oss på kulturcenret och så råder vi dig i hur du går vidare med planerna.

Kultursektorn förbereder sig för vårdreformen

I och med social- och hälsovårdsreformen får kommunerna en allt större roll för det förebyggande arbetet. Speciellt när det kommer till idrott och fritid

Det samma gäller kultursektorn. Och Vasa och Korsholm har redan börjat tänka långsiktigt. Speciellt för kommunernas seniorer.

- Projektet Kavata kamrater som fått bidrag från undervisnings- och kulturministeriet var väldigt lyckat, säger Annica Reini.

Inom projektet ordnades utflykter och träffar av olika slag. Bland annat föreläsningar och även snabbdejting för att träffa nya vänner. Projektet var så framgångsrikt att kommunen nu fortsätter konceptet i egen regi som en kurs vid Korsholms vuxeninstitut.

- Men det är klart att det blir en utmaning framöver att svara på förfrågan och hitta dem som behöver våra tjänster, säger Reini.

I Vasa har man påbörjat ett projekt som ska erbjuda kulturupplevelser för de äldre.

- Vi är ännu endast i startgroparna men arbetet med en kulturplan har startats. Den riktar sig delvis till åldringar och skulle innebära ett samarbete med socialsektorn. Vi har funderat på hur vi ska få in kultur i hemvården. Planen skulle användas i utbildningen av till exempel närvårdare och socionomer, säger Leena Nyqvist,

- Kulturell åldringsvård kunde resultera i att man sjunger lite mera, dukar bordet vackrare eller att man tar in fina höstblad för att ge lite färg.