Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

En person dog på arbetsplats i Ingå - tre personer åtalas

Från 2017
Uppdaterad 28.03.2017 13:08.
Inkoo Shippings egen kaj där djupet är 7,8 meter.
Bildtext En arbetsplatsolycka hände på en arbetsplats där Inkoo Shipping var byggherre. Bilden är en arkivbild och visar Inkoo Shippings egen hamnbassäng.
Bild: Yle/Marica Hildén

Tre personer åtalas för arbetarskyddsbrott och dödsvållande i Ingå. I maj 2015 dog en person då ett betongelement ramlade på honom.

Åklagaren yrkar att de tre personerna straffas för arbetarskyddsbrott och dödsvållande. En av dem är Inkoo Shippings vd.

Inkoo Shipping var byggherre på arbetsplatsen och den person som dog var en underentreprenör. Åklagaren yrkar på att Inkoo Shipping döms till en samfundsbot på åtminstone 25 000 euro. De tre personerna borde dessutom dömas till gemensamt bötesstraff, anser åklagaren.

Betongelement på drygt 3 000 kilo föll

Den 29 maj 2015 skedde ett dödsfall på en byggarbetsplats i Ingå där Inkoo Shipping var byggherre.

Mannen avled då ett betongelement på 3 310 kilogram välte omkull och han blev under. Han höll på att installera betongelementet på plats då olyckan skedde.

Mannens firma var underleverantör för den firma som var elemententreprenör.

Arbetarskyddsplanen inte tillräckligt bra

Inkoo Shippings vd ansvarade i egenskap av byggherre för arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen. Åklagaren anser att arbetarskyddsplanen inte beaktar eventuella faror vid elementbyggande. Planen innehåller inte heller tillräckligt med föreskrifter för dylika farliga situationer.

Åklagaren anser också att vd har underlåtit att se till att arbetet utfördes så att det inte uppstod farliga situationer då element uppfördes. Vd försummade sin plikt att se till att arbetstagarna hade tillräckliga kunskaper om säkerheten i arbetet eftersom introduktions- och handledningsdokument inte funnits tillhanda för arbetstagarna.

I åtalet står det att vd inte sörjt för den allmänna säkerheten vid byggplatsen och inte ingripit i de missförhållanden som han vid en övervakning skulle ha upptäckt.

Fel att använda grävmaskin

Byggherren Inkoo Shipping utsåg en person som säkerhetskoordinator och ansvarig planerare vid byggarbetsplatsen.

Säkerhetskoordinatorn har bland annat gjort monteringsplanen och de planerna var bristfälliga i relation till monteringens säkerhet, anser åklagaren.

Den tredje personen som åtalas, elemententreprenörens representant, var den som ansvarade för arbetsledningen och övervakningen då elementen monterades.

Åklagaren skriver bland annat att det var fel att använda en grävmaskin i monteringsarbetet. Det strider mot bestämmelserna i statsrådets förordning om säkerhet vid byggarbeten.

Entreprenören såg inte heller till att ingen var bakom betongelementet då lyftkedjorna lösgjordes. Han såg inte heller till att monteringen och lösgörandet av elementet skedde på ett tryggt sätt.

Åklagaren anser att de tre personerna av oaktsamhet vållat dödsfallet på grund av att de underlåtit att se till att arbetarskyddet fungerade.