Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Seniorboendet i Sjundeå kan byggas på Brännmalmen

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 11:19.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Kommunen och företaget bakom seniorboendet har förhandlat fram en ny plats. (arkivbild)
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Företaget Virkkulankyläs planerade stora seniorboende i Sjundeå byter plats. Enligt färska planer skulle seniorbyn placeras väster om Brännmalmens detaljplaneområde.

Där finns ett 20 hektar stort område som består av åker- och skogsmark. Sjundeå kommun har tidigare köpt området för att vid behov kunna utvidga kommuncentrumet.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Virkkulankylä bygga seniorbyn i korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen. Området är ungefär tre och en halv hektar stort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och en granne har motsatt sig att seniorbyn byggs där. Motiveringarna är att varken generalplanen eller detaljplanen följs i planförslaget. Dessutom ligger tomten på ett värdefullt kulturlandskapsområde.

Måste planläggas snabbt

Representanter från kommunen och Virkkulankylä har förhandlat om en ny plats. Tekniska nämnden föreslår att området i Brännmalmen planläggs för Virkkulankylä och kommunstyrelsen har godkänt det.

För att Virkkulankylä inte ska gå miste om stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara, borde planeringen ske i rask takt så att Sjundeå kommunfullmäktiga kan klubba igenom planen i år.

Bygget har fått Ara-finansiering. Där ingår också ett stöd på 1,4 miljoner euro som ska användas till att sänka kostnaderna för vårdplatserna.

Företaget Virkkulankylä vill bygga ett servicehus och bostäder för sammanlagt 160 personer i Sjundeå.