Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kina och Indien blir herrar över världsekonomin - USA och Europa backar

Från 2017
Uppdaterad 21.04.2017 16:17.
Vardagsliv i Kina
Bild: EPA

Tillväxtekonomierna väntas växa dubbelt så fort som de utvecklade ekonomierna fram till år 2050. Det visar en ny rapport från konsultbolaget PwC. Av de sju största ekonomierna kommer sex att vara tillväxtekonomier. Europas roll minskar betydligt.

Ett av världens största konsultbolag PricewaterhouseCoopers, PwC har gjort projektioner om hur världsekonomin växer de kommande decennierna och vem som är vinnare och förlorare.

Enligt rapportenThe Long View: How will the global economic order change by 2050? kommer världsekonomin att mer än fördubblas om man utgår från att länderna driver en tillväxtfrämjande politik och att det inte händer några globala katastrofer som hotar civilisationen.

Tillväxtekonomierna som motor i världsekonomin

Tillväxtekonomierna (emerging economies) fortsätter att vara drivkraften i den globala ekonomin. Den grupp inom tillväxtekonomierna som kallas E7 kommer att öka sin andel av världens samlade bruttonationalprodukt från 35 procent till nästan 50 procent fram till 2050.

Andel av världens BNP, utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier
Bild: Yle

Grafiken visar hur tillväxtekonomiernas andel växer, medan de avancerade ekonomiernas andel krymper. Till exempel EU27 (EU utan Storbritannien) faller under tio procent av världens BNP.

G7-länderE7-länder
FrankrikeBrasilien
ItalienIndien
JapanIndonesien
KanadaKina
StorbritannienMexiko
TysklandRyssland
USATurkiet

Kina har redan nu gått om USA enligt siffror från Internationella valutafonden, IMF som används i PwC-rapporten. Kinas BNP var i fjol 21 269 miljarder dollar medan USA:s BNP var 18 562 dollar.

I siffrorna har man använt sig av köpkraftspariteten, det vill säga man har beaktat olika länders valutakurser för att få fram jämförbara siffror på köpkraften.

USA kommer ännu år 2030 att inneha andraplatsen när det gäller BNP, men 2050 har Indien kört förbi USA.

20162050
Kina11Kina
USA22Indien
Indien33USA
Japan44Indonesien
Tyskland55Brasilien
Ryssland66Ryssland
Brasilien77Mexiko
Indonesien88Japan
Storbritannien99Tyskland
Frankrike1010Storbritannien

Frankrike finns år 2050 inte längre bland de tio största ekonomierna och Storbritannien har fallit till plats nummer tio. Också Japan faller på rankinglistan från fjärde till åttonde plats.

Indonesien stiger till en fjärde plats och Mexiko från elfte till sjunde plats. Indonesien, Brasilien och Mexiko kommer troligen att vara större än både Storbritannien och Frankrike, medan Pakistan och Egypten kör om Italien och Kanada.

Enligt rapportens projektion finns Vietnam, Indien och Bangladesh bland de snabbast växande ekonomierna i världen. Men också Filippinerna och Nigeria förväntas ha en hög tillväxt.

Vietnam, Filippinerna och Nigeria väntas växa snabbt
Bild: Yle

Nigerias tillväxt ser ut att bli den största bland Afrikas stora ekonomier och därmed stiga i rankingen från 22:a plats till 14:e. Men enligt rapporten är förutsättningen att den nigerianska ekonomin blir mångsidigare och beroendet av oljesektorn minskar.

Tillväxten ändrar maktbalansen

Fram till 2050 räknar rapporten med att världsekonomin kommer att fördubblas. Tillväxten är betydligt större än befolkningstillväxten och den drivs av produktivitetsökningar som har sina rötter i den teknologiska utvecklingen.

Tillväxten blir ojämn och det leder till förändrad balans i världsekonomin. E7-länder växer med i genomsnitt 3,5 procent under perioden fram till 2050, medan de utvecklade G7-ländernas tillväxt förväntas vara 1,6 procent.

Förändringar i BNP-andelar bland G7 och E7-länder
Bild: Yle

De utvecklade länderna kommer fortsättningsvis att ha högre inkomster, men enligt rapporten kommer tillväxtekonomiernas framfart att minska på inkomstskillnaderna.

G7-ländernas BNP per capita kommer att ligga över E7-ländernas BNP per capita år 2050 (möjligen med undantag av Italien).

Trots att Indiens tillväxt väntas vara hög delvis på grund av befolkningsökningen, kan den samtidigt sätta press på den genomsnittliga inkomsten i landet.

USA:s BNP per capita var 2016 omkring fyra gånger högre än Kinas och nästan nio gånger Indiens. Men år 2050 förväntas skillnaden ha minskat till att USA:s BNP per capita är dubbelt högre än Kinas och tre gånger Indiens BNP per capita.

Mycket kan hända under de drygt trettio år som återstår fram till 2050. Därför är det osannolikt att listan på de största ekonomierna kommer att se ut som i denna rapport. Men allt tyder på att den allmänna slutsatsen gäller: Tillväxtekonomiernas andel i världsekonomin kommer att växa.

Diskussion om artikeln