Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Esko Aho: Det handlar om mer än bara Egentliga Finland

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 06:41.
Esko Aho
Bildtext Esko Aho.
Bild: /All Over Press

Tidigare statsminister Esko Aho ska fungera som utredningsman för den positiva strukturomvandligen i Egentliga Finland.

Aho har tid på sig till början av sommaren att hitta ett koncept som också går att tillämpa på andra håll i landet.

Att det går så bra för bil- och fartygsindustrin i Egentliga Finland visar att Finland är konkurrenskraftigt och därför skulle det gälla att ta vara på det här, säger Aho.

- Det gäller att utvärdera hur ska vi utnyttja alla dessa resurser bättre och mer dynamiskt för att få arbetskraft till dessa sektorer, som kommer att växa snabbt inom den närmaste tiden.

Trots att Ahos uppdrag är att utarbeta ett koncept utgående från situationen i Egentliga Finland, poängterar han att den också ska kunna fungera i hela landet.

- Modellen måste vara sådan att det fungerar också i samma typer av situationer i olika delar av landet om man behöver. Och jag hoppas att man behöver sådana åtgärder.

Det gäller att agera i tid

Aho påpekar att Finland har en tradition av ett fungerande samarbete mellan regering, näringsliv och kommuner i tider när arbetsplatser gått förlorade. Som exempel nämner Aho Nokias Bridge-program som utvecklades då Nokia på några år förlorade 18 000 arbetsplatser, nästan hälften av dem i Finland. Programmet hjälpte sextio procent av dem som förlorade sitt arbete att starta eget företag innan de slutade på Nokia.

- Man kan säga att det gick mycket bättre än någon kunde ha väntat sig. Det berodde på att vi hade ett färdigt koncept för situationen. Jag tror att vi nu på samma sätt behöver ett nytt koncept för att anpassa oss. Vi ska inte vänta på att vi har problem utan det gäller det att starta processen så tidigt som möjligt.

Men trots att vi upplever en positiv strukturomvandling i Egentliga Finland, så ska vi inte blunda för nya utmaningar som väntar inom en snar framtid, påpekar Aho.

- Strukturförändringen i landet kommer att vara snabb inom de närmaste åren, vilket skapar problem. Det beror speciellt på digitaliseringen som leder till att flera arbetsplatser inom näringslivet och den offentliga sektorn försvinner. Det är positivt att vi har en möjlighet att flytta arbetskraft till andra sektorer som kommer att växa. På det sättet har vi en historisk möjlighet att göra någonting som både leder till tillväxt och ekonomisk dynamik, samtidigt som vi undviker ett kommande problem. Så tidpunkten innebär att det här är en större fråga än bara frågan om hur Egentliga Finland ska få arbetskraft.

I sitt utredningsarbete vill Aho betona vikten av att upprätthålla kontakten med lokala institutioner i Egentliga Finland för att förstå vilka utmaningar som är på kommande. Han kommer också att besöka Nystad, Raumo och Åbo. Rapporten har en stram tidtabell då den ska vara klar till sommaren, men det bekymrar inte Aho.

- Min uppgift är inte att göra något konkret paket, utan jag hoppas att jag kan skapa ett koncept som vi kan lita på att fungerar i det här fallet och som sedan bäddar för konkreta åtgärder.

Diskussion om artikeln