Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Skolnätet ska behandlas före elevupptagningsområdena i Esbo

Från 2017
Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo, gästade Yle Vegas utesändning.
Bildtext Barbro Högström, direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.
Bild: Yle / Karin Filén

Invånarna i Esbo kommer att höras innan staden fattar ett beslut om ändringar i elevupptagningsområden. Esbo stad ska först behandla skolnätet, och först i höst ta sig an elevupptagningsområdena.

- Skolnätet kommer att behandlas under den här nämndens period, det vill säga under våren. Där ingår vilka skolor som kommer att finnas i framtiden. Då ska vi inte glömma att vi har beslutat om att få två nya skolor, den ena i Alberga och den andra i Köklax, säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.

Nämnden Svenska rum ger en rekommendation till Esbo stads tjänstemän att först bereda frågan om skolnätet och efter det ta itu med elevupptagningsområden. Beslutet om skolnätet ska fattas i maj eller juni.

porträtt bild på Mikael Federley
Bildtext Mikael Federley, ordförande för direktionen i Smedsby skola.
Bild: Yle/Johanna Minkkinen

Mikael Federley som är ordförande för Smedsby skolas direktion tycker det låter okej att skolnätet behandlas först och elevupptagningsområdena senare.

- Det ger en logisk ordning att först se vilka skolor vi ska ha på svensk håll i Esbo, och sedan när vi vet den saken kan man sätta sig vid ritbordet och rita de här områdena, säger Federley.

Invånarkvällar och ny enkät planeras

Under våren ska det ordnas en invånarkväll gällande skolnätet, och enligt Högström finns det också planer på en invånarkväll gällande elevupptagningsområdena. Nämnden Svenska rum diskuterade skolnätet i torsdags.

- I diskussionen kom det delvis fram att de här begreppen kanske inte har öppnat sig tillräckligt väl för Esboborna. Förvaltningen är skyldig att arbeta utifrån lag och förordning, och så vidare. Begreppsvärlden där är kanske inte helt enkel att öppna. Vad är närskola, vad säger lagen om skoltransporter och vad innebär de här kriterierna, säger Barbro Högström.

Esbo stad ska skicka ut en ny enkät om elevupptagningsområden. I en tidigare invånarenkät tyckte 78 procent att Esbo ska hålla sig till den nuvarande modellen med skolvisa elevupptagningsområden. Enligt Barbro Högström har det kommit upp nya aspekter i frågan, och därför behövs en ny enkät.

Direktionsordförande: Vad är det som vi inte har förstått?

Mikael Federley tycker det låter konstigt att föräldarna inte skulle förstå begreppen när det gäller elevupptagningsområden.

- De har lagt fram material åt oss angående de olika modellerna och på basen av det har föräldrarna svarat. Vi har varit lite förvånade och undrar vad det är som vi inte har förstått. Vi har skickat in frågor till Svenska bildningstjänster, vi skulle gärna vilja förstå vad vi inte har förstått, säger Federley.

Han tror inte att föräldrarnas ståndpunkt ändrar så mycket även om de får ny information.

- Jag tycker föräldrarna har förstått de stora principerna riktigt bra. Om man tar de ytterliga fallen - skolvisa områden och ett område för hela Esbo - så det är en jättestor skillnad ur en familjs perspektiv vilkendera modellen man går efter. Har du ett område som är skolvist så är det klart och enkelt för den som planerar var den vill bo och vilken skola barnen får gå i, säger Federley.

Diskussion om artikeln