Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa bantar ner sin personal - utan uppsägningar

Från 2017
Torn med klocka
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Lovisa stad gör om sin organisation och samarbetsförhandlar med hela personalen. Ingen ska sägas upp, men tanken är att spara en miljon i personalkostnader på sikt. Bland annat ska direktörerna bli färre.

Stadsdirektör Olavi Kaleva säger att inbesparingen inte kan uppnås på en gång. Många bäckar små ger lägre kostnader på sikt.

Bland annat planerar Lovisa att låta bli att besätta vissa tjänster i samband med pensioneringar.

– Vi vet redan att det inte är möjligt att spara allt där. Åttio procent av pensioneringarna måste ändå besättas eftersom de finns inom områden med vissa personaldimensioneringar. Men något kan vi spara där, säger Kaleva.

Kaleva fortsätter med att konstatera att Lovisa stad också måste vara försiktig med användningen av vikarier och tillfällig personal.

tre män
Bildtext Arkivbild av Olavi Kaleva.
Bild: Yle

Dessutom ska verksamheten effektiveras på sätt som kan ge inbesparingar på sikt. Ett bra exempel är front office-konceptet Lovinfo, stadens kundservicekontor, som har varit i gång i ungefär ett år.

– Den här typens saker kommer vi att utveckla i framtiden, säger Kaleva. Det handlar om olika typer av effektiverad verksamhet som samtidigt ger inbesparingar på sikt.

Tar några år innan besparingarna märks

Olavi Kaleva konstaterar att det inte handlar om att Lovisa har för mycket personal. Mer handlar det om att se till att de som jobbar inom staden har rätt uppgifter, och att prioriteringarna är de rätta.

– I något skede kan det hända att vi måste fundera på om servicen vi nu erbjuder är något staden själv måste göra eller om det är något som eventuellt kunde göras av en tredje part.

Det kommer att gå några år innan de egentliga inbesparingarna syns. Enligt Olavi Kaleva kommer den största inbesparingen den 1 januari 2019 då social- och hälsovården övergår till landskapet.

Då sparar staden ungefär 19 miljoner euro på personalkostnader.

– Men samtidigt minskar våra skatteintäkter eftersom kommunalskatten måste sänkas med 12,5 procent. Där uppstår ett gap.

Samarbete med tredje sektorn och privata sektorn

Kaleva talar också om vikten av att anpassa organisationen till den nya kommunen. Den nya kommunen ser helt annorlunda ut än den gamla, bland annat på grund av att social- och hälsovården försvinner.

Tanken är att engagera hela samhället och samarbeta med föreningar och den privata sektorn.

– Där lyfter man framför allt välmående, bildningssidan och livskraften i fokus. Det innebär inte bara näringsutveckling, utan det gäller till exempel också att skapa förutsättningar via planering och markanvändning.

Förslaget till organisationsförändring

  • Ungefär 100 av Lovisas anställda uppnår den nedre gränsen för pensionering under åren 2017 och 2018.
  • Staden kan minska antalet årsverken med 20 med hjälp av pensioneringar.
  • Stadens lönekostnader sjunker med närmare 20 miljoner per år i och med vårdreformen. Samtidigt sjunker skatteintäkterna.
  • Stadsstyrelsen och -fullmäktige behandlar förslaget till ny organisation i mars och april.
  • Arbetsuppgifter och titlar fastställs i september och oktober.
  • Fullmäktige fattar beslut om detaljer i höst.
  • Om allt går som planerat kan den nya organisationsstrukturen tas i bruk i början av 2018.
  • En del förändringar som berör bildningscentralen kan tas i bruk först i augusti 2018.

Den vanliga Lovisabon borde inte märka av organisationsförändringen. De små enheterna försvinner, direktörernas och ansvarspersonernas områden utvidgas, och så sker det vissa förändringar i titlar och arbetsbeskrivningar.

– Vi hoppas förstås att servicen också i framtiden ska vara så bra som möjligt och att invånarna får det som de faktiskt behöver, säger Olavi Kaleva.

Stadsstyrelsen ska ta ställning till förslaget på ny organisation på sitt möte den 30 mars.

Olavi Kaleva intervjuades av Frida Frankenhaeuser i Yle Östnylands morgonsändning. Du kan lyssna på hela intervjun i podcasten Östnyland på 20 minuter nedan.

Östnyland på 20 minuter: Samarbetsförhandlingar i Lovisa och en ny bro till Borgå - 28.3.2017

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln