Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Naturskyddsdistrikt kritiska till flygplatsplaner i Pyttis

Från 2017
Uppdaterad 27.03.2017 11:50.
Propellerplan över Helsingfors-Malms flygplats.
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Nu behövs en utredning om de effekter som den planerade flygplatsen i Pyttis kan ha. Det anser två distrikt inom Finlands naturskyddsförbund.

Dessutom måste medborgarna få säga sin åsikt om projektet, tycker Kymmenedalens och Nylands naturskyddsdistrikt.

En flygplats planeras i Pyttis i närheten av kyrkbyn. Distrikten anser att placeringsplatsen för flygplatsen måste utredas i större omfattning och inte enbart som del av kommunens delgeneralplan.

En utredning behövs som en del av landskapsplanen och vid behov bör också en särskild miljökonsekvensbedömning göras.

"Byggnadsarbetena bör inte inledas förrän besluten vunnit laga kraft"

Motiveringen till det här är att flygplatsverksamheten, och det oljud den för med sig, når över kommunens och landskapets gränser.

Byggnadsarbetena bör inte inledas förrän planerna och besluten har vunnit laga kraft, anser distrikten.

- Flygplatsens effekter är mångfasetterade med tanke på platsens naturförhållanden, verksamhetens miljöpåverkan samt invånarna, säger Riku Rinnekangas, verksamhetsledare vid Kymmenedalens naturskyddsdistrikt.

Dessutom anser distrikten att frågan måste granskas ur båda landskapens synvinkel, eftersom flygplatsen skulle placeras i närheten av gränsen mellan Nyland och Kymmenedalen.

- Det finns goda möjligheter till det här, eftersom den nya landskapsplanen för Kymmenedalen som bäst är under arbete, säger Tapani Veistola, expert på naturskydd inom det nyländska distriktet.

"Beslutsfattandet ska vara öppet"

Enligt preliminära uppgifter är det också meningen att fallskärmshopp ska ingå som en del av verksamheten vid flygplatsen. Erfarenheterna under de senaste åren i Södra Finland av den här sortens verksamhet, och de störningar den kan medföra, bör tas i betraktande i samband med behandlingen av miljölovet, anser distrikten.

Beslutsfattandet gällande användningen av områden bör i dagens samhälle vara öppet och erbjuda möjligheten till delaktighet, påpekar Rinnekangas.

- Planerna i det här fallet har förts fram i tysthet, utan hänsyn till medborgarna eller projektets effekter. På grund av den oro och det intresse som planerna har väckt i Pyttis måste beredningen skötas öppet, säger han.

Rinnekangas säger också att målen för projektet samt tidtabellerna bör utredas i snabb ordning. Det måste också bli klart för allmänheten vilken som är den instans man kan vända sig till vid behov.

Diskussion om artikeln