Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Närvårdare i Ebbo: De äldre får lida om Apolloenheten stänger

Från 2017
Äldre persons händer.
Bild: Pixabay

Förslaget att slå ihop enheten Apollo vid äldreboendet i Ebbo med rehabiliteringsavdelning ett i Näse i Borgå oroar anställda och anhöriga. Man undrar hur tillgången till vård ska se ut i framtiden.

- Det handlar om 18 vårdplatser som försvinner i staden. Det kan betyda att det blir svårare för närståendevårdarnas anhöriga att få avdelningsvård, säger Pernilla Eklund, närvårdarvikarie vid Apollo i Ebbo.

Borgå stad utreder nu framtiden för Apollo-enheten vid Ebbo åldringshem.

Eklund säger att många klienter snabbt behöver en avdelningsplats då närståendevårdaren insjuknar.

- Var får de vård om inte Apollo finns? Man hör ofta att avdelningarna i Näse och på Borgå sjukhus är fulla.

Apollo erbjuder vård för en kortare period

Vid Apollo erbjuder man korttids- och intervallvård, vilket betyder att en klient antingen på kort varsel behöver vård eller behöver vård med jämna intervaller enligt ett schema. Hur länge klienten stannar beror på behovet, allt från en natt till ett par veckor.

Eklund tror också att närståendevårdaren själv kan bli sjuk om inte en plats snabbt kan ordnas vid behov, för till exempel en minnessjuk anhörig. Det är tungt att vårda en anhörig i hemmet.

I slutändan kan alltså reformen enligt Eklund leda till att man har fler patienter, både i form av närståendevårdaren och i form av den anhöriga.

- Ingen orkar i längden, konstaterar hon.

Äldre person och vårdare läser tidning vid ett bord.
Bildtext Bild från Apollo vid äldreboendet i Ebbo.
Bild: Ebbo åldringshem

"Jag förstår inte alls utvecklingen"

Eklund tycker inte alls om utvecklingen att staden ska minska på anstaltsvården.

- Hemvård är bra och behövs, men de vårdarna har inte hur mycket tid som helst att sitta ner och prata med klienten. Det är snabba besök som gäller. Anstaltsvården behövs också.

Hon säger att stadens planer har väckt reaktioner bland de anhöriga.

- Alla är jätteoroliga för hur det ska gå och för var klienterna kan hamna.

Hon hoppas att namninsamlingen leder till att staden funderar på vad de gör.

- Det får inte gå ut över de äldre, för det är de som i sista hand lider av det här.

"De orkade inte upp från sängarna"

Eklund är också anhörig till en klient på Apollo för tillfället, i och med att hennes 88-åriga farmor var tvungen att snabbt få en plats på Ebbo.

- Jag åkte och hälsade på mina farföräldrar för någon vecka sedan och märkte att de var i jättedåligt skick. De orkade inte upp från sängarna och hemvården kunde bara vara där en kort stund. Jag försökte få dem att äta, för de hade inte ätit. Jag hjälpte till i fyra och en halv timme med mat och städning.

Eklund fick sin farmor ordnad till Apollo inom tre timmar under samma dag.

- Farfar fick inte genast en plats, men så kom han också hit följande dag, eftersom han hade fallit hemma där ensam. Senare blev han skickad till sjukhus.

Vad kunde ha hänt?

Efteråt funderade hon vad som skulle ha hänt om inte Apollo hade funnits.

- De hade blivit liggande i varsin säng med besök av hemvården i tjugo minuter per dag, men vad händer sen? De skulle inte ha klarat av att laga mat till sig själva heller.

Eklund säger att också personalen vid Apollo är orolig för framtiden.

- Vi är alla oroliga. Få vill fortsätta jobba inom hemvården i Borgå i stället för inom anstaltsvården.

Totalt har Apollo 12 skötare.

Inga beslut är ännu fattade – stadens utredning fortsätter

- Meningen är till och med att vården ska bli smidigare, säger Camilla Andersson, servicechef vid Borgå stad.

Hon berättar att det för tillfället är ett stort pussel som staden lägger när det gäller äldrevården. De öppna frågorna är många.

- Förslaget att slå ihop Apollo med rehabiliteringsenheten i Näse är bara en bit i det jättestora pusslet. Visionen är ännu inte helt klar och man vet inte om det här är det bästa alternativet.

Andersson säger att villkoret för att Apollo-enheten i Ebbo läggs ner är att staden lyckas ordna ett fungerande hemvårdsrehabiliteringssystem.

Klientprofilerna på alla avdelningar ska ses över, och man ska avgöra vilken typ av vård som är rätt för den enskilda klienten, och var den vården ska ske.

"Ebbo håller inte måttet"

Jobbet med planerna sker i arbetsgrupper inom staden och helheten hänger ihop med de krav som ställs inom Nylands regionala spetsprojekt för rehabiliterande hemvård, som staden ingår i.

- Nästa måndag ska vi för första gången förena våra arbetsgrupper och se över helheten.

Andersson säger att faktum är att byggnaden i Ebbo inte i dagens läge längre håller måttet som vårdinrättning för dygnet runt vård, med tanke på lokalernas skick och säkerhetsaspekter.

Ebbo kan inte fortsätta ha dygnet runt-klienter eftersom sprinklersystem saknas, och de kan inte enligt Andersson installeras med ekonomiskt vettiga lösningar.

Brandbackens servicecenter
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Var ska staden hitta utrymme?

Problemet är att hitta utrymme för 18 klienter från Apollo, konstaterar hon. Borgå går mot utvecklingen att en stor del av vården och rehabiliteringen i framtiden ska ske hemma hos klienterna.

- Det är en helt annan sak att vistas på en sjukhusavdelning och öva sig på något än att vara hemma och göra det i sin egen miljö, med trösklar och smala dörrar. Det är i hemmet klienten ska komma till rätta.

Samtidigt måste staden kunna hitta de klienter som blir bäst betjänta av anstaltsvård och de som blir bäst betjänta av att få vården i sitt eget hem, säger hon.

- Av gammal vana har vi säkert skött många av dem i Näse eller på Apollo, men tanken är att de ska klara sig hemma med effektiverad hemrehabilitering.

"Hur personalen jobbar är avgörande"

Andersson förstår att en del är oroliga om man bara räknar antalet platser som går förlorade i Ebbo, och tänker att klienterna riskerar bli utan vårdplats framöver.

- Tanken är ju att vi för vårdtjänsterna hem i stället. Platsernas antal har inget att göra med servicen, det är hur personalen jobbar som avgör.

Andersson säger att det ska finnas tid för vårdarna att ge vård i hemmen, i och med att den personalmängd som jobbat på Apollo och avdelning ett i Näse lösgörs och flyttas över till hemvårdens hemrehabiliteringsteam.

Inga uppsägningar planeras alltså för de anställda, utan de får i stället flytta över till andra uppgifter inom stadens vårdenheter. Här har personalen själv fått komma med önskemål, och nu följer personliga samtal kring situationen under nästa vecka. Önskemålen ser ut att kunna förverkligas.

Hellre vård hemma än på anstalt

När det gäller oron för närståendevårdarnas ork säger hon att allt handlar om en bedömning.

- Vi måste avgöra vilka klienter som behöver vård hemma. Vi gjorde en förfrågan för två år sedan till närståendevårdare, och många svarade att de hellre vill att någon vårdare kommer hem än att man för den anhöriga till en anstalt.

Det kan handla om att en vårdare kommer hem medan närståendevårdaren vill gå och handla några timmar.

- Det handlar om vård enligt behov, till exempel om man vill gå på operan en kväll. Det är klart att ingen vårdare kan vara hemma hos någon i två veckors tid. Om vårdaren vill vila i sitt eget hem så behöver klienten förstås få vård någon annanstans än i hemmet.

Beslut fattas i april

När det gäller Ebbobyggnaden så upphörde långvården där redan för drygt ett år sedan. I dagens läge finns Äppelbackens invånare i huset, och de flyttar enligt planerna tillbaka till servicecentret i centrum av Borgå i höst när saneringsarbetet där är klart. I övrigt återstår endast enheten Apollo och ett kök i Ebbo. Köket ska flytta ut i slutet av detta eller i början av nästa år.

Borgå stad ser fördelar med idén att flytta den resterande verksamheten till centrum med tanke på logistik. Dessutom handlar reformen om att spara pengar.

- Ebboenhetens läge 15 kilometer från centrum har varit utmanande. Det är svårt att få personal, eftersom platsen förutsätter att man har en egen bil. Vi använder skattebetalarnas pengar och det ligger ju i allas intresse att få verksamheten både smidig, effektiv och samtidigt ekonomisk.

Beslut i frågan gällande Apollos framtid ska fattas av social- och hälsovårdsnämnden. Andersson säger att frågan kommer till behandling i slutet av april.

Diskussion om artikeln