Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

ÅU:s Dan Lolax: Valet av Simola är djupt problematiskt

Från 2017
Uppdaterad 24.03.2017 14:00.
Dan Lolax, samhällsreporter på ÅU.
Bildtext Dan Lolax, samhällsreporter på ÅU.
Bild: Yle/Nina Bergman

Förtroendet för tidningen kan få sig en törn i och med valet av Simola, säger Dan Lolax som är samhällsreporter på Åbo Underrättelser. Raseborgs stadsdirektör Tom Simola ska som nyutnämnd vd ansvara för tidningen. Lolax tycker att valet är djupt problematiskt.

Dan Lolax anser att det är knepigt då man väljer en person från den offentliga sektorn som ÅU ska bevaka. Dessutom har Simola en historia i tidningens viktigaste bevakningsområde.

- Valet av Tom Simola är djupt problematiskt. Det är problematiskt på det sättet att Tom Simola för två år sedan var kommundirektör i Kimitoöns kommun, ett område som vi bevakar och som är väldigt viktigt för oss, säger han.

En man i halsduk och jacka står utanför stadshuset i Ekenäs. Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.
Bildtext Stadsdirektör och blivande förlags-vd Tom Simola.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Simola har tidvis kritiserat ÅU och tidningens bevakning av honom. Simola bor fortfarande i Kimitoön.

- De här banden är väldigt svåra att bortse från, säger Lolax.

Förtroendet kan få sig en törn

Lolax ser att kopplingen som görs mellan det ekonomiska och det journalistiska innehållet är svår.

- Det här är något vi måste syna och förstås också utåt sett försöka garantera att allmänheten fortfarande har vårt förtroende. Jag tror att förtroendet kan få sig en törn av den här utnämningen.

Simola anställs av förlaget Förlags Ab Sydvästkusten som ger ut tidningarna Åbo Underrättelser (ÅU) och Pargas Kungörelser. Sydvästkusten ägs av stiftelsen för Åbo Akademi och är en betydelsefull aktör i Svenskfinland.

Bild på tidningen Åbo underrättelser
Bild: Yle/Peter Petrelius

Rapporteringssystemet ändrar då den nya vd:n tillträder och det är en del av problematiken.

Tidigare har ÅU haft en chefredaktör som ansvarar för det journalistiska innehållet och en vd som ansvarar för det ekonomiska. Nu ska chefredaktören rapportera till vd:n som i sin tur är ansvarig för styrelsen.

- Jag förstår inte varför man ändrat på det här. Jag tycker det är viktigt att hålla isär dem.

Om ni ska skriva en kritisk artikel om Kimitoön, tror du det påverkar på något vis?

- Det får inte påverka. Det är nyheten som måste styra, säger Lolax.

Problemet, som han ser det, är att vd:n nyss har varit kommundirektör för Kimitoön.

- Vare sig vi skriver kritiskt, neutralt eller berömmande kommer frågan på vilket sätt vd:ns roll spelar in i rapporteringen att aktualiseras. Även om vi som journalister förstås ska se till att den aldrig spelar någon roll så kommer den här diskussionen att föras säkert nu i början.

Chefredaktör skulle väljas - ny vd valdes istället

Processen med hur valet av vd har gått till anser Lolax också att har varit problematisk ur redaktionens synvinkel. Den har varit helt dold för de anställda.

Det började med att nuvarande chefredaktör Pär Landor i januari meddelade att han skulle sluta. Styrelsen meddelade då att man letar efter en ny chefredaktör.

Pär Landor står framför en skärm. Han tittar in i kameran med ena handen riktad mot skärmen.
Bildtext Pär Landor skriver från och med fredagen (24.3) inte längre ledare för ÅU.
Bild: Yle/Lotta Sundström

- Det fanns förhoppningar om att man skulle ta fasta på de journalistiska visionerna som Åbo Underrättelser verkligen behöver säger Lolax och syftar på att Simola också kommer också att fungera som ansvarig chefredaktör.

Redaktionen bad att den skulle få prata igenom valet av chefredaktör med styrelsen för att den skulle känna till deras önskemål. Redaktionen fick veta att det skulle ordna sig. Men ingen diskussion fördes.

På torsdagsmorgonen (23.3) trodde redaktionen att det skulle meddelas om vem som blir ny chefredaktör.

- I den tron levde vi tills styrelsen meddelade att Raseborgs stadsdirektör ska bli ny vd för bolaget och Stefan Holmström blir tillfällig ny chefredaktör under Tom Simola.

Man söker inte heller aktivt just nu en chefredaktör.

- De journalistiska visionerna finns inte valet av vd och ansvarig utgivare. Man tar en person från den offentliga sektorn som inte har någon erfarenhet av journalistik och tänker sig att det är på det här sättet som ÅU ska ledas.

Skattmästaren Lasse Svens vid Stiftelsen för Åbo Akademi sitter och läser Åbo Underrättelser.
Bildtext Styrelseordförande Lasse Svens från Förlags Ab Sydvästkusten.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Lasse Svens från styrelsen för Förlags Ab Sydvästkusten har sagt att Simola får vara med och utse den nya chefredaktören när han har kommit in i jobbet. Därför är Holmström tf chefredaktör.

Lolax kollega Jean Lindén konstaterade till Svenska Yle att det i förlängningen finns en möjlighet att förlaget går in för lösningen att samma person är vd och chefredaktör och att man nu avvaktar och ser om Simola kan, eller eventuellt vill, axla en sådan här dubbelroll.

Åbo Underrättelser skriver i tidningen att Pär Landor nu också lämnar chefredaktörsposten. Han säger att varumärket förändras.

- När man nu vet vilka personer som är utsedda finns det förväntningar på dem i Åboland. Då vill jag inte fortsätta som opinionsbildare på ÅU, säger Landor.

Fingertoppskänsla för det journalistiska saknas

Dan Lolax riktar sin kritik främst mot styrelsen.

- Jag förstår inte deras val och agerande. De har kanske en klar tanke över hur vi ska jobba under Tom Simola eftersom de har valt honom.

Lolax anser att styrelsen saknar fingertoppskänsla för det journalistiska.

- Deras val och deras sätt att gå till väga visar att man inte hör redaktionen, vad man tänker och tycker här.

Han syftar på att man aldrig diskuterade med redaktionen om vem som ska ersätta Pär Landor och plötsligt också nuvarande vd Harry Serlo.

Hur måste ni nu jobba på ett annat sätt?

- Vilken tanken är och hur valet förändrar vårt nuvarande arbetssätt så har jag inte ett hum om eftersom styrelsen inte signalerat något åt oss.

Svante Wahlbeck på HSS media.
Bildtext Svante Wahlbeck har kommit från näringslivet till medievärlden.
Bild: Yle/Anna Ruda

Svante Wahlbeck valdes nyss till mediehuset KSF Medias vd från mediehuset HSS, inte heller han hade en journalistisk bakgrund.

- Wahlbeck kommer från näringslivet och har en annan koll på ekonomin än vad en person inom den offentliga sektorn har.

Hurudan skulle en bra vd vara, Dan Lolax?

- En vd ska helst vara stadd i det ekonomiska och helst ha en erfarenhet från mediebranschen eller åt det hållet. Som vet hur ett vinstdrivande bolag ska drivas, men också förstår förutsättningarna för nyhetsjournalistik i dagens läge. Vad jag vet om Tom Simola så har han inte någon aning om någon av de här sakerna.

Lolax vill poängtera att han inte framför sina åsikter som representant för ÅU utan representerar sig själv.

Diskussion om artikeln