Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs bibliotek blir invånarnas vardagsrum

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 08:04.
Två unga flickor framför en bokhylla med barnböcker
Bildtext Sara Törnroos och Lisa Estlander läser gärna fantasy.
Bild: Yle/Elsa Colérus

På biblioteket i Ekenäs har en grupp flickor spritt ut sig i soffgruppen i nedre våningen. Inramningen består av mandarinskal, godispapper och skolböcker.

De är helt i linje med den nya bibliotekslagen som talar om att invånarna ska vara mera synliga på biblioteket och delaktiga i den verksamhet som ordnas här.

Tre barn sitter och ligger på en soffa och läser
Bildtext Med biblioteket som vardagsrum.
Bild: Yle/Karin Karlsson

Nya möjligheter och utmaningar

Barn- och ungdomsbibliotekarie Lisa Strömsholm hoppas att biblioteket kommer att få en mångsidigare roll i framtiden.

- Det kommer fortfarande att finnas böcker, tidningar, musik och filmer men den nya lagen uppmuntrar till att andra aktiviteter ordnas, till exempel diskussioner och klubbar.

Bibliotekets främsta uppgift är, enligt Strömsholm fortfarande att hjälpa människor att hitta pålitlig information och att ge handledning i hur man hittar den informationen.

- Såklart ska biblioteket också erbjuda skönlitteratur för den som har läsning som hobby. Och så ska det finnas läsning för studier och arbete. Biblioteket ska helt enkelt vara ett trevligt ställe att studera eller bara fördriva tid på.

Lisa Strömsholm hoppas att biblioteket i framtiden kommer att utgöra en större del av människors vardag och att folk kommer att känna sig hemma på sitt bibliotek.

Tavlor i en gallerimiljö
Bildtext Konstutställningar ordnas på biblioteket.
Bild: Yle/Elsa Colérus

Resurser och prioritering

Staden har skyldighet att upprätthålla biblioteksverksamhet genom att ge pengar till personal, utrymmen och material, bland annat till böcker.

Hur mycket medel som fås från kommunen beror på vad fullmäktige vill och röstar igenom. Såhär inför kommunalvalet är det svårt att säga hur bibliotekets resurser kommer att se ut i framtiden. Den som väljs in i fullmäktige styr hurdana resurser biblioteket får i framtiden, förklarar bibliotekarie Lisa Strömsholm.

Hon poängterar att bibliotekspersonalen har hög utbildning och god kompetens och hoppas att den utnyttjas också i framtiden.

Ungdomsbibliotekarie Lisa Strömsholm framför bokhyllor
Bildtext Lisa Strömsholm har ansvar för barn- och ungdomslitteraturen.
Bild: Yle/Karin Karlsson

- När personalen frigörs från utlåningsverksamheten kan vi koncentrera oss på andra saker, också nya aktiviteter i biblioteket.

Biblioteksverksamhet är mycket mera än att stå och låna ut böcker. Bibliotekarier gör mycket annat som inte syns utåt. De sätter mycket tid på att välja vilka böcker som ska köpas in, att planera program och att träffa grupper med människor i olika åldrar.

-Så länge vi får fortsätta göra det och får ha tillräckligt med personal så att vi hinner göra andra saker än bara så vid disken så kommer det också i framtiden utnyttjas. Efterhand som själva utlåningen blir mer automatiserad så får vi också tid över att göra mer avancerade saker.

Unga låntagare trivs på bibban

Biblioteket har en ganska varierande betydelse för ungdomar i olika åldrar. De samlas här för att plugga till prov, göra läxor, umgås, läsa och använda datorer.

Sara Törnroos och Lisa Estlander går i sjuan i Ekenäs högstadieskola.

- Vi läser båda helst fantasyböcker. Det är bra att man kan komma in här och låna böcker när man vill eller använda datorer.

Några helt nya aktiviteter är det svårt att dra ur hatten just nu.

En grupp ungdomar har träffats för att välja ut läsvärda böcker och hjälper på det här sättet till med att forma bibliotekets utbud.

Samarbete kring kultur och mat

Biblioteket samarbetar mycket med andra kulturaktörer och föreningar eftersom resurser saknas för att på egen hand ordna större evenemang. Ett exempel är Bokkalaset. Restaurangen i bibliotekets nedre våning ger också utökade möjligheter.

Raseborgs bibliotekschef Heidi Enberg framför svartvita bilder
Bildtext Heidi Enberg är chef för Raseborgs bibliotek.
Bild: Yle/Karin Karlsson

- Det är trevligt med en restaurang i huset. Det ger också möjligheter till catering vid seminarier och kurser, säger bibliotekschef Heidi Enberg.

Hon hoppas på mera personal också om man inför meröppet vid vissa filialer. Det är personalen som ger möjlighet till nya projekt, i samarbete med kunderna. I Raseborg arbetar man med mindre personal än genomsnittet vid landets bibliotek.

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft den 1.1.2017 säger bland annat att också personer med annan än biblioteksutbildning kan anställas.

- Det är kanske mer aktuellt vid större bibliotek. Där kan det handla om att anlita marknadsförare, pedagoger och IT-experter, förklarar Enberg.

Artikeln har huvudsakligen skrivits av Yle Västnylands praon Elsa Colérus och Karin Karlsson från Mikaelskolan i Ekenäs. De har också fotograferat samt gjort intervjuer för radion.

Raseborgs bibliotek

Lån
Antalet lån 2016 uppgick till 306 266.
Det betyder 10,8 lån per invånare i Raseborg.
I hela landet är siffran 16,4 per invånare.

Antalet låntagare var 8164.
Det var 28 % av Raseborgs befolkning som lånade jämfört med 37 % i hela landet.

E-resurserna var inte inräknade.

Besök
7,1 besök per invånare jämfört med 9,07 i hela landet.
25 besök per öppettimme mot 36,90 i hela landet.

De låga besöksantalet kan bero på att Raseborg är stort till ytan och många har lång väg till biblioteket.

Bibliotekets hemsida hade 29 600 besök och webbiblioteket 91 700 besök.

Allmänt
8 919 böcker och 550 filmer anskaffades ifjol förutom musik, ljudböcker och tidskrifter.

342 programpunkter ordnades med 5400 deltagare.

Raseborgs bibliotek har minskat sin personal under de senaste åren och har också en mindre personal än andra bibliotek:
0,57 årsverken per 1000 invånare medan medeltalet för hela landet ligger på 0,74 årsverken per 1000 invånare.

Det är aktuellt med ett utvidgat samarbete med övriga allmänna bibliotek i Nyland inom Helle-nätverket.

Radio Vega Västnyland

3:03

Radio Vega Västnyland

1:19

Radio Vega Västnyland

7:42

Uppgiften om de intervjuade från Ekenäs högstadieskola har korrigerats. Sara Törnroos och Lisa Estlander går i sjuan, inte i åttan.

Diskussion om artikeln