Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargasstyrelse: Ja till 10-20 kvotflyktingar år 2017-2018

Från 2017
Uppdaterad 27.03.2017 22:40.
knytkalas i Pargas för stadens kvotflyktingar
Bildtext Kvotflytkingar välkomna till Pargas också i år och nästa år. Bilden är från 2016 då staden ordnade knytkalas för kvotflyktingar.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Pargas stadsstyrelse godkände vid måndagens möte enhälligt förslaget att ta emot 10-20 kvotflyktingar till staden under åren 2017-2018.
Frågan hade tidigare fått grönt ljus både av social- och hälsovårdsnämnden samt bildningsnämnden.

Styrelseordförande Mikael Holmberg (Sfp) vill än så länge inte försöka sig på att förutsäga hur många flyktingarna blir och vilka krav mottagandet ställer på kommunens resursanvändning.

-Vi diskuterade också om det eventuellt behövs skjutas till nya resurser för att ta emot kvotflyktingarna men kom fram till att det är en fråga man får ta ställning till sedan när det blir aktuellt.

Samtidigt beslöt styrelsen att bevilja kommunplats åt de asylsökande som redan kommit till Pargas och som beviljats uppehållstillstånd.

Positivt bokslut och grönt ljus för Kårkullas boende

Staden godkände också bokslutet för 2016. Bokslutet visar ett överskott på drygt 2 miljoner euro.
Stadens skuldbörda har också minskat de senaste drygt fyra åren med ungefär 5 miljoner och ligger nu på ungefär 40 miljoner euro.

-Vi är nöjda över resultatet. Pargas uppfyller inte längre några kriskommunkriterier, säger Holmberg.

Man beslöt också om att grunda en ny hälsoläkartjänst - med något lättare språkkrav än tidigare.
Läkaren ska enligt kraven ha god förmåga i finska eller svenska och tillräcklig förmåga i det andra inhemska språket.

-Det är kanske inte så vi hade velat, men det är svårt att hitta läkarpersonal som kan alla språk, säger Holmberg.

Vidare godkände styrelsen Kårkulla samkommuns plan på att bygga ett nytt gruppboende i Bläsnäs i Pargas.
Boendet planeras på ett område nära Norrgårdsvägen. Meningen är att bygga ett boende med 10 platser. .

Diskussion om artikeln