Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyra båtplatser i Ingå - kolla priserna i Västnyland

Från 2017
Ingå småbåtshamn
Bildtext I Ingå är båtplatsen 25 procent billigare för ortsbor än fritidsgäster.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Våren är i antågande och båtägarna börjar vakna ur sina vinterdvalor. Samtidigt väcks också diskussionen om båtplatser till liv.

Båtplatsernas pris varierar stort i Västnyland. Variationen kan bero på läge, service och huruvida det är kommunen eller ett företag som erbjuder båtplatsen.

I alla de västnyländska kommunerna gynnas de egna invånarna på sätt eller annat när det kommer till uthyrning av båtplats.

Motorbåtar förtöjda vid en brygga i Borgå å
Bildtext Båtplatsernas pris styrs lång enligt principen om utbud och efterfrågan.
Bild: Yle/Frida Lindholm

I Hangö, Sjundeå och Lojo betalar de egna kommuninvånarna endast hälften av priset för en båtplats.

I Ingå får Ingåbor 25 procent rabatt på priset medan Raseborg har samma pris oberoende av boningsort. Däremot har raseborgare förtur till de båtplatser som staden hyr ut.

En flygbild över Södra viken i Ekenäs.
Bildtext Alla betalar samma pris oberoende av boningsort för stadens egna båtplatser i Ekenäs.
Bild: Hans-Erik Nyman

För en 2,5 meters båtplats betalar Hangöbor 186 euro medan en person som bor utanför Hangös gränser får punga ut med det dubbla, det vill säga 372 euro. Det gäller de kommunala hamnarna.

Hangöborna betalar nämligen bara hälften av vad övriga båtplatsinnehavare betalar.

De privata aktörerna prissätter naturligtvis sina båtplatser som de vill. Priserna och servicenivån varierar mycket från företag till företag på den privata sidan.

Höstbild av ensam segelbåt i Östra hamnen i Hangö.
Bildtext Östra hamnen i Hangö vaknar till liv igen inom en snar framtid.
Bild: Yle/Maria Wasström

I Raseborg gynnas de egna invånarna inte i frågan om prissättning men har alltså förtur till båtplatserna.

Invånare från andra kommuner kan få tillgång till en kommunal båtplats endast om det finns överblivna båtplatser. Priset är däremot detsamma oberoende av hemort.

En båtplats som är under tre meter bred kostar i Raseborg 165 euro medan en över fyra meter bred båtplats uppgår till 340 euro.

Södra viken invid gamla stan i Ekenäs
Bildtext Personer som inte bor i Raseborg får en båtplats om det blir någon överlops.
Bild: Yle/Maria Wasström

I Ingå får de egna invånarna rabatt på priset. Ingåbor får en rabatt på 25 procent. I Ingå sköts båtplatsuthyrningen i småbåtshamnen inte längre av kommunen utan av aktiebolaget Ingå båthamnar. Bolaget ägs till hundra procent av Ingå kommun.

Den billigaste strandplatsen kostar 88 euro. Den dyraste båtplatsen som rymmer en segelbåt kostar 804 euro (603 euro för Ingåbor).

En bryggplats för en båt som är maximalt 225 cm bred kostar 356 euro i Ingå (267 euro för Ingåbor).

En bryggplats för en båt som är maximalt 275 cm kostar 480 euro (360 för Ingåbor).

Bild från Ingå småbåtshamn.
Bildtext Båtägare bosatta i Ingå betalar tjugofem procent mindre för en bryggplats i småbåtshamnen i Ingå.
Bild: Yle/Maria Wasström

Lojo är den västnyländska kommunen som erbjuder flest kommunala båtplatser. Sammanlagt erbjuder staden 1 166 båtplatser vid olika småbåtshamnar omkring Lojo sjö. Lojobor betalar 180 euro för en bryggplats i Aurlax medan icke ortsbor betalar det dubbla.

Aurlax småbåtshamn i Lojo.
Bildtext Lojo stad erbjuder båtplatser bland annat i småbåtshamnen i Aurlax.
Bild: Yle/Petra Thilman

43 cent per centimeter

Båthamnen i Sjundeå sköts av Sjundeå båtklubb. Där finns bryggplatser för nästan tvåhundra båtar.

Verksamhetsledare Jari Hussi berättar att båtklubben prissätter båtplatserna enligt båtens bredd.

Varje centimeter kostar 43 cent. Det innebär att en båtplats för en två meter bred båt kostar 86 euro för en ortsbo medan övriga betalar dubbelt upp.

Sjundeåbor betalar en anslutningsavgift om 1 400 euro medan övriga betalar dubbelt mer. Därtill kommer en årlig avgift om 80 euro.

Sjundeå kommun och stiftelsen Asuntosäätiö äger området där båtklubben verkar och den betalar ingen hyra.

Sjundeå kommun subventionerar därtill verksamheten med några hundralappar per år, berättar Hussi.

De allra tidigaste sjösätter båten trots att istäcket ligger kvar.
Bildtext Is i hamnen är inget hinder för de allra ivrigaste båtfararna och skärgårdsborna.
Bild: Yle/Maria Wasström

"Orättvist att det är dyrare för icke ortsbor"

Det är alltså vanligt att kommunerna gynnar sina egna invånare beträffande båtplatser. Det finns ändå de som ifrågasätter systemet.

En av dem är Marko Rahikainen som har sin båt i Ingå men som inte längre bor i kommunen.

- Jag undrar om det är enligt alla jämlikhetsprinciper. På vilka grunder tar man mera betalt av icke ortsbor? undrar han.

Bild från Ingå småbåtshamn.
Bildtext Bryggorna i Ingå småbåtshamn börjar ha ett antal år på nacken.
Bild: Yle/Maria Wasström

Han har nyligen fått den årliga räkningen på över fyrahundra euro för sin båtplats.

- Det är svindyrt i förhållande till vad som hänt i hamnen de senaste åren. De börjar ju vara livsfarliga de här gamla träbryggorna, säger Rahikainen och efterlyser bättre underhåll.

- Bättre har det ju blivit men det finns mycket kvar att göra här ännu, säger Rahikainen.

Bolag tog över

I dag sköts båtplatsuthyrningen i Ingå småbåtshamn av aktiebolaget Ingå båthamnar som ägs av Ingå kommun. Tanken är att utföra en aktieemission där båtägaren köper aktier som berättigar till båtplats i hamnen.

Hannu Pesonen (Saml) som är styrelseordförande för bolaget säger att de olika avgifterna är ett arv från en svunnen tid och att priserna kommer att bli samma för alla i samband med emissionen.

Han hoppas att emissionen ska kunna genomföras hösten 2018.

Delta café i Ingå.
Bildtext Hittills hyrs bryggplatsern i Ingå ut på årsbasis.
Bild: Yle/Marica Hildén

Den som löst in en plats betalar ett årligt vederlag för skötseln.

Det ska fortfarande vara möjligt att också hyra en båtplats på årsbasis. Ingå kommun kommer att behålla 34 procent av platserna.

I dag hyrs båtplatserna ut på årsbasis. Så gott som alla båtplatser är uthyrda.

Hamnen ska inte vara en mjölkko för kommunen

Hannu Pesonen ser klara fördelar med att ett bolag sköter om verksamheten i stället för kommunen själv.

- När det kommer in pengar i en kommun finns det alltid någon viktigare investering än en båthamn.

Han räknar med att man på det här sättet garanterar att de inkomna medlen används till just hamnen.

- Redan under de år som vi haft eget företag har vi reparerat bryggor, byggt nya bryggor, förnyat elkablar och installerat kameraövervakning.

Samtidigt har priserna stigit.

- I år har vi höjt priserna med fem procent och det är första gången sedan jag kom med år 2011.

En hund med flytväst på en båt.
Bildtext Båtliv kan lätt bli en dyr hobby.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Pesonen säger att orsaken till de dyra avgifterna i Ingå också har att göra med att bryggorna är gammalmodiga med pålar som varje år kräver arbete.

- Isen lyfter upp stolparna och varje år slår vi dem tillbaka. Det har kostat oss nästan 100 euro per båtplats att kämpa med stolparna, säger Pesonen.

När bolaget får in pengar i samband med emissionen är det tänkt att bryggorna och båtplatserna ska förnyas. För tillfället finns ungefär 660 båtplatser i Ingå småbåtshamn.

Målet är att bygga ut hamnen ytterligare till ungefär 1 000 båtplatser i samband med emissionen.

Kommunen håller priserna nere

Hangö stad erbjuder båtplatser i fyra hamnar: Hangöby hamn, Kapellhamnen, Östra hamnen samt Lappvik hamn. Sammanlagt rör det sig om över tusen bryggplatser.

De senaste åren har verksamheten betalat sig själv.

- Tidigare har pengarna inte riktigt räckt till men nu har vi till och med fått investeringar täckta med avgifterna, berättar båthamnsförvaltare Thomas Skarpman som vet att bryggservicen är viktig för Hangöborna.

- Personligen tycker jag nog att det är en form av service för kommuninvånare. Skulle allt vara privat så skulle ju prisnivån vara en helt annan, säger Skarpman.

Diskussion om artikeln