Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Föräldrar i S:t Karins beredda att kämpa för egen svensk grundskola

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 09:35.
Fyra kvinnor sitter bakom bord i ett klassrum.
Bildtext Bettina Aaltonen, Erika Silventoinen, Katarina Grönqvist och Anna Sell är beredda att ställa sig på barrikaderna för en egen grundskola på svenska i S:t Karins.
Bild: Yle/Monica Forssell

Nu diskuterar svensk- och tvåspråkiga föräldrar i S:t Karins frågan om en egen grundskola på allvar. Väggarna kommer emot i den nuvarande byggnaden och eleverna är så pass många att ett eget högstadium är realistiskt, anser föräldrarna.

- I den offentliga debatten är det de finska skolorna som stått i fokus. Den svenska skolan har bara nämnts lite i en bisats. Knappast har det varit meningen att det skulle vara så men gärna skulle vi se en tydligare beredning där man tydligt visar att man också har funderat på alla de 190 elever som nästa läsår går i den svenska skolan, sammanfattar Anna Sell föräldrarnas ståndpunkt. Sell är nyvald ordförande i föreningen Hem och skola i S:t Karins.

Eleverna får inte använda sina pekplattor när som helst
Bildtext S:t Karins svenska skola har i år 170 elever. Nästa år 190.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Hittills har många ansett att elevunderlaget inte räcker till för att erbjuda undervisning i klasserna 7-9 på svenska i S:t Karins men i takt med att skolan stadigt växer börjar opinionen nu svänga.

- Våra årskullar börjar bli så pass stora att underlaget börjar finnas. Och då vi hört av rektorn hur man kunde ordna med resurserna så att lärarna kunde undervisa både i de lägre och de högre klasserna och på det viset garantera att det finns tillräckligt många lärare – så nog låter det lockande! Personligen tycker jag att när man börjar ha fyrtio i en årskull så är det ett tillräckligt underlag, säger Sell och får medhåll av Erika Silventoinen, Katarina Grönqvist och Bettina Aaltonen, styrelsemedlemmar och mammor till elever i skolan.

Kommunalvalskandidater välvälligt inställda

Inför kommunalvalet har Yle Åboland frågat hur partierna i S:t Karins ser på möjligheterna att grunda en egen sammanhållen grundskola i S:t Karins.

Av de tillfrågade kandidaterna svarar merparten att en egen skola på svenska är något att jobba för.

S:t Karins svenska skola
Bild: Yle/Monica Forssell

Inom S:t Karins Hem och skola har man diskuterat skolfrågan och den enade åsikten är nu att staden bör satsa på en egen grundskola på svenska med klasserna 1-9.

- Jag tycker att en egen skola skulle vara bra för våra barn, våra elever. Jag tänker också på stadens framtid. Om vi har barn som växer upp här och känner att de är rotade i S:t Karins så kanske de vill fortsätta bo här och ser en framtid här. Det här blir deras hem istället för att de kanske söker sig till Åbo som är en större stad, säger Erika Silventoinen, styrelsemedlem och fortsätter:

- S:t Karins har mycket erbjuda. S:t Karins förespråkar tvåspråkighet. På alla sätt känner man sig som tvåspråkig och svenskspråkig här väldigt välkommen och varmt bemött på alla ställen. Jag tycker nästan att det är en skam att vi inte har en grundskola för våra barn.

Principbeslut om enhetsskolor i S:t Karins – men gäller det också den svenska skolan?

I dag erbjuder S:t Karins stad skola i årskurserna 1-6 för de svenskspråkiga barnen. När de svenskspråkiga barnen börjar i högstadiet börjar de pendla till Åbo och S:t Olofsskolan.

Det som i det här skedet är klart att Hovirinta fastigheten, där S:t Karins svenska skola finns, ska renoveras i sommar. Det råder utrymmesbrist i skolan och det finns problem med inomhusluften. I sommar ska auditoriet och hallen göras om till undervisningsutrymmen för tre grupper. Nästa år är det meningen att korridorerna och gymnastiksalen ska renoveras.

korridor i S.t Karins svenska skola
Bildtext Korridorerna renoveras troligen nästa år.
Bild: Yle/Monica Forssell

Men vad som händer efter det är oklart.

Politikerna har fattat ett principbeslut om det inte ska finnas skilda lågstadie- och högstadieskolor i staden i framtiden utan istället så kallade enhetsskolor.

Om man får sikta högt så drömmer jag om ett stockcampus här i centrum av S:t Karins där våra barn skulle ha bra utrymmen, frisk inomhusluft och möjligheter till mångsidig, flexibel undervisning.

― Erika Silventoinen

Det betyder att den finska Hovirinta skolan något tag efter år 2020 ska utvidgas med ett högstadium.

Huruvida principbeslutet om enhetsskolor också berör den svenska skolan är inte klart och hur Hovirinta skolans utvidgning skulle påverka den svenska skolan har inte diskuterats.

Ett eget hus?

Att förstora den befintliga Hovirinta fastigheten är knappast realistiskt, säger Taisto Nuutinen, chef för S:t Karins lokalitetsavdelning.

Med tanke på att S:t Karins äger en hel del mark i närheten av skolan är det mest sannolika alternativet att man bygger ett helt nytt hus som sedan knyts ihop med det gamla huset med en hjälp av en korridor, tror Nuutinen.

Men vem som i så fall skulle husera var är i det här skedet helt oklart.

Föräldrarna i S:t Karins svenska skola vågar drömma om att den svenska skolan skulle få ett eget skolhus.

- Om man får sikta högt så drömmer jag om ett stockcampus här i centrum av S:t Karins där våra barn skulle ha bra utrymmen, frisk inomhusluft och möjligheter till mångsidig, flexibel undervisning, säger Silventoinen.

Idén till ett stockcampus kommer från Pudasjärvi där man låtit bygga världens största skola i stock. Risken för mögel- och fuktskador anses vara minimal i stockhus.

Är ni beredda att ställa er på barrikaderna för en egen grundskola på svenska i S:t Karins?

- Absolut, svarar Grönqvist, Aaltonen, Sell och Silventoinen tillägger:

- Jag står på både händer och fötter för den här frågan.