Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oroade forskare sågar regeringens skogsstrategi - illa för klimatet och mångfalden

Från 2017
Skogsväg
Bild: Yle/Fredrika Sundén

En grupp på 68 forskare anser att regeringens planer på att öka skogsavverkningen och användningen av virke förvärrar klimatförändringen och minskar den biologiska mångfalden.

I ett ställningstagande betonar forskarna att användningen av fossila bränslen måste minska betydligt samtidigt som de så kallade kolsänkorna förstärks. Kolsänkor i stil med skog och hav tar upp koldioxid ur atmosfären.

Forskarna skriver att regeringen planerar att öka avverkningen från cirka 66 miljoner kubikmeter till cirka 80 miljoner kubikmeter och användningen av flis från 8 miljoner till 14-18 miljoner kubikmeter fram till 2030.

Merparten av det här virket ska enligt forskarna användas för kortlivade produkter i stil med pappersmassa och bioenergi. Den koldioxid som finns i kortlivade produkter återvänder snabbt till atmosfären till exempel då biobränsle förbränns eller då papper förmultnar.

Forskarna anser att det bästa sättet att bromsa upp klimatförändringen skulle vara att minska på avverkningen och använda virket för produkter med lång livslängd, till exempel inom byggnadsindustrin.

"Klimatnyttan av skog kan försvinna"

En av dem som undertecknat ställningstagandet är skogsekonomiprofessorn Timo Pukkala vid Östra Finlands universitet.

- Om avverkningen ökar upp till 80 miljoner kubik eller mer blir följden att skogen inte längre är en kolsänka och att klimatnyttan av att skogen växer blir i stort sett noll, säger Pukkala.

Granar som odlas i skogen
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Pukkala är också en av sex finländska forskare som skrivit en vetenskaplig artikel där man bedömer vilken effekt olika avverkningsmängder har på klimatet och mångfalden.

Enligt Pukkala skulle skogen bli en större kolsänka om man avverkade lite mindre under några decennier.

Den biologiska mångfalden hotad

Forskarna oroar sig också för att mångfalden i naturen minskar i och med ett alltför effektivt utnyttjande av skogen. Enligt forskarna har Finland förbundit sig vid att sätta stopp för att biodiversiteten i skogen minskar.

Mängden gamla skogar har enligt forskarna minskat mycket snabbt i Finland.

Skogen har föryngrats på grund av avverkningen och tiotals eller hundratals arter kommer enligt forskarna att utrotas under de närmaste decennierna även om avverkningen inte ökar.

Forskarna hoppas att ställningstagandet väcker debatt både i Finland och utomlands.

Diskussion om artikeln