Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gropar i vägen - kan du få ersättning om bilen går sönder?

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 10:59.
Dålig vägyta i rondellen i Runsor.
Bildtext Dålig vägyta i rondellen i Runsor.
Bild: Yle/Jukka Tyni.

Varje år förargar bilister sig över dåliga vägar runt om i Finland då gropar i vägen orsakar skador på bilen. Vem bär då ansvaret då bilen går sönder på grund av dåliga vägar?

- Är det staten som underhåller så är det staten och om det är en gata på stadens område så är det staden. Men det räcker inte med att det finns en grop i vägen, sedan måste ännu en bedömning göras, säger Sebastian Rönnlund, jurist vid tekniska sektorn i Vasa.

Bedömningen görs av vägunderhållet som ska kontaktas av vägtrafikanten då en skada har skett. Vägunderhållet kommer till platsen, dokumenterar skadan och möjligtvis lappar gropen. Men att man kört in i en grop och skadat bilen betyder inte automatiskt att man får ersättning från vägägaren.

- Det beror på hurudan grop det är fråga om. Vi brukar gå och kolla ifall det ens är en sådan grop som kan söndra bilen. Om det är en synlig grop så betalar vi ingenting. Hastighetsbegränsningarna på våra vägar är sådana att alla gropar borde i praktiken vara möjliga att se, konstaterar underhållsmästaren Jori Löfbacka vid Vasa stad.

- Vi tar bilder och bevis och vår jurist vid tekniska sektorn begär oss sedan om ett utlåtande. Han fattar sedan beslutet om vi betalar ersättning eller inte.

Dålig vägyta i centrum av Vasa.
Bild: Yle/Jukka Tyni.
Körbana i dåligt skick i Vasa.
Bild: Yle/Jukka Tyni.
Dålig vägyta i Runsor.
Bild: Yle/Jukka Tyni.

Betalar ut ersättning ett tiotal gånger om året

Vägtrafikanten har alltså en skyldighet att ha koll på körbanan framför sig. Men om man har tagit de försiktighetsåtgärder som krävs enligt vägtrafiklagen så är vägägaren skyldig att betala en ersättning.

- I de flesta fall är det frågan om gropar som av någon orsak har varit mer eller mindre omöjliga för vägtrafikanten att se, till exempel om de är fyllda av vatten, säger Rönnlund.

Enligt Rönnlund får Vasa stad betala ut ersättning ett tiotal gånger om året.

- Det är mest i de här tiderna då det snabbt blir hål i vägen då tjälen släpper. Det kommer nästan varje vecka in en eller flera ansökan. Så där grovt uppskattat är ett par fall i månaden sådana fall som betalas ut, säger Rönnlund.

Hål och sprickor i asfalten i Runsor.
Bild: Yle/Jukka Tyni.

Skyltning tar inte bort ansvaret

Staden kan också skylta om att vägen är i dåligt skick, men kan ändå vara skyldig att betala ersättning ifall en olycka skett på en väg där skyltning finns.

- Inte får staden eller kommunen skadeståndsrättsligt avsagt sig ansvaret helt och hållet med en skylt, men det innebär att vägtrafikanten måste bli uppmärksam om att det här är ett ställe där det kan finnas gropar. Grundproblemet är ändå det samma att orsaken till skadan är den att det finns hål i vägen.

En trip står i ett hål i Vöråvägen för att visa att hur stort hålet är.
Bildtext Så här ser det ut på väg 718 mellan Kaitsor och Vörå centrum.
Bild: Privat/Rainer Bystedt

Diskussion om artikeln