Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumenternas förtroende för ekonomin rekordhögt

Från 2017
Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva
Bild: Sebastian Dahlström

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin var rekordhögt i mars, visar uppgifter från Statistikcentralens konsumentbarometer.

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 22,9 medan den i februari var 20,8 och i januari 21,0.

Alla fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator, dvs. förväntningarna på den egna och på Finlands ekonomi, den allmänna arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara var något högre i mars jämfört med februari.

I mars litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 9 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 29 och 13 procent och för ett år sedan 24 och 15 procent.

Tidpunkten för att spara god

46 procent av konsumenterna trodde i mars att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. Motsvarande andelar var i februari 47 procent respektive 14 procent och för ett år sedan i mars 36 procent respektive 26 procent.

43 procent av konsumenterna trodde i mars att arbetslösheten minskar under det följande året och 18 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I februari var motsvarande andelar 39 och 21 procent och för ett år sedan 21 och 42 procent.

I mars tyckte 59 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god.

1 191 personer bosatta i Finland intervjuades i början av mars för Statistikcentralens konsumentbarometer.

Diskussion om artikeln