Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tekes och Finpro slås samman – målet är tydligare tjänster för exportföretagen

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 12:56.
Rulle med rostfritt stål i hamnen
Bild: Bild: Outokumpu

Regeringen lägger om de statliga innovations- och internationaliseringstjänsterna. Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro, som ansvarar för internationella tjänster, slås samman.

Den nya organisationen går tillsvidare under namnet Business Finland. Organisationen skulle ansvara för tjänster som anknyter till innovationer, export, investeringarna och främjande av turism.

Enligt handels- och industriminister Mika Lintilä (C) är målet att strömlinjeforma verksamheten och att rensa bort överlappningar. I framtiden ska företagen få alla tjänster i en och samma lucka.

- Målet är att öka tillväxten inom exporten. Vi behöver mer export för att stärka tillväxten, säger minister Lintilä.

600 anställda påverkas

Tanken är att cirka 600 experter ska jobba för den nya organisationen. Kundservicen skulle skötas av ett aktiebolag. Samtidigt skulle man grunda ett statligt verk som övervakar verksamheten.

Enligt utrikeshandelsminister Kai Mykkänen (Saml) syftar reformen till att förbättra tjänsterna framför allt för de små och medelstora företagen. I dagens läge lider Finland av att produkter och innovationer i världsklass inte alltid hittar ut till sin målgrupp.

- I framtiden ska vi inte endast se till att producera varor, utan se till att de också når konsumenter runtom i världen säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml).

Ministrarna betonar att reformen inte ska ses som ett misstroende mot vare sig Tekes eller Finpro. Bägge enheter har gjort väl ifrån sig. Nu vill man ändå se över eventuella överlappningar i syfte att rikta mer fokus på kundservicen.

- Servicestigen fortsätter enhetlig från utvecklingen av produkter, tjänster och affärskoncept ända tills innovationen lanseras ute på marknaden, konstaterar näringsminister Lintilä.

Utrikesministeriets roll framhävs

Ett syfte med förändringen är att föra över en större del av ansvaret för exportfrämjandet till Utrikesministeriet. I praktiken innebär det här att Finlands utlandsbeskickningar ska axla ett större ansvar för exporten.

Detta har redan har skett i många av de länder Finland konkurrerar med, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Regeringen har som mål att fördubbla exporten för de små och medelstora företagen fram till 2020. Att slå samman Tekes och Finpro är ett led i den här processen.

EK berömmer, företagarna skeptiska

Enligt Finlands Näringsliv EK är det välkommet att utrikesförvaltningen axlar ett större ansvar i för exportfrågor. I ett pressmeddelande välkomnar EK reformen.

- Reformen förstärker de resurser med vilka finländska bolag stöds inom internationell handel. Detta är positivt, konstaterar vd:n Jyri Häkämies.

Vid Finlands företagare befarar man däremot att reformen kan leda till försämrade resultat och minskad produktivitet. Att lägga ned Finpro och spjälka upp Tekes är inte en bra ide, anser företagarna.

- Jag har inte stött på en enda företagarrepresentant som genuint skulle stöda förslaget, skriver vd:n för Finlands företagare i ett pressmeddelande.

Kl. 12:54: Artikeln har uppdaterats med EK:s och Företagarna i Finlands kommentarer.

Finpro och Tekes

  • Finpro är en registrerad förening som främjar finländsk export, internationalisering samt utländska investeringar i Finland.
  • Till Finpros medlemmar hör 550 finländska företag, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland samt Teknologiindustrins arbetsgivare.
  • Vid Finpro arbetar 240 experter i 31 länder.
  • Innovationsfinansieringsverket Tekes är en finländsk myndighet som verkar under Arbets- och näringsministeriet.
  • Tekes främjar företagens internationella konkurrenskraft, produktion samt export.
  • Årligen erbjuder Tekes tjänster åt 3 000 företag och cirka 50 universitet, högskolor och forskningsinstitut.
  • Årligen delar Tekes ut cirka 450 miljoner euro för olika forsknings och utvecklingsprojekt.

Diskussion om artikeln