Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad tappar invånare till grannkommunerna

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 06:13.
Familjen Enlund köpte hus i Larsmo. Här sitter de i sitt kök.
Bildtext Familjen Enlund köpte hus i Larsmo.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Jakobstad har en självförsörjningsgrad på 133 procent när det gäller arbetsplatser. Alltså väljer ungefär en fjärdedel av de som jobbar i stan att bo någon annanstans. Vart tar de vägen om kvällen? Det här är en artikel i Svenska Yles serie Valfrågor.

Enligt statistiken finns det alltså för få Jakobstadsbor om man ser till hur många som arbetar där. Medan Jakobstad tappar befolkning så är det områdena runt omkring som vuxit mest de senaste åren. Allra mest växer Sandsund i Pedersöre och Furuholmen och Risö i Larsmo. Båda på omkring fem kilometers avstånd från torget i Jakobstad.

Valfrågor

Tävlar kommunerna om invånare och har markplaneringen blivit ett konkurrensverktyg?

Köpte hus i Larsmo

Många som jobbar inne i stan väljer alltså att bosätta sig strax utanför. Så har också familjen Enlund gjort. Mirella och Thomas Enlund med döttrarna Amelia, Adine och Alicia köpte och renoverade ett hus på Furuholmen i Larsmo, sex kilometer från torget i Jakobstad.

När Thomas och Mirella flyttade tillbaka från Södra Finland köpte de först ett hus i Jakobstad. Men efter att de fick barn ville de hitta ett annat boende. Det kändes viktigt att bo i ett område där det finns andra barnfamiljer.

- Vi tittade runt på olika hus och det var mera näromgivningen och själva huset som avgjorde, inte kommunen. Det kunde i princip lika gärna ha blivit Jakobstad, säger Mirella Enlund.

Faktum är att familjen tittade på hus på just de orter som växer mest; Karleby, Pedersöre och Larsmo. Inte så konstigt säger Mirella, familjen trivs med människor runt omkring sig. Thomas som är född och uppvuxen i Karleby hade gärna sökt sig tillbaka till hemstaden.

Familjen Enlund köpte hus i Larsmo. Här sitter de i sitt kök.
Bildtext Familjen Enlund.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

- Det var inte ett lika hett val för min hustru, det är så i äktenskapet, man får kompromissa och då är Larsmo en bit på väg, säger Thomas och skrattar.

Karleby kändes ändå som ett lite väl långt steg för Mirella. När familjen köpte hus i Larsmo jobbade båda föräldrarna i Jakobstad. Men familjen Enlund är inte unika i sitt val av boende. I många av husen runt omkring har föräldrarna sina arbetsplatser i Jakobstad.

- Det spelade ingen roll när avstånden ändå är så korta när man rör sig med bil, säger Mirella.

Enlunds är nöjda med sitt val av hemkommun.

- Vi ville flytta dit där det finns andra i samma livssituation. Det är skillnaden från när vi bodde i hus i Jakobstad. Nu känns det verkligen skönt och det är enkelt för barnen att hitta kompisar, säger Mirella.

- Och det är en lite annan atmosfär i Pedersöre än i Jakobstad. Lantlig är fel ord, men kanske en bya-ooch familjeatmosfär - en mera hemma-aktig känsla, säger Thomas.

Staden drar

Familjen uppskattar att Larsmo är en barnrik, aktiv och växande kommun och Thomas uppskattar satsningarna på företagande och möjligheterna till aktiviteter och idrott för barnen.

Men samtidigt så drar Jakobstad.

- Det är naturligt för oss att åka in till stan. Det är kanske något av en nackdel, man dras mot stadens centrum mera än mot Larsmo, säger Mirella.

Innan familjen flyttade till Larsmo hade Mirella uppfattningen att kommunen var barnvänlig.

- Jag har fått bekräftat att det är så. När det gäller dagvård och skola så har vi blivit jättevarmt välkomna och fint bemötta, säger Mirella.

Behöver fler inflyttare

Att många väljer att bosätta sig i grannkommunerna är ingen överraskning för stadsdirektör Kristina Stenman. Och visst är det en målsättning att få befolkningsutvecklingen att vända.

- Det positiva är ändå att i hela Jakobstadsregionen så växer befolkningen lite. Vi är ändå en region med bra dragningskraft. Men när det gäller staden Jakobstad så vore det bra om vi kunde vända befolkningsutvecklingen, säger Stenman. Sandsund, Furuholmen och Risö hör till tätorten Jakobstad, säger Kristina Stenman.

- Fastän kommungränsen kommer emellan, tillägger hon.

- Många som bor där arbetar i stan. Grannkommunerna har en lite större frihet att planlägga för egnahemstomter och de har mera areal för nybyggen, säger Stenman.

Stadsdirektör Kristina Stenman.
Bildtext Kristina Stenman.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

I Jakobstad har man en tomtreserv på omkring 40 tomter. En del av dem har varit till salu ganska länge, medan andra är nya, säger Stenman. Våren 2014 hade Pedersöre en tomtreserv på 328 tomter varav 170 hade färdigt utbyggd kommunalteknik jämfört med 42 i Jakobstad.

Kommundirektör Stefan Svenfors säger att det ligger ett långsiktigt strategiskt arbete bakom att Pedersöre öppnar nya bostadsområden runt om i kommunen.

- Vi försöker erbjuda intressanta och konkurrenskraftiga bostadsområden, fina tomter plus all service som hör till så som skola och dagvård i närheten, säger Svenfors.

Svenfors säger att det är viktigt och blir allt viktigare för kommunerna att satsa på strategiskt arbete och funderar på vad man har och vad man kan erbjuda sina invånare.

Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre
Bildtext Stefan Svenfors.
Bild: Johanna Överfors/YLE

Större tomter för pengarna i Larsmo

Även i Larsmo har man varit aktiv med markplaneringen säger kommundirektör Gun Kapténs.

- Vi har aktivit planerat nya bostadsområden och vi har ett ganska perfekt läge mellan en stad i norr och en annan i söder och utbyggd service i fyra kommundelar, säger Kapténs.

Konkurrerar man genom markplaneringen?

- Vårt mål har länge varit att kunna erbjuda tomter, det har vi jobbat hårt för. Sen kanske både Larsmo och Pedersöre kan erbjuda lite större tomter än vad Jakobstad har planerat för. Man får lite mera för pengarna, säger Kapténs.

Kommundirektör Gun Kapténs
Bildtext Gun Kapténs.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Men det handlar inte bara om pengar.

- När man känner att man hittat den tomten där man vill slå sig ner, den köper man och där bygger man sitt hus, säger Kapténs.

Jakobstad satsar mest

Jakobstad satsar 222 euro per invånare på kultur per år medan Pedersöre satsar 89,10 euro och Larsmo 84,90. När det gäller idrott satsar Jakobstad 212,80 eurp per invånare, Pedersöre 67,10 och Larsmo 37,90 euro. Det är så strukturen ser ut säger Stenman.

- En lite större kommun kan satsa lite mera, man har lite större marignaler. Det är också ett strategiskt val för Jaskobstad att satsa på fritid och upplevelser. Men jag ser nog att hela regionen drar nytta av de här satsningarna, säger Stenman.

Väljer man då att bo i grannkommunen men plocka russinen ur Jakobstadskakan?

- Det kan ju inte finnas flera Campus Allegro och fler Schaumansalar i vår region. Och vi är med och stöder satsningarna i någon mån, om även med rätt små summor, säger Gun Kapténs.

När det gäller idrott satsar Larsmo på idrottsområdet intill Cronhjelmskolan. Stefan Svenfors säger att utbytet vad det gäller kultur är lika som när det gäller arbetskraft, det går i båda riktningarna. Pedersöre har en självförsörjning på 82,1 procent vad det gäller arbetsplatser medan Larsmo ligger på 45 procent.

Och i Pedersöre satsar man också på idrott, just nu har man två bollhallar på gång som kommunen är med och stöder.

- Sen beror det ju på vad som finns bakom de där siffrorna och hur man organiserat det hela. Men kommunerna kommer att satsa allt mera på förebyggande hälsovård så om några år kan siffrorna ändrar, säger Svenfors.

Men vad säger Kristina Stenamn om att människor kommer in till Jakobstad för att arbeta och sen åker de hem för att sova och betala skatt i grannkommunen?

- Gärna skulle vi se att befolkningen skulle växa och att vi kunde locka flera unga familjer. Men jag skulle ju hoppas att vi inte skulle tävla om vare sig företag eller invånare.

Stenman säger att det nya fullmäktige som väljs i april kommer att få arbeta med att skapa en livkraftig ort med skola, dagvård, yrkesutbildning och högskoleutbildning.

- Man måste ha mod att göra satsningar och även göra svåra beslut om så krävs, säger Stenman.

Se regionen som helhet

Enligt prognosen kommer Jakobstad att sakta minska i invånarantal, medan Pedersöre kommer att växa med 2,2 procent och Larsmo med hela 18,7 procent fram till 2030.

Stenman skulle önska att man såg regionen som en helhet. Hon är också den enda av de tre som i detta nu förespråkar en sammanslagning av kommunerna. Stenman anser att det skulle stärka hela regionen.

- Vi har till exempel 500 personer som dagligen pendlar hit från Karleby, säger Stenman.

En större ort skulle dra till sig flera företag och inflyttare och tillåta störe satsningar på infrastruktur och sätta regerionen på kartan anser Stenman.

- Men så länge gränserna finns så kommer det att finnas en viss konkurrens kommunerna emellan, säger Kristina Stenman.